09.03.

2003

Ivan Hrušovský: Klavírne trio (In memoriam J. S. Bach AD 2000)

vo forme 9 variácií a chorálového interlúdia na tému 2. časti 6. Brandenburského koncertu J. S. Bacha

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Alexander Jablokov (vn), Ján Slávik (vc), Katarína Grečová Brejková (pf)

16.11.

2002

Ivan Hrušovský: Noc moci

(fragment zo symfónie)

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

27.09.

2002

Ivan Hrušovský: Zima, pani biela

Cyklus dvoch detských zborov s klavírom

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

29.10.

2001

Ivan Hrušovský: Madrigaly o svetle

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

28.09.

1999

Ivan Hrušovský: Rekviem na záver tisícročia

pre recitátora, soprán, tenor, organ, miešaný zbor, plechové a bicie nástroje

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Šimonovič (spk), Adriana Kohútková (s), Simon Šomorjai (t), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Aleš Bárta (org), Andrew Mogrelia (dir.)

25.11.

1996

Ivan Hrušovský: Lamento 94/95

duo pre husle a violu

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Šaray (vn), Marián Banda (vl)

15.11.

1995

Ivan Hrušovský: Sonáta pre husle a klavír č. 2

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ensemble Wiener Collage

1995

Ivan Hrušovský: Missa pro iuventute

pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Universitas Cantat, SK

INTERPRETI: Collegium Technicum, Lubomír Mátl (dir.)

24.11.

1994

Ivan Hrušovský: Osem variácií na Beethovenovu tému

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)

22.11.

1992

Ivan Hrušovský: Musica Paschalis

pre organ

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio, Bratislava, SK

INTERPRETI: Imrich Szabó (org)

29.03.

1992

Ivan Hrušovský: Elégia in memoriam Milan Šimečka

pre recitátora a sláčikové sexteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Moyzesovo kvarteto, Štefan Reiter (vn), Radoslav Šašina (cb)

08.12.

1991

Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2

na pamiatku Richarda Rybariča

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Quartetto Cassoviae

23.11.

1990

Ivan Hrušovský: Symfónia č. 1

pre veľký sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Richard Zimmer (dir.)

27.09.

1990

Ivan Hrušovský: 17. 11. 1989

pre miešaný zbor a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Sieň Cirkvi bratskej, Cukrová ul., Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

17.02.

1989

Ivan Hrušovský: Šarišské hry

pre detský zbor a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Detský spevácky zbor pri ODPM v Prešove, Klára Ganzerová (pf), Eva Zacharová (zbm.)

16.02.

1989

Ivan Hrušovský: Tri reflexie

pre mezzosoprán a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)

14.02.

1989

Ivan Hrušovský: Mikropoézie

pre miešaný zbor, flautu a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Katarína Brejková (fl), Milada Synková (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

18.02.

1988

Ivan Hrušovský: Septetino

pre flautu, klarinet in B, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Ewald Danel (vn), Milan Telecký (vl), Ján Slávik (vc)

16.02.

1988

Ivan Hrušovský: Suita pre dva klavíry alebo pre klavír štvorručne

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný, Ludmila Kojanová (pf), Pavel Novotný (pf)

13.07.

1987

Ivan Hrušovský: Fantázia, introdukcia a fúga v starom slohu pre klavír štvorručne

(prepracovanie posledných častí Sonáty pre čembalo)

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

INTERPRETI: Zuzana Niederdorfer (pf4m), Marian Lapšanský (pf4m)

30.01.

1987

Ivan Hrušovský: Hudba k Vincentovi Hložníkovi

Symfonická freska pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Oliver Dohnányi (dir.)

09.10.

1986

Ivan Hrušovský: Canticum pro pace

Oratórium pre recitátorku, mezzosoprán a bas, miešaný zbor a veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ida Rapaičová (spk), Viktória Stracenská (ms), Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

29.09.

1985

Ivan Hrušovský: Triptych

Tri miešané zbory a cappella na staroslovienske texty a báseň Jána Hollého

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.)

15.02.

1985

Ivan Hrušovský: Musica rustica per flauto solo

Prvé uvedenie na Slovensku

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)

12.02.

1985

Ivan Hrušovský: Tá láska

kantáta pre mezzosoprán a miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudobná sieň Bratislavského hradu, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.), Dagmar Pecková (ms)

16.07.

1984

Ivan Hrušovský: Malá improvizácia

pre miešaný zbor a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

14.02.

1984

Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom odborov, Žilina, SK

INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto

27.01.

1984

Ivan Hrušovský: Dialoghi in ritmo (Rytmické dialógy)

per organo e percussioni

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), László Váray (bat)

01.10.

1982

Ivan Hrušovský: Metelica-motanica

Prvé uvedenie na Slovensku

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

07.05.

1981

Ivan Hrušovský: Suita quasi una fantasia

per orchestra d'archi da camera

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)

18.02.

1981

Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

pre detský zbor a elektroakustický záznam

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

18.02.

1981

Ivan Hrušovský: Ódy

Cyklus miešaných zborov a capella na verše P. Koyša a M. Rúfusa

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

Premiéra časti "Výkrik".

17.02.

1981

Ivan Hrušovský: Tri kánony

pre husle a čembalo alebo klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn), Marica Dobiášová (cmb)

13.04.

1980

Ivan Hrušovský: Jarná hudba

pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

18.02.

1980

Ivan Hrušovský: Konfrontácie

Skladba pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

21.02.

1979

Ivan Hrušovský: Canti

Päť zborov pre komorný miešaný zbor a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

22.02.

1978

Ivan Hrušovský: Madrigalová sonáta

Cyklus štyroch miešaných zborov a cappella vo forme cyklickej sonáty na básnické texty Cesare Paveseho

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Valentin Iljin (dir.)

08.02.

1977

Ivan Hrušovský: Tri skladby pre čembalo

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Štátneho konzervatória, Bratislava, SK

INTERPRETI: Mária Lenková (cmb)

20.05.

1975

Ivan Hrušovský: Májová flauta

pre ženský zbor a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Československá hudobná žatva, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Anton Kállay (dir.)

13.10.

1971

Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Andrzej Markowski (dir.)

02.12.

1970

Ivan Hrušovský: Sonáta

pre husle

Prvé uvedenie na Slovensku

Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK

INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn)

29.10.

1967

Ivan Hrušovský: Sen o človeku

Melodramatická kantáta pre recitátora, soprán, miešaný zbor a orchester (z trilógie Proti smrti)

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Karol Prochotský (spk), Ružena Štúrová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

21.04.

1966

Ivan Hrušovský: Passacaglia na klasickú tému

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

12.12.

1965

Ivan Hrušovský: Koncertantná predohra

pre sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Otakar Trhlík (dir.)

21.03.

2000

Ivan Hrušovský: Žalm 100

pre miešaný zbor a cappella

Prvé uvedenie v zahraničí

Bloomington, Illinoi

INTERPRETI: Choir of the Illinois Wesleyan University, J. Scott Ferguson (dir.)

12.

1970

Ivan Hrušovský: Toccata chromatica

Prvé uvedenie v zahraničí

ES

INTERPRETI: Klára Havlíková (pf)

1927

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 09.03.

  2003

  Ivan Hrušovský: Klavírne trio (In memoriam J. S. Bach AD 2000)

  vo forme 9 variácií a chorálového interlúdia na tému 2. časti 6. Brandenburského koncertu J. S. Bacha

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy , Mirbachov palác , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Alexander Jablokov (vn), Ján Slávik (vc), Katarína Grečová Brejková (pf)

 • 16.11.

  2002

  Ivan Hrušovský: Noc moci

  (fragment zo symfónie)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

 • 27.09.

  2002

  Ivan Hrušovský: Zima, pani biela

  Cyklus dvoch detských zborov s klavírom

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

 • 29.10.

  2001

  Ivan Hrušovský: Madrigaly o svetle

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 28.09.

  1999

  Ivan Hrušovský: Rekviem na záver tisícročia

  pre recitátora, soprán, tenor, organ, miešaný zbor, plechové a bicie nástroje

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Jozef Šimonovič (spk), Adriana Kohútková (s), Simon Šomorjai (t), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Aleš Bárta (org), Andrew Mogrelia (dir.)

 • 25.11.

  1996

  Ivan Hrušovský: Lamento 94/95

  duo pre husle a violu

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Slovenský rozhlas, Štúdio 2 , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Peter Šaray (vn), Marián Banda (vl)

 • 15.11.

  1995

  Ivan Hrušovský: Sonáta pre husle a klavír č. 2

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Ensemble Wiener Collage

 • 1995

  Ivan Hrušovský: Missa pro iuventute

  pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Universitas Cantat , SK

  INTERPRETI: Collegium Technicum, Lubomír Mátl (dir.)

 • 24.11.

  1994

  Ivan Hrušovský: Osem variácií na Beethovenovu tému

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Slovenský rozhlas, Štúdio 2 , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)

 • 22.11.

  1992

  Ivan Hrušovský: Musica Paschalis

  pre organ

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Imrich Szabó (org)

 • 29.03.

  1992

  Ivan Hrušovský: Elégia in memoriam Milan Šimečka

  pre recitátora a sláčikové sexteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy , Mirbachov palác , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Moyzesovo kvarteto, Štefan Reiter (vn), Radoslav Šašina (cb)

 • 08.12.

  1991

  Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2

  na pamiatku Richarda Rybariča

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy , Mirbachov palác , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Quartetto Cassoviae

 • 23.11.

  1990

  Ivan Hrušovský: Symfónia č. 1

  pre veľký sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Richard Zimmer (dir.)

 • 27.09.

  1990

  Ivan Hrušovský: 17. 11. 1989

  pre miešaný zbor a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Sieň Cirkvi bratskej, Cukrová ul. , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

 • 17.02.

  1989

  Ivan Hrušovský: Šarišské hry

  pre detský zbor a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Moyzesova sieň , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Detský spevácky zbor pri ODPM v Prešove, Klára Ganzerová (pf), Eva Zacharová (zbm.)

 • 16.02.

  1989

  Ivan Hrušovský: Tri reflexie

  pre mezzosoprán a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Moyzesova sieň , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)

 • 14.02.

  1989

  Ivan Hrušovský: Mikropoézie

  pre miešaný zbor, flautu a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Koncertná sieň Československého rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Katarína Brejková (fl), Milada Synková (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 18.02.

  1988

  Ivan Hrušovský: Septetino

  pre flautu, klarinet in B, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Moyzesova sieň , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Ewald Danel (vn), Milan Telecký (vl), Ján Slávik (vc)

 • 16.02.

  1988

  Ivan Hrušovský: Suita pre dva klavíry alebo pre klavír štvorručne

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Moyzesova sieň , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný, Ludmila Kojanová (pf), Pavel Novotný (pf)

 • 13.07.

  1987

  Ivan Hrušovský: Fantázia, introdukcia a fúga v starom slohu pre klavír štvorručne

  (prepracovanie posledných častí Sonáty pre čembalo)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Klarisky , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Zuzana Niederdorfer (pf4m), Marian Lapšanský (pf4m)

 • 30.01.

  1987

  Ivan Hrušovský: Hudba k Vincentovi Hložníkovi

  Symfonická freska pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Oliver Dohnányi (dir.)

 • 09.10.

  1986

  Ivan Hrušovský: Canticum pro pace

  Oratórium pre recitátorku, mezzosoprán a bas, miešaný zbor a veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Ida Rapaičová (spk), Viktória Stracenská (ms), Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 29.09.

  1985

  Ivan Hrušovský: Triptych

  Tri miešané zbory a cappella na staroslovienske texty a báseň Jána Hollého

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Koncertná sieň SF , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.)

 • 15.02.

  1985

  Ivan Hrušovský: Musica rustica per flauto solo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)

 • 12.02.

  1985

  Ivan Hrušovský: Tá láska

  kantáta pre mezzosoprán a miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudobná sieň Bratislavského hradu , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.), Dagmar Pecková (ms)

 • 16.07.

  1984

  Ivan Hrušovský: Malá improvizácia

  pre miešaný zbor a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 14.02.

  1984

  Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom odborov , Žilina , SK

  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto

 • 27.01.

  1984

  Ivan Hrušovský: Dialoghi in ritmo (Rytmické dialógy)

  per organo e percussioni

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), László Váray (bat)

 • 01.10.

  1982

  Ivan Hrušovský: Metelica-motanica

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

 • 07.05.

  1981

  Ivan Hrušovský: Suita quasi una fantasia

  per orchestra d'archi da camera

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)

 • 18.02.

  1981

  Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

  pre detský zbor a elektroakustický záznam

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

 • 18.02.

  1981

  Ivan Hrušovský: Ódy

  Cyklus miešaných zborov a capella na verše P. Koyša a M. Rúfusa

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

 • 17.02.

  1981

  Ivan Hrušovský: Tri kánony

  pre husle a čembalo alebo klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby , Koncertná sieň Československého rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn), Marica Dobiášová (cmb)

 • 13.04.

  1980

  Ivan Hrušovský: Jarná hudba

  pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 18.02.

  1980

  Ivan Hrušovský: Konfrontácie

  Skladba pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 21.02.

  1979

  Ivan Hrušovský: Canti

  Päť zborov pre komorný miešaný zbor a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 22.02.

  1978

  Ivan Hrušovský: Madrigalová sonáta

  Cyklus štyroch miešaných zborov a cappella vo forme cyklickej sonáty na básnické texty Cesare Paveseho

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby , Koncertná sieň Československého rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Valentin Iljin (dir.)

 • 08.02.

  1977

  Ivan Hrušovský: Tri skladby pre čembalo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Štátneho konzervatória , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Mária Lenková (cmb)

 • 20.05.

  1975

  Ivan Hrušovský: Májová flauta

  pre ženský zbor a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československá hudobná žatva , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Anton Kállay (dir.)

 • 13.10.

  1971

  Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Andrzej Markowski (dir.)

 • 02.12.

  1970

  Ivan Hrušovský: Sonáta

  pre husle

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970" , Zrkadlová sieň , Trnava , SK

  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn)

 • 29.10.

  1967

  Ivan Hrušovský: Sen o človeku

  Melodramatická kantáta pre recitátora, soprán, miešaný zbor a orchester (z trilógie Proti smrti)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Karol Prochotský (spk), Ružena Štúrová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

 • 21.04.

  1966

  Ivan Hrušovský: Passacaglia na klasickú tému

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 12.12.

  1965

  Ivan Hrušovský: Koncertantná predohra

  pre sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Otakar Trhlík (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 21.03.

  2000

  Ivan Hrušovský: Žalm 100

  pre miešaný zbor a cappella

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Bloomington, Illinoi

  INTERPRETI: Choir of the Illinois Wesleyan University, J. Scott Ferguson (dir.)

 • 12.

  1970

  Ivan Hrušovský: Toccata chromatica

  Prvé uvedenie v zahraničí

  ES

  INTERPRETI: Klára Havlíková (pf)

x