• 2022

  AVE MARIA : SPIRITUAL COMPOSITIONS FOR VOICE AND ORGAN

  CD - Pavlik Records PA 0199-2-132

  1. anonymus (upr. Egon Krák): Keď sa Kristus narodil / In natali Domini

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  2. anonymus (upr. Egon Krák): In dulci jubilo

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Wacłav Golonka (org)

  3. anonymus (upr. Egon Krák): Quem pasores lauda vere

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  4. Vladimir Vavilov: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Wacłav Golonka (org)

  5. Józef Żebrowski: Fecit potentiam z Magnificatu Marcin

   Gustáv Beláček (bbr), Tomasz Ślusarczyk (tr), Wacłav Golonka (org)

  6. Juraj Paulín Bajan: Dobrovolná chudobo

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  7. Juraj Paulín Bajan (upr. Tomasz Ślusarczik): Hvezdičko nebeská

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Tomasz Ślusarczyk (tr), Wacłav Golonka (org)

  8. Juraj Paulín Bajan: Marnost nad marnosti /Funebrales pro Requiem/

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  9. Juraj Paulín Bajan (upr. Wacław Golonka): Poďte sem hříšnici

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  10. Georgius Zrunek: Laudamus te z Vianočnej omše / Missa prima pro festis natalitus

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  11. Wolfgang Amadeus Mozart (arr. Otto Schmidt): Ave verum corpus KV 618

   Gustáv Beláček (bbr), Martin Pavlík (vn), Wacłav Golonka (org)

  12. Luigi Cherubini: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Martin Pavlík (vn), Pavel Svoboda (org)

  13. Gaetano Donizetti: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Pavel Svoboda (org)

  14. Michail Ivanovič Glinka: Dovunque il guardo giro

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  15. Charles Gounod: Dovunque il guardo giro

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  16. Mathilda Marchesi de Castrone: Ave Maria Op. 24

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  17. Anton Bruckner: Dovunque il guardo giro

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  18. Luigi Luzzi: Dovunque il guardo giro

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  19. Antonín Dvořák: Ó, Sanctissima, Op. 19a

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Pavel Svoboda (org)

  20. Ján Levoslav Bella: Dovunque il guardo giro

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  21. Alexander Albrecht: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  22. Mikuláš Schneider-Trnavský: Otče náš, nebeský

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  23. Ján Móry: Ave Maria, op. 13

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  24. Frico Kafenda: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  25. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria No. 1

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  26. Tibor Andrašovan: Saint Gorazd

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  27. Ivan Valenta: Praises and Invocations – Homeless

   Gustáv Beláček (bbr), Martin Pavlík (vn), Marek Paľa (org)

  28. Egon Krák: Tre Invocazioni

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

 • 2011

  JANKO BLAHO

  CD - Opus 91 2828-2

  1. Bedřich Smetana: Predaná nevesta (úryvky)

   Janko Blaho (t), Helena Bartošová-Schützová (s), Opera Orchestra of Slovak National Theatre, Slovak Philharmonic, Tibor Frešo (dir.)

  2. Bedřich Smetana: Čertova stena (úryvok)

   Janko Blaho (t), Slovak Radio Symphony Orchestra, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  3. Antonín Dvořák: Jakobín (úryvok)

   Janko Blaho (t), Zita Frešová-Hudcová (s), Slovak Radio Symphony Orchestra

  4. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (úryvok)

   Janko Blaho (t), Slovak Radio Symphony Orchestra, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  5. Giuseppe Verdi: Úryvky z opier Un ballo in maschera, Rigoletto, Il trovatore

   Janko Blaho (t), Slovak Radio Symphony Orchestra, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  6. Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana (úryvok)

   Janko Blaho (t), Slovak Radio Symphony Orchestra, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  7. Stanislav Moniuszko: Halka (úryvok)

   Janko Blaho (t), Slovak Radio Symphony Orchestra, Tibor Andrašovan (dir.)

  8. Piotr Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin (úryvok)

   Janko Blaho (t), Opera Orchestra of Slovak National Theatre, Ladislav Holoubek (dir.)

  9. Giacomo Puccini: Madama Butterfly (úryvok)

   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), Opera Orchestra of Slovak National Theatre, Zdeněk Chalabala (dir.)

  10. Charles Gounod: Faust (úryvok)

   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), František Zvarík (b), Opera Orchestra of Slovak National Theatre, Zdeněk Chalabala (dir.)

  11. Eugen Suchoň: Psalm of the Subcarpathian Land Op. 12 ESD 65

   Janko Blaho (t), Slovak Philharmonic Choir, Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)

 • 2011

  SLOVENSKÝ SPEVOHERNÝ SVET

  CD - Slovak Radio Records RB 0341-2631

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa – Overture

   Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  2. Karol Fischer: Lia and the two fathers – Only one-time

   Pavol Remenár (br), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  3. Ján Móry: Miss Widow – Untill the spring will reign

   Otokar Klein (t), Adriana Kohútková (s), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  4. Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák)

   Tomáš Juhás (t), Filip Tůma (br), Lúčnica Choir, Elena Matušová (zbm.), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  5. Gejza Dusík: Blue Rose

   Ľudovít Ludha (t), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  6. Karol Elbert: Good Bye, Love

   Pavol Remenár (br), Helena Becse Szabó (s), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  7. Karol Elbert: Z prístavu do prístavu

   Adriana Kohútková (s), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  8. Tibor Andrašovan: Gentlemen’s Choice (Quadrille) – The song about wine

   Tomáš Juhás (t), Lúčnica Choir, Elena Matušová (zbm.), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  9. Tibor Andrašovan: King of the Fools – The song about Paris

   Monika Fabianová (ms), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  10. Teodor Šebo-Martinský: Ohnivák – Like a drifter

   Dušan Jarjabek (br), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  11. Teodor Šebo-Martinský: Revízor – White nights

   Filip Tůma (br), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  12. Milan Novák: In Full Gear and In Love – Embrace me, my darling

   Otokar Klein (t), Eva Hornyáková (s), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  13. Milan Novák: It’s Not Just Another Day – The song about Bratislava

   Dušan Jarjabek (br), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  14. Milan Novák: Mafioso Opera

   Otokar Klein (t), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  15. Zdenko Mikula: The Nights in the Tatras – Street organ player

   Dušan Jarjabek (br), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  16. Igor Bázlik: The Hussards – Passion running through the veins

   Tomáš Juhás (t), Helena Becse Szabó (s), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  17. Igor Bázlik: The Feast – Song of the gypsy

   Silvia Sklovská (ms), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  18. Gejza Dusík: That Would Be Love – I'm surprised

   Filip Tůma (br), Lúčnica Choir, Elena Matušová (zbm.), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

 • 2006

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Old Church Slavonic Our Father

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovak Song ESD 95

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Choirplay

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II "Eja, studiosi"

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fugue

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  15. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

  16. Zdenko Mikula: Meadow Games

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  17. Štefan Klimo: To My Dear One

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  18. Zdenko Mikula: Echo, the Mountain

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  19. Oto Ferenczy: Mixed Choir's a Cappella – Recruitment Song

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  20. Dezider Kardoš: Three Songs from Zemplín Op. 42a

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  21. Hanuš Domanský: Two Songs from Gemer Region

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  22. Hanuš Domanský: Two Songs from Gemer Region

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  23. Ondrej Demo: From Mountains To Lowlands

   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Rhymes and Games

   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)

  26. Eugen Suchoň: Two Slovak Folk Songs ESD 70

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  28. Ladislav Burlas: Wedding Songs from Upper Hron

   Lúčnica Choir, Miroslav Šmíd (dir.)

  29. Tibor Andrašovan: It's Raining, My Shirt Will Get Wet

   Lúčnica Choir, Miroslav Šmíd (dir.)

  30. Peter Breiner: Wedding Songs

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

 • 2003

  MUZYKA I TATRY

  CD - Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego 19 34-500 (Poľsko)

  1. Ján Cikker: Stamping Op. 31 No. 1

   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)

  2. Tibor Andrašovan: Dance from “Podhalie” Region

   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)

  3. Władysław Żeleński:

   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)

 • 2000

  BRATISLAVSKÝ DETSKÝ ZBOR

  CD - Discant DK-0054-2 231

  1. Michael Haydn:

   Helena Veselská (s), Veronika Fialová (ms), Mária Henselová (a), Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Ladie's Chamber Orchestra, Elena Šarayová (dir.)

  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum

   Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Ladie's Chamber Orchestra, Elena Šarayová (dir.)

  3. Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  4. André Caplet: Sanctus

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  5. Benjamin Britten: Procession

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  6. Béla Bartók: Wandering

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  7. Paraškev Chadžijev: Festival Waltz

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)

  8. Nakato Jošinoo: Song of Happy Children

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  9. Kabalevskij Dmitrij: Good Night

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  10. Klement Slavický: Spring Carousel

   Bratislavský detský zbor, Marta Braunsteinerová (fl), Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)

  11. Ivan Hrušovský: Small Summer Plays

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  12. Ivan Hrušovský: Small Summer Plays

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  13. Eugen Suchoň: In March ESD 90 – Swallow

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  14. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  15. Ladislav Burlas: Golden Leaves Are Falling

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  16. Oto Ferenczy: Children's Pictures

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  17. Jaroslav Křička: Lullaby from the Hermitage

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  18. Tibor Andrašovan: Winter in a Village

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  19. Tibor Andrašovan: Winter in a Village

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  20. Miroslav Raichl: Tancuj, tancuj

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

 • 1997

  TIBOR ANDRAŠOVAN – DANCES FROM SLOVAKIA

  CD - Music Fund SF 00242031

  • Tibor Andrašovan: Dances from Slovakia

   Slovak Radio Symphony Orchestra, Róbert Stankovský (dir.)

 • 1987

  Z TEJ DOLINY NA TÚ

  LP - Opus 9117 1878

  1. Tibor Andrašovan: Z tej doliny na tú

   Jozef Peško (fu), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  2. Tibor Andrašovan: Za valáškom

   Darina Laščiaková (v), Jozef Peško (fsch), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  3. Tibor Andrašovan: Tri starodávne z Dúbrav

   Štefan Molota (vn), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  4. Tibor Andrašovan: Ej, fujarôčka moja

   Jozef Peško (fu), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  5. Tibor Andrašovan: Valaská postava

   Štefan Lesay (v), Jozef Peško (fsch), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  6. Tibor Andrašovan: Ej, tá píšťalôčka

   Jozef Peško (fsch), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  7. Tibor Andrašovan: Švihrovská

   Viliam Farkaš (vn), Folk ensemble, Eugen Farkaš (umv.)

  8. Tibor Andrašovan: Keď sa Janík do vojny bral

   Ondrej Malachovský (b), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  9. Tibor Andrašovan: Z vŕšku do doliny

   Jozef Peško (fsch, fu), Experimental Studio Bratislava

  10. Tibor Andrašovan: Cimbalista zo Spiša

   Štefan Dráfi (zmb), Orchestra of SĽUK, Tibor Andrašovan (dir.)

  11. Tibor Andrašovan: Bola som ja, bola

   Alžbeta Kubánková (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

 • 1986

  EJ, ZAHORELI ZORE : SPIEVA MARGITA SKYVOVÁ

  LP - Opus 9117 1796

  1. Bartolomej Urbanec: Znam ja jednu zahradečku

   Margita Skyvová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Ján Szelepcsényi (dir.)

  2. Tibor Andrašovan: Ďaleká paseka

   Margita Skyvová (v), Štefan Hudec (v), Dievčenská spevácka skupina, The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  3. Tibor Andrašovan: Ej, zahoreli zore

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Mužská spevácka skupina, The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  4. Tibor Andrašovan: Tri piesne zo stredného Slovenska

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  5. Tibor Andrašovan: Piesne zo Zemplína

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Červené jabĺčko

   Margita Skyvová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Ján Szelepcsényi (dir.)

  7. Milan Ješko: Zdaleka ja poznám

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (dir.)

  8. Igor Bázlik: Čie sa to ovečky

   Margita Skyvová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Pavol Bagin (dir.)

  9. Ivan Dubecký: Dolinôčka, dolina

   Margita Skyvová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  10. Igor Bázlik: Večer je, je večer

   Margita Skyvová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Pavol Bagin (dir.)

  11. Bartolomej Urbanec: Keby som ja mala sokolove krídla

   Margita Skyvová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Ján Szelepcsényi (dir.)

  12. Ondrej Demo: Ej, nad Branovo

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

 • 1984

  POVEJ, VETRÍK, POVEJ

  LP - Opus 9117 1450

  1. Igor Bázlik: Svieti mesiac – Jahoda, jahoda

   Alžbeta Kubánková (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  2. Július Móži: Blow, Wind, Blow – Into the Yard

   Alžbeta Kubánková (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  3. Bartolomej Urbanec: Jako ten mesiačik – Do dvorečka, do dvora

   Alžbeta Kubánková (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan

  4. Tibor Andrašovan: A tam dolu – Hájik, hájik, zelený háj

   Alžbeta Kubánková (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  5. Tibor Andrašovan: Veje vietor – Janíčko žltovlas

   Alžbeta Kubánková (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  6. slovenská ľudová pieseň (arr. Matej Farkaš): Tell Me Please – Oh, It Dews

   Alžbeta Kubánková (v), The Eugen Farkaš Folk Band, Štefan Sendrei (umv.)

  7. slovenská ľudová pieseň (arr. Matej Farkaš): When a Lover Was Leaving His Sweetheart

   Alžbeta Kubánková (v), The Eugen Farkaš Folk Band, Dezider Cibulka (umv.)

  8. slovenská ľudová pieseň: Mal som prepjelečku – Frajere, frajere – Keby mi to prišlo

   Alžbeta Kubánková (v), The Eugen Farkaš Folk Band, Matej Farkaš (umv.)

  9. slovenská ľudová pieseň: Švici mešac – Dajce me, mamočko

   Alžbeta Kubánková (v), The Eugen Farkaš Folk Band, Štefan Sendrei (umv.)

 • 1983

  EJ, ZAPÍSKAJ, ZASPIEVAJ

  LP - Opus 9117 1434

  1. Tibor Andrašovan: Beneath the mountain of Ždiarska vidla

   The Choir and Orchestra of SĽUK, Jozef Štelzer (dir.)

  2. Jozef Štelzer: Hey, Have a Whistle, Have a Song

   The Choir and Orchestra of SĽUK, Jozef Štelzer (dir.)

  3. Igor Bázlik: Three songs from Western Slovakia

   The Choir and Orchestra of SĽUK, Jozef Štelzer (dir.)

  4. Eugen Suchoň: Folksongs ESD 75

   The Choir and Orchestra of SĽUK, Jozef Pálka (zbm.), Jozef Štelzer (dir.)

  5. Bartolomej Urbanec: The Songs from the Hills

   The Men´s Choir of SĽUK, Jozef Štelzer (zbm.), Bartolomej Urbanec (dir.)

  6. Alexander Moyzes: Black Mountains

   The Choir and Orchestra of SĽUK, Jozef Štelzer (dir.)

  7. Šimon Jurovský: Bride's Farewell

   The Choir and Orchestra of SĽUK, Jozef Štelzer (dir.)

  8. Tibor Andrašovan: On a Spring Sunday

   The Choir and Orchestra of SĽUK, Jozef Štelzer (dir.)

 • 1979

  JOZEF PEŠKO : FUJARÔČKA MOJA

  LP - Opus 9117 0635

  1. Svetozár Stračina: Meditation

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Šmíd (dir.)

  2. Svetozár Stračina: A Tune from Detva

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Šmíd (dir.)

  3. Miloš Berka: Under the Hillside

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  4. Ondrej Demo: Goral Tunes from Northern Orava

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Štefan Molota (umv.)

  5. Július Letňan: Flute from Kokava

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  6. Július Móži: Hej, fujara trombita – Boli by ma zabili – Píšťalôčka moja

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  7. Miloš Berka: Either Dance or Play

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  8. Igor Bázlik: Across the Mountain, Boys

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  9. Miloš Berka: In the Wide Field

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  10. Tibor Andrašovan: Valaská postava

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

 • 1979

  THE ORCHESTRA OF FOLK INSTRUMENTS OF THE CZECHOSLOVAK RADIO IN BRATISLAVA

  LP - Opus 9117 0749

  1. Igor Bázlik: Tunes, My Tunes

   Jozef Peško (fu), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  2. Ondrej Demo: Hej, ideme, ideme

   Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Július Karaba (dir.)

  3. Štefan Molota: Strigônske melódie

   Štefan Molota (vn), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava

  4. Ivan Dubecký: Gajdošu, gajdošu

   Jozef Peško (v), Anton Vranka (crm), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  5. Ivan Dubecký: Dve piesne od Trenčína

   Lýdia Fajtová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  6. Jaroslav Jurášek: The Head-Player´s Song

   Miroslav Dudík (vn), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava

  7. Pavol Tonkovič: Mountain Mood (Mountain Cry)

   Miroslav Dudík (umv.), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava

  8. Igor Bázlik: Oh, A Bird Has Sung

   Darina Laščiaková (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  9. Július Letňan: Flute from Kokava

   Jozef Peško (fsch), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  10. Tibor Andrašovan: Friends of Mine

   Anton Kúrňava (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  11. Ivan Dubecký: Goralská muzika

   Jozef Peško (fsch), Miroslav Vlado (fsch), Miroslav Dudík (vn), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava

 • 1978

  TIBOR ANDRAŠOVAN

  LP - Opus 9117 0676

  1. Tibor Andrašovan: The Radvaň Fair

   Michal Šeďo (br), Gabriela Chorvátová (s), Studio Orchestra and Choir, Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)

  2. Tibor Andrašovan: It's Raining, My Shirt Will Get Wet

   Studio Orchestra and Choir, Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)

  3. Tibor Andrašovan: Legend of Jánošík

   Studio Orchestra and Choir, Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)

  4. Tibor Andrašovan: On a Spring Sunday

   Studio Orchestra and Choir, Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)

 • 1977

  HEJ, SLNKO VYCHODÍ

  LP - Opus 9116 0624

  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Opera Orchestra of Slovak National Theatre, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Dezider Kardoš: Song of Happy Children

   Detský zbor Plameň, Jozef Klocháň (zbm.), Opera Orchestra of Slovak National Theatre, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Opera Orchestra of Slovak National Theatre, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok

   Pavel Kühn's Choir, Film Symphony Orchestra, František Belfín (dir.)

  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den

   Pavel Kühn's Choir, Film Symphony Orchestra, František Belfín (dir.)

  6. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a

   Slovak Philharmonic Choir, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

  7. Karol Elbert: Let's Go, Boys and Girls

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Opera Orchestra of Slovak National Theatre, Ondrej Lenárd (dir.)

  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády

   V. Nejedlý's Military art ensemble, Jiří Kareš (dir.)

  9. Tibor Andrašovan: Homeland

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Opera Orchestra of Slovak National Theatre, Ondrej Lenárd (dir.)

  10. Ludvík Podéšť: We All Are Young

   Pavel Kühn's Choir, Film Symphony Orchestra, František Belfín (dir.)

  11. Zdenko Mikula: My Native

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42

   Pavel Kühn's Choir, Studio Symphony Orchestra, Vladimír Válek (dir.)

 • 1972

  SLOVAK NATIONAL FOLKLORE ENSEMBLE

  LP - Opus 9117 0197

  1. Šimon Jurovský: Bride's Farewell

   Choir and orchestra of the Slovak Folk Art Ensemble, Jozef Štelzer (dir.)

  2. Tibor Andrašovan: Beneath the mountain of Ždiarska vidla

   Choir and orchestra of the Slovak Folk Art Ensemble, Jozef Štelzer (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Folksongs ESD 75

   Helena Petráková (v), Choir and orchestra of the Slovak Folk Art Ensemble, Jozef Štelzer (dir.)

  4. Bartolomej Urbanec: Periniarky

   Anna Nigutová-Baková (v), Choir and orchestra of the Slovak Folk Art Ensemble, Tibor Andrašovan (dir.)

  5. Tibor Andrašovan: Scything under Rozsutec

   Choir and orchestra of the Slovak Folk Art Ensemble, Jozef Štelzer (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Songs from Terchová ESD 78

   Choir and orchestra of the Slovak Folk Art Ensemble, Jozef Štelzer (dir.)

 • 1971

  PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA

  LP - Opus 9017 0036

  1. Tibor Andrašovan: Za valáškom

   Darina Laščiaková (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (umv.)

  2. Vladimír Slujka: Svadobná odobierka z Oravy

   Darina Laščiaková (v), Július Letňan (org)

  3. Zdeněk Lukáš: Hájo, hájedlo

  4. Sl. Jakubíček: Svatební písně z kopanic

  5. Jaroslav Jurášek: Tri ľudové piesne zo Slovácka

  6. Jaroslav Krček: Větříčku foukej

  7. Igor Bázlik: Nechceu som v Pazove vojakom byti

   Stanislav Beňačka, st. (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Bartolomej Urbanec (dir.)

  8. Svetozár Stračina: A pred tých je Kankov

   Viliam Farkaš (vn), Female vocal group Marína-Zvolen

  9. Jaroslav Krček: Jihočeská třídobá kolečka

  10. Jaroslav Krček: Masopustní

  11. Hynek Bím: Hečené ze Zašové

 • 1968

  SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE

  LP - Supraphon 0 17 0499 F

  1. Eugen Suchoň: Songs from Terchová ESD 78

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  2. Milan Novák: The Lime Burnt Out

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  3. Alexander Moyzes: Songs from Zvolen

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  4. Ján Cikker: Meadow Songs and Dances Op. 31 No. 3

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  5. Tibor Andrašovan: Scything under Rozsutec

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Prešporská kasáreň

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

x