• 2014

  Stonavská Barborka

  – 2. cena v kategórii hudobno-dramatickej tvorby za dielo Vianočné moratórium

 • 2011

  Akademická Banská Bystrica (medzinárodný súťažný festival vysokoškolských speváckych zborov)

  – víťaz skladateľskej súťaže, skladby Cantate Domino, Angeli, archangeli a Si vis amare zaradené ako povinné skladby festivalu

 • 2001

  Cena Hudobného odboru Matice slovenskej

  za skladbu Prešporská kasárna

x