• 2002 – 2007

  Konzervatórium v Bratislave (kontrabas – Zoltán Janikovič)

 • 2008 - 2013

  Akadémia umení v Banskej Bystrici (Ján Krigovský)

 • 2003 – 2004

  člen komorného združenia Johann Strauss Trio

 • od 2005

  pravidelná sólová koncertná činnosť

 • 2007 - 2018

  člen orchestra Opery SND (od 2008 zástupca vedúceho skupiny)

 • od 2019

  člen Slovenskej filharmónie

 • interpretačné kurzy:

  Stuttgart (Thomas Lom), Brno (Miloslav Gajdoš, Miloslav Jelínek, Jiří Valenta, Jiří Hudec, Josef Niederhammer, Wolfgang Guttler, Cattalin Rottaru), Viedeň (Herbert Mayr)

 •  

Filip Jaro pôsobil vo viacerých medzinárodných orchestroch ako prvý kontrabasista, pod taktovkou popredných dirigentov ako Riccardo Mutti, Xavier Ricour, Aleš Podařil, Michael Millard, Nicolaus Harnoncourt, Ondrej Lenárd a i.

Pravidelne vystupuje aj ako sólista, účinkoval napr. so Symfonickým orchestrom Konzervatória na pôde Slovenskej filharmónie v Bratislave, s orchestrom Collegium Baroque a ď. Jeho sólový repertoár siaha od hudby baroka až po 20. storočie. Spolu s manželkou a klaviristkou Xéniou Jarovou účinkujú v komornom zoskupení Sperger Duo a každoročne usporadúvajú recitály a kontrabasové koncerty zamerané na propagáciu kontrabasu ako sólového nástroja.

Filip Jaro pravidelne spolupracuje s komornými telesami Mucha Quartet a Moyzesovo kvarteto.

x