Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  Návod na písanie diplomovej práce

  Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 55 – 56

 • 2019

  Nie je koruna ako koruna Ako porozumiet’ fermátam v kontexte daného diela?

  Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 22 – 27

 • 2019

  Nie je koruna ako koruna

  Tempo, 2019, č. 1 – 2, s. 28 – 31

 • 2018

  Dotyk večnosti

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, roč. 15, č. 1 – 2, s. 66

 • 2017

  Tinitus

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2017, roč. 14, č. 3 – 4, s. 56

 • 2015

  JARTIM, Juraj: Krása stresu

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, roč. 12, č. 3 – 4, s. 38

 • 2015

  Cesty umenia versus rozkašliavači

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, roč. 12, č. 1 – 2, s. 32 – 33

Personálna bibliografia – Analýzy diel

 • 2014

  Antonio Vivaldi: Gloria D dur RV 589 – samostatné stvárnenie veľkej doxológie v špecifickej cyklickej koncepcii

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2014, roč. 11, č. 3 – 4, s. 20 – 36

 • 2014

  Antonio Vivaldi: Gloria D dur RV 589 - samostatné stvárnenie veľkej doxológie v špecifickej cyklickej koncepcii

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2014, roč. 11, č. 1 – 2, s. 46 – 56

Personálna bibliografia

 • 2013

  Simultánny kontrast, sukcesívna jednota a procesuálna evolučnosť ako tri určujúce piliere v tektonike dvojitej fúgy. Analýza "Kyrie" z Mozartovho Requiem d mol KV-626

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2013, roč. 10, č. 3 – 4, s. 32 – 40

 • 2012

  Hudobná výchova ako vianočný darček alebo keď si Mikuláš koleduje... (analýza Missa pastoralis Alma nox M. Schneidra-Trnavského)

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2012, č. 2 – 3

 • 2004

  Juraj Tandler – Cis dur alebo ais mol?

  Hudobný život , 2004, roč. 36, č. 6, s. 4

 • 2000

  BHS ako vždy, a predsa vždy inak

  Kultúrny život, 2000, roč. 1, č. 3, s. 8 – 9

 • 1999

  Lesk a bieda Konzervatória v Bratislave : na margo 80-ročnej histórie

  Hudobný život , 1999, roč. 31, č. 11, s. 3 – 4

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2016

  JARTIM, Juraj: Niekoľko poznámok k základným stavebným princípom v hudbe

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, roč. 13, č. 1 – 2, s. 7 – 12

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Prehliadka mladých organistov

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 21

Bibliografia

 • 2014

  JURKOVIČOVÁ, Margaréta: Vydarený tohtoročný úvod Hudby v chrámoch

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 15

 • 2013

  LENHARDTOVÁ, Júlia: Ensemble Spectrum

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2013, roč. 10, č. 1 – 2, s. 25 – 26

x