• 1985 – 1991

  Konzervatórium v Bratislave (dirigovanie – Zdeněk Bílek, Adolf Vykydal, kompozícia – Juraj Pospíšil), titul Najlepší absolvent roka

 • 1991 – 1996

  VŠMU (dirigovanie – Ladislav Slovák, Bystrík Režucha)

 • 1991 – 1997

  Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (orchestrálne dirigovanie – Karl Österreicher, Leopold Hager, zborové dirigovanie – Günther Theuring)

 • 1991

  majstrovský kurz a medzinárodná súťaž I. Stravinského, Mürzzuschlag (mimoriadne štipendium)

 • 1992

  dirigentský kurz Weber-Webern, Rakúsko (Ernst Smole)

 • 1992

  majstrovský kurz The Masterplayers, Amsterdam-Lugano (Richard Schumacher)

 • 1993

  kurz Mozart-Strawinsky, Mürzzuschlag (Detlef Heusinger)

 • 1994

  4. miesto na 1. medzinárodnom rakúsko-maďarskom dirigentskom kurze a súťaži, Pécs (Wolfgang Harrer)

 • 1997

  dirigentský kurz, Szeged (Ervin Acél)

 • od 1997

  pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave (dirigovanie, základná hudobná náuka, náuka o hudobných nástrojoch, náuka o harmónii, náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách, hudobno-teoretická analýza skladieb, sluchová analýza)

 • 2011 – 2014

  VŠMU, doktorandské štúdium teórie hudby (Eva Ferková)

Dirigent, resp. umelecký vedúci: Akademický spevácky zbor Tempus (1992 – 1994), Spevácky zbor Technik (1994 – 2007), Operný súbor Konzervatória v Bratislave (1998 – 2007), Spevácky zbor Cantus (od 1999 spolupráca, od 2007 umelecký vedúci), Barokový komorný orchester Konzervatória v Bratislave (2005 – 2008), Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave (1990, od 2012 umelecký vedúci).

Spolupráca s telesami: Miešaný zbor Konzervatória v Bratislave (1989, 1990, 2012), Mürztaler Kammerensemble (1991, 1992), Štátna filharmónia Košice (1992, 1994), Savaria orchestra Szombathely (1992, 1993), Pro Arte Orchester Wien (1993, 1995), Symfonický orchester Pécz (1994), Orchester Komornej opery Bratislava (1994, 1995), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (1996), Radio Symphonieorchester Wien (1997), Symfonický orchester Szeged (1997), Trnavský komorný orchester (2004, 2005, 2008, 2010), Neues Zürcher Orchester (2007).

Takisto činný ako skladateľ, ktorý sa v nadväznosti na svoje dlhodobé účinkovanie v oblasti zborového spevu osobitne zameriava na vokálnu a zborovú tvorbu, za ktorú získal aj ocenenia.

x