Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2019

  Návod na písanie diplomovej práce

  Tempo, 2019, no. 3 – 4, p. 55 – 56

 • 2019

  Nie je koruna ako koruna Ako porozumiet’ fermátam v kontexte daného diela?

  Tempo, 2019, no. 3 – 4, p. 22 – 27

 • 2019

  Nie je koruna ako koruna

  Tempo, 2019, no. 1 – 2, p. 28 – 31

 • 2018

  Dotyk večnosti

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, year 15, no. 1 – 2, p. 66

 • 2017

  Tinitus

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2017, year 14, no. 3 – 4, p. 56

 • 2015

  JARTIM, Juraj: Krása stresu

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, year 12, no. 3 – 4, p. 38

 • 2015

  Cesty umenia versus rozkašliavači

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, year 12, no. 1 – 2, p. 32 – 33

Personálna bibliografia – Analyses of Works

 • 2014

  Antonio Vivaldi: Gloria D dur RV 589 – samostatné stvárnenie veľkej doxológie v špecifickej cyklickej koncepcii

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2014, year 11, no. 3 – 4, p. 20 – 36

 • 2014

  Antonio Vivaldi: Gloria D dur RV 589 - samostatné stvárnenie veľkej doxológie v špecifickej cyklickej koncepcii

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2014, year 11, no. 1 – 2, p. 46 – 56

Personálna bibliografia

 • 2013

  Simultánny kontrast, sukcesívna jednota a procesuálna evolučnosť ako tri určujúce piliere v tektonike dvojitej fúgy. Analýza "Kyrie" z Mozartovho Requiem d mol KV-626

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2013, year 10, no. 3 – 4, p. 32 – 40

 • 2012

  Hudobná výchova ako vianočný darček alebo keď si Mikuláš koleduje... (analýza Missa pastoralis Alma nox M. Schneidra-Trnavského)

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2012, no. 2 – 3

 • 2004

  Juraj Tandler – Cis dur alebo ais mol?

  Hudobný život , 2004, year 36, no. 6, p. 4

 • 2000

  BHS ako vždy, a predsa vždy inak

  Kultúrny život, 2000, year 1, no. 3, p. 8 – 9

 • 1999

  Lesk a bieda Konzervatória v Bratislave : na margo 80-ročnej histórie

  Hudobný život , 1999, year 31, no. 11, p. 3 – 4

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2016

  JARTIM, Juraj: Niekoľko poznámok k základným stavebným princípom v hudbe

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, year 13, no. 1 – 2, p. 7 – 12

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Prehliadka mladých organistov

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 21

Bibliografia

 • 2014

  JURKOVIČOVÁ, Margaréta: Vydarený tohtoročný úvod Hudby v chrámoch

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 1 – 2, p. 15

 • 2013

  LENHARDTOVÁ, Júlia: Ensemble Spectrum

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2013, year 10, no. 1 – 2, p. 25 – 26

x