2001

Veni sancte

Obsadenie: s, CM, orch

1999

By the Way…

Obsadenie: CM

1999

Wine Madrigal

Obsadenie: CM

1999

Psalmus 122 (123)

Obsadenie: CM

1999

Psalmus 100

Obsadenie: CM

1996

Psalmus 120

Obsadenie: CM

1995/1996

Solfeggio

Obsadenie: CM

1995/1996

Symphony No. 2

Obsadenie: orch, pf

1995

Five Carols from the Colletion by Tibor Ágh

Obsadenie: CB, fl, cl, vn, vc, pf

1995

Moji milí rodičovia

Obsadenie: CF

1995

Na javore sedí sokol uťešení

Obsadenie: CMa

1995

Pretty Oak...

Obsadenie: CF/CB

1995

To Him Only

Obsadenie: CMa

1995

Over the Mountains…

Obsadenie: CM

1994

Three Ballads

Obsadenie: CF

1994

Preludium, Ludus, Postludium

Obsadenie: CM

1994

The Passing of Time

Obsadenie: CB, 2tbl

1993

Fuga in F a 3 voci per organo

Obsadenie: org

1993

Two Romantic Fugues and Postludes

Obsadenie: pf

1992

Christmas Carol

Obsadenie: CB

1991

Incantation for Spring

Obsadenie: CB, pf

1991

Hej, americká brána

Obsadenie: CM

1991

Cantate Domino

Obsadenie: CM

1991

Psalmus 23

Obsadenie: CM

1991

Psalm 146

Obsadenie: CM

1991

Kytica

Obsadenie: CM, CF, CMa

1990

Cantus de caritate

Obsadenie: CM, pf/org

1990

Deus caritas est...

Obsadenie: CM

1989

Three Folk Songs from the Záhorie Region

Obsadenie: s, pf/orch

1988

Noble Dances of Levoča

Obsadenie: orch

1987

Two Sad Songs

Obsadenie: CM

1987

A Handful of Beauty

Obsadenie: CF

1987

Song for two

Obsadenie: CM

1986

Little Romance inspired by Andersen

Obsadenie: archi

1986

Giocoso I "Filia, filia"

Obsadenie: CF

1986

Sihote, sihote

Obsadenie: CF/CB

1986

Giocoso II "Eja, studiosi"

Obsadenie: CM

1986

I Want to Light up Your Beauty...

Obsadenie: CB

1985

Elegy

Obsadenie: ms, vl

1984

The Cold Winds Blew in the Valley

Obsadenie: CM/CF

1984

Oh, Love

Obsadenie: CM; s, t, orch

1982

Dithyramb

Obsadenie: CB

1981

Omilienci chodia.

Obsadenie: C

1981

Rhythm

Obsadenie: CB/CB, pf

1981

Three Songs About Wind

Obsadenie: CB

1981

Two Girls' Songs from the Zemplín Region

Obsadenie: CF

1981

Okolo jánskych ohňov

Obsadenie: CM

1981

Hurami, ľesami

Obsadenie: CM

1980

Sad Tune

Obsadenie: CMa

1980

Splinters

Obsadenie: CB

1979

To My Dear One

Obsadenie: ms, fl, ar/pf, zmb, vl, vc

1978

On a Meadow

Obsadenie: s, CF

1978

Prekáračky z Kysúc

Obsadenie: t, CF, zmb

1978

Terchovské píšťalky

Obsadenie: t, archi, 4fsch

1978

Two Songs

Obsadenie: ms, cmb/pf

1978

Dithyramb for a cappella SATB choir

Obsadenie: CM

1977

Stavanie májov

Obsadenie: CM

1976

Hora, hora, čierna hora

Obsadenie: CM

1975

Horička vysoká

Obsadenie: C

1975

Macek has gone

Obsadenie: CM/CB/CF

1975

Ideé fixe

Obsadenie: C

1973

You Are the Light and the Morning…

Obsadenie: CM

1973

Invocations

Obsadenie: C

1971

Ode

Obsadenie: CMa

1971

Song about Your Name

Obsadenie: CF

1970

Spring Sun

Obsadenie: CB

1970

My Dear Mrs. Haze

Obsadenie: spk, CB/CF

1968

Remember!

Obsadenie: CM

1968

Wave

Obsadenie: CM

1968

Spring

Obsadenie: CM

1968

Čakanie

Obsadenie: CM

1968

Corporal That Stabbed Archimedes

Obsadenie: CM

1965

Sonata

Obsadenie: pf

1964

Playing Like the Moon and Stars

Obsadenie: pf

1963

Oidipus rex

1963

The Tempest

1963

Songs from Rejdová

Obsadenie: s, t, CM, orch

1961

Hawks

1961

Festive March

Obsadenie: orch

1961

White Birch, Dear Sister

Obsadenie: ms, CF

1961

Hiroshima

Obsadenie: spk, s, br, CM, orch

1960

Incidental Music to Tales by Lev Tolstoy

Obsadenie: R

1960

The Tatra Mountains Poem

Obsadenie: orch

1960

Two Slovak Dance Fantasies for Orchestra

Obsadenie: orch

1960

The Sun Will Rise Soon

1960

Patriotic Hymn

1959

Under the Kriváň.

Obsadenie: CM, orch

1958

Toccata

Obsadenie: pf

1957

Kým vykročia

Obsadenie: KD

1956

Sonata for Violin and Piano No. 1 in D minor

Obsadenie: vn, pf

1927

symphony orchestra

chamber orchestra

solo voice(s), choir, and orchestra

choir and orchestra

one solo instrument with orchestra

solo instrument

piano or piano four hands

two instruments

three instruments

piano trio

string quartet

seven instruments

nine instruments

vocal-instrumental chamber works

solo voice(s) with piano accompaniment

suitable for schools

 • 1964

  Playing Like the Moon and Stars

  Obsadenie: pf

music for theatre

 • 1963

  Oidipus rex

 • 1963

  The Tempest

 • 1961

  Hawks

 • 1960

  The Sun Will Rise Soon

 • 1960

  Patriotic Hymn

folklore adaptations

 • 1995

  Moji milí rodičovia

  Obsadenie: CF

 • 1995

  Na javore sedí sokol uťešení

  Obsadenie: CMa

 • 1991

  Hej, americká brána

  Obsadenie: CM

 • 1991

  Kytica

  Obsadenie: CM, CF, CMa

 • 1989

  Three Folk Songs from the Záhorie Region

  Obsadenie: s, pf/orch

 • 1986

  Sihote, sihote

  Obsadenie: CF/CB

 • 1984

  The Cold Winds Blew in the Valley

  Obsadenie: CM/CF

 • 1984

  Oh, Love

  Obsadenie: CM; s, t, orch

 • 1981

  Two Girls' Songs from the Zemplín Region

  Obsadenie: CF

 • 1981

  Okolo jánskych ohňov

  Obsadenie: CM

 • 1981

  Hurami, ľesami

  Obsadenie: CM

 • 1978

  On a Meadow

  Obsadenie: s, CF

 • 1978

  Prekáračky z Kysúc

  Obsadenie: t, CF, zmb

 • 1978

  Terchovské píšťalky

  Obsadenie: t, archi, 4fsch

 • 1977

  Stavanie májov

  Obsadenie: CM

 • 1976

  Hora, hora, čierna hora

  Obsadenie: CM

 • 1975

  Macek has gone

  Obsadenie: CM/CB/CF

 • 1974

  Three Slovak Folk Love Songs

  Obsadenie: CM

 • 1973

  Three Slovak Folk Songs from the Gemer Region

  Obsadenie: CM

 • 1963

  Songs from Rejdová

  Obsadenie: s, t, CM, orch

choral

choir with instruments

electroacoustic works

music for radio

 • 1960

  Incidental Music to Tales by Lev Tolstoy

  Obsadenie: R

transcriptions

mixed choir

male choir

 • 1995

  To Him Only

  Obsadenie: CMa

 • 1980

  Sad Tune

  Obsadenie: CMa

 • 1971

  Ode

  Obsadenie: CMa

female choir

 • 1994

  Three Ballads

  Obsadenie: CF

 • 1987

  A Handful of Beauty

  Obsadenie: CF

 • 1986

  Giocoso I "Filia, filia"

  Obsadenie: CF

 • 1971

  May Flute

  Obsadenie: CF

 • 1971

  Song about Your Name

  Obsadenie: CF

children's choir

choir with piano

short documentary film

 • 1957

  Kým vykročia

  Obsadenie: KD

x