1999

By the way... (Mimochodom)

Obsadenie: CM

1999

Psalmus 122 (123)

Obsadenie: CM

1999

Psalmus 100

Obsadenie: CM

1999

Madrigal o víne

Obsadenie: CM

1996

Psalmus 120

Obsadenie: CM

1995/1996

Solfeggio

Obsadenie: CM

1995/1996

Symfónia č. 2 „Spomienková“

Obsadenie: orch, pf

1995

Päť kolied zo zbierky Tibora Ágha

Obsadenie: CB, fl, cl, vn, vc, pf

1995

Moji milí rodičovia

Obsadenie: CF

1995

Na javore sedí sokol uťešení

Obsadenie: CMa

1995

Šumni dub...

Obsadenie: CF/CB

1995

Jemu jedinému

Obsadenie: CMa

1995

A tam za horami…

Obsadenie: CM

1994

Tri balady

Obsadenie: CF

1994

Preludium, Ludus, Postludium

Obsadenie: CM

1994

Plynutí času

Obsadenie: CB, 2tbl

1993

Fuga in F a 3 voci per organo

Obsadenie: org

1993

Dve romantické fúgy a postlúdiá

Obsadenie: pf

1992

Vianočná koleda

Obsadenie: CB

1991

Zaklínanie jari (Zaříkání jara)

Obsadenie: CB, pf

1991

Hej, americká brána

Obsadenie: CM

1991

Cantate Domino

Obsadenie: CM

1991

Žalm 146

Obsadenie: CM

1991

Psalmus 23

Obsadenie: CM

1991

Kytica

Obsadenie: CM, CF, CMa

1990

Cantus de caritate

Obsadenie: CM, pf/org

1990

Deus caritas est...

Obsadenie: CM

1989

Tri záhorácke ľudové piesne

Obsadenie: s, pf/orch

1988

Vznešené tance levočské

Obsadenie: orch

1987

Pieseň pre dvoch

Obsadenie: CM

1987

Za hrsť krásy

Obsadenie: CF

1987

Dve smutné piesne

Obsadenie: CM

1986

Malá romanca na motív z Andersena

Obsadenie: archi

1986

Giocoso I. "Filia, filia"

Obsadenie: CF

1986

Sihote, sihote

Obsadenie: CF/CB

1986

Chci rozsvítit tvou krásu...

Obsadenie: CB

1985

Elégia

Obsadenie: ms, vl

1984

Zahučali chladné vetry v doline

Obsadenie: CM/CF

1984

Ó láska, láska

Obsadenie: CM; s, t, orch

1982

Dithyramb

Obsadenie: CB

1981

Omilienci chodia.

Obsadenie: C

1981

Rytmus

Obsadenie: CB/CB, pf

1981

Tri piesne o vetre

Obsadenie: CB

1981

Okolo jánskych ohňov

Obsadenie: CM

1981

Hurami, ľesami

Obsadenie: CM

1981

Dve dievčenské piesne zo Zemplína

Obsadenie: CF

1980

Smutná spievanka

Obsadenie: CMa

1980

Střípky

Obsadenie: CB

1979

Za milým

Obsadenie: ms, fl, ar/pf, zmb, vl, vc

1978

Terchovské píšťalky

Obsadenie: t, archi, 4fsch

1978

Na lúke

Obsadenie: s, CF

1978

Prekáračky z Kysúc

Obsadenie: t, CF, zmb

1978

Dve piesne

Obsadenie: ms, cmb/pf

1978

Dithyramb pre miešaný zbor

Obsadenie: CM

1977

Stavanie májov

Obsadenie: CM

1976

Hora, hora, čierna hora

Obsadenie: CM

1975

Horička vysoká

Obsadenie: C

1975

Išeu Macek

Obsadenie: CM/CB/CF

1975

Ideé fixe

Obsadenie: C

1973

Jsi světlo a ráno…

Obsadenie: CM

1973

Invokácia

Obsadenie: C

1971

Óda

Obsadenie: CMa

1971

Pieseň o tvojom mene

Obsadenie: CF

1970

Jarné slnce

Obsadenie: CB

1970

Moja milá pani hmla

Obsadenie: spk, CB/CF

1968

Kaprál, který probodl Archimeda

Obsadenie: CM

1968

Vlna

Obsadenie: CM

1968

Nezabudnite!

Obsadenie: CM

1968

Jar

Obsadenie: CM

1965

Sonáta

Obsadenie: pf

1964

Hra na mesiac a hviezdy

Obsadenie: pf

1963

Búrka

1963

Oidipus rex

1963

Piesne z Rejdovej

Obsadenie: s, t, CM, orch

1961

Jastraby

1961

Slávnostný pochod

Obsadenie: orch

1961

Biela breza, sestra moja

Obsadenie: ms, CF

1961

Hirošima

Obsadenie: spk, s, br, CM, orch

1960

Sprievodná hudba k rozprávkam Leva Nikolajeviča Tolstého

Obsadenie: R

1960

Dve slovenské tanečné fantázie pre orchester

Obsadenie: orch

1960

Tatranská poéma

Obsadenie: orch

1960

Spev o vlasti

1960

Onedlho bude svitať

1959

Pod Kriváňom.

Obsadenie: CM, orch

1958

Toccata

Obsadenie: pf

1957

Kým vykročia

Obsadenie: KD

1956

Sonáta pre husle a klavír č. 1 d mol

Obsadenie: vn, pf

1927

symfonický orchester

komorný orchester

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

dva nástroje

tri nástroje

klavírne trio

sláčikové kvarteto

sedem nástrojov

deväť nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

inštruktívne

 • 1964

  Hra na mesiac a hviezdy

  Obsadenie: pf

hudba pre divadlo

 • 1963

  Búrka

 • 1963

  Oidipus rex

 • 1961

  Jastraby

 • 1960

  Spev o vlasti

 • 1960

  Onedlho bude svitať

úpravy folklóru

 • 1995

  Moji milí rodičovia

  Obsadenie: CF

 • 1995

  Na javore sedí sokol uťešení

  Obsadenie: CMa

 • 1991

  Hej, americká brána

  Obsadenie: CM

 • 1991

  Kytica

  Obsadenie: CM, CF, CMa

 • 1989

  Tri záhorácke ľudové piesne

  Obsadenie: s, pf/orch

 • 1986

  Sihote, sihote

  Obsadenie: CF/CB

 • 1984

  Zahučali chladné vetry v doline

  Obsadenie: CM/CF

 • 1984

  Ó láska, láska

  Obsadenie: CM; s, t, orch

 • 1981

  Okolo jánskych ohňov

  Obsadenie: CM

 • 1981

  Hurami, ľesami

  Obsadenie: CM

 • 1981

  Dve dievčenské piesne zo Zemplína

  Obsadenie: CF

 • 1978

  Terchovské píšťalky

  Obsadenie: t, archi, 4fsch

 • 1978

  Na lúke

  Obsadenie: s, CF

 • 1978

  Prekáračky z Kysúc

  Obsadenie: t, CF, zmb

 • 1977

  Stavanie májov

  Obsadenie: CM

 • 1976

  Hora, hora, čierna hora

  Obsadenie: CM

 • 1975

  Išeu Macek

  Obsadenie: CM/CB/CF

 • 1974

  Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne

  Obsadenie: CM

 • 1973

  Tri slovenské ľudové piesne z Gemera

  Obsadenie: CM

 • 1963

  Piesne z Rejdovej

  Obsadenie: s, t, CM, orch

zborové

zbor a nástroje

elektroakustické

hudba pre rozhlas

 • 1960

  Sprievodná hudba k rozprávkam Leva Nikolajeviča Tolstého

  Obsadenie: R

transkripcie

miešaný zbor

mužský zbor

 • 1995

  Jemu jedinému

  Obsadenie: CMa

 • 1980

  Smutná spievanka

  Obsadenie: CMa

 • 1971

  Óda

  Obsadenie: CMa

ženský zbor

 • 1994

  Tri balady

  Obsadenie: CF

 • 1987

  Za hrsť krásy

  Obsadenie: CF

 • 1986

  Giocoso I. "Filia, filia"

  Obsadenie: CF

 • 1971

  Májová flauta

  Obsadenie: CF

 • 1971

  Pieseň o tvojom mene

  Obsadenie: CF

detský zbor

zbor a klavír

krátkometrážny dokumentárny film

 • 1957

  Kým vykročia

  Obsadenie: KD

x