2022

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miro Bázlik : Peter a Lucia : Krehká inscenácia o láske a vojne

KOD – Konkrétne o divadle, 2022, year 16, no. 8, p. 20 – 23

2022

KOREŇOVÁ, Katarína: Hudba zo slovenských filmov

Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 9

2021

VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

Spomienky – časť prvá

Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 4, p. 321 – 331

2021

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Odišla Jela Krčméry-Vrteľová, dobrá víla slovenskej opery

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 17

2021

BLAHO, Vladimír: Pred 20 rokmi zomrel skladateľ Tibor Andrašovan

Opera Slovakia, 14. 6. 2021

2021

BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 9 – 10

2020

ČERVENKA, Jozef: ...tak sme my... Galavečer k storočnici SND

Hudobný život, 2020, year 52, no. 4, p. 14
(Biela nemoc)

2020

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: "Dobre padne počuť a vidieť aj niečo krásne"

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 9

2020

BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

Slovak Academy of Sciences, Bratislava

2018

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Január v košickej filharmónii

Hudobný život, 2018, year 50, no. 3, p. 16

2007

ŠTUBIANOVÁ, Anna: Tibor Andrašovan

Ľupčianske zvesti, 2007, year 9, no. 4, p. 1

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 14 – 22
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Otázka rovnováhy

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 94 – 96
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenské divadlo 1969, č. 1)

2001

URSÍNYOVÁ, Terézia: Posledný bohém slovenskej hudby

Za skladateľom, dirigentom a pedagógom Tiborom Andrašovanom (1917-2001)

Pravda - Kultúra, 2001

2001

VRBICKÁ, Eva: Dobrý deň, pán Tibor Andrašovan

Literárny týždenník, 1. 2. 2001

2001

LD: Za Tiborom Andrašovanom

Hudobný život, 2001, year 33, no. 9, p. 4

1996

LEXMANN, Juraj: Slovenská filmová hudba 1896–1996

ASCO Art & Science, Bratislava

1992

VRBICKÁ, Eva: Ak chceš zapaľovať, musíš sám horieť

S Tiborom Andrašovanom pri jeho životnom jubileu

Práca, 6. 5. 1992

1992

ŠVEHLÁK, Svetozár: Jubilant so srdcom mládenca

Hudba Tibora Andrašovana obletela svet

Národná obroda, 18. 4. 1992

1992

PEJHOVSKÝ, Miroslav: Ľudová pieseň – studnica inšpirácie : Hovoríme s popredným slovenským hudobným skladateľom Tiborom Andrašovanom

Národná osveta, 1992, year 2, no. 11, p. 20 – 30

1992

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Rodná zem v ozvenách tvorby

Večerník, 3. 4. 1992, Bratislava

1992

LESAN, Martin: Cyrilometodská misia očami súčasníka

Premiéra vokálno-symfonického opusu Tibora Andrašovana

Hlas ľudu, 11. 7. 1992

1992

URSÍNYOVÁ, Terézia: Dómske hudobné večery

Barytonista Anatolij Lošak v Dóme sv. Martina

Večerník, 7. 7. 1992
(Cyril a Metod)

1989

DOVALA, Pavel: Pred rozhlasovou premiérou Pánskej volenky

Rozhlas, 1989, no. 25

1989

URSÍNYOVÁ, Terézia: Takmer nezbadaný začiatok

Začal sa 14. ročník prehliadky Nová slovenská hudba

Večerník, 13. 2. 1989

1989

kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska I.

VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 23 – 24

1988

HUBOVÁ, D.: Rozpaky nad Orfeom

Po premiére baletu Tibora Andrašovana

1988

PALOVČÍK, Michal: Antický námet očami súčasníkov : Slovenské národné divadlo uviedlo baletnú premiéru

Pravda, 1988, year 69, no. 87 (14. 4.), p. 5

1988

JAVORSKÝ, Igor: Balet SND: Večný Orfeus

Hudobný život, 1988, year 20, no. 9

1987

BREZA, Ján: Na pulze kultúrnych potrieb

Pravda, 4. 4. 1987, Bratislava

1987

KOVÁŘOVÁ, Anna: Verný národu i sebe

K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca Tibora Andrašovana

Hudobný život, 1987, year 19, no. 7

1987

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Ozveny slovenskej zeme

Pravda, 3. 4. 1987

1987

MARENČINOVÁ,Dita: Tibor Andrašovan - Na Zemplíne

Premiéra slovenskej novinky na scéne košickej opery

Hudobný život, 1987, year 19, no. 2, p. 5

1987

GROŠ: Skladateľ - novátor i objaviteľ

Život, 1987, Bratislava

1987

URSÍNYOVÁ, Terézia: Návraty k ľudovej téme

K sedemdesiatinám Tibora Andrašovana

Nové slovo, 1. 5. 1987

1984

MARCZELLOVÁ, Zuzana: TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 1, 3
(Ouvertúra in F)

1984

KADLEČÍK, Ján: Pred premiérou opery Návrat

Pôvodné dielo T. Andrašovana na televíznej obrazovke

Ľud, 5. 9. 1984, Bratislava

1984

LENGOVÁ, Jana: TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 4
(Svitlo slnko, cyklus piesní pre nižší hlas a klavír; Nina Hazuchová, spev a Eva Fischerová, klavír)

1984

ONDREJČÍKOVÁ, Ivica: Príbeh mojej hrdinky

Život, 23. 8. 1984
(Návrat)

1984

VRBICKÁ, Eva: Splácanie dlhu z detstva

Práca, 17. 3. 1984, Bratislava

1984

PALOVČÍK, Michal: Obrazy z povstania

Po premiére novej slovenskej televíznej opery

Pravda, 1984
(Návrat)

1984

URSÍNYOVÁ, Terézia: Návrat k spomienkam

Televízna opera Návrat, Komorné dielo s povstaleckou tematikou

Večerník, 14. 9. 1984, Bratislava

1984

VRBICKÁ, Eva: Príťažlivý návrat k Povstaniu

Na okraj televíznej obrazovky

Práca, 19. 9. 1984

1984

BERGER, Igor: Tibor Andrašovan: V tej detvianskej doline

Pre mužský zbor

Rytmus, 1984, no. 8

1983

BERGER, Igor: Tibor Andrašovan: Zima na dedine

Rytmus, 1983, Bratislava, no. 10

1982

DUBOVCOVÁ, Dáša: Z bohatej studnice ľudu

Na hudobnom popoludní so zaslúžilým umelcom Tiborom Andrašovanom

Smer, 14. 5. 1982, Banská Bystrica

1982

MARCZELLOVÁ, Zuzana: Po stopách Andrašovanovej scénickej tvorby

Hudobný život, 1982, year 14, no. 7, p. 5

1982

PALOVČÍK, Michal: Tvorba s vôňou rodnej zeme

Pravda, 3. 4. 1982, Bratislava

1982

jh: Vyznáva lásku ľudovej tvorbe

Stretnutie s jubilujúcim hudobným skladateľom zaslúžilým umelcom Tiborom Andrašovanom

Večerník, 2. 4. 1982, Bratislava

1982

(ýs): Andrašovan 65-ročný : Jubileum významného skladateľa

Ľud, 1982, year 35, no. 79 (3. 4.), p. 4

1981

JURÁKOVÁ, Táňa: Premiéra nového Andrašovanovho diela

Hudobný život, 1981, year 13, no. 14, p. 7
(Koncert pre čembalo a sláčikový orchester; A. Cattarino - čembalo, SKO pod vedením B. Warchala)

1981

ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 4
(Žena a múza, cyklus piesní pre basbarytón a klavír na poéziu Michala Chudu)

1980

URSÍNYOVÁ, Terézia: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 5
(symfónia-kantáta Tokajík)

1979

KYSELOVÁ, Nora: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Nová inštruktívna tvorba

Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 4

1979

ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: Gramorecenzie : Tibor Andrašovan

Hudobný život, 1979, year 11, no. 15, p. 5

1979

PODRACKÝ, Igor: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1979, year 11, no. 7, p. 1, 3
(Koncert pre čembalo a sláčiky)

1978

ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 4, 7
(Sláčikové kvarteto)

1978

ľ: O rok - Reprízovať!

Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby

Hudobný život, 1978, year 10, no. 1, p. 3

1977

MICHALOVÁ, Eva: Cholminov na opernej scéne

Smer, 12. 9. 1977, Banská Bystrica
(Hájniková Žena v DJGT)

1977

MÓŽI, Alexander: Mladý - ako pieseň

Hudobný život, 1977, year 9, no. 8, p. 4

1977

CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4

1976

TVRDOŇ, Jozef: Zdroj inšpirácie

Roľnícke noviny, 16. 7. 1976, Praha

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5

1974

-mm-: Tibor Andrašovan: Hájnikova žena

Hudobný život, 1974, year 6, no. 10, p. 3

1974

bk: Pozdrav jubileu SNP

Rudé právo, 19. 7. 1974, Praha

1974

KUBIŠ, Pavol: Poézia znásobená hudbou

Prvý dotyk s obecenstvom; svetová premiéra bude 29.8.1974

Smena, 21. 6. 1974, Bratislava
(Hájniková žena)

1972

URSÍNYOVÁ, Terézia: V očakávaní umeleckých víťazstiev

So šéfom opery SND Pavlom Baginom o nastávajúcej sezóne

Hudobný život, 1972, year 4, no. 16, p. 3
(Hájniková žena)

1972

URSÍNYOVÁ, Terézia: Zaslúžilý umelec Tibor Andrašovan hovorí: o folklóre bez ornamentov

Hudobný život, 1972, year 4, no. 1, p. 1, 3

1972

Mladí a kultúra - anketa

Smena, 12. 12. 1972, Bratislava

1972

jh: Aktuálne slovo tvorcov

Práca, 8. 11. 1972, Bratislava

1972

ĽUBOVÁ, Oľga: Hudba a mládež

Nové slovo, 6. 4. 1972, Bratislava

1972

BACHLEDA, S: Umelec svojho ľudu

Tibor Andrašovan päťdesiatročný

Smena, 5. 4. 1972, Bratislava

1972

TRANČÍK, P.: Večný prameň - Zaslúžilý umelec Tibor Andrašovan 55-ročný

Práca, 1. 4. 1972

1972

r: Jubilant

Hudobný život, 1972, year 4, no. 7, p. 7

1970

VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

SND a slovenská operná tvorba

Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 4
(Figliar Geľo)

1969

MÓŽI, Alexander: Dvadsiatka SĽUK-u

Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 8

1969

BLAHO, Jaroslav: Sezóna a problémy

Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 3
(Biela nemoc)

1969

ANDRAŠOVAN, Tibor: Čo od nás očakávate?

Hudobný život, 1969, year 1, no. 2, p. 1

1969

BLAHO, Jaroslav: Dôstojná reprezentácia

List z Ukrajiny

Hudobný život, 1969, year 1, no. 19, p. 3

1969

BLAHO, Jaroslav: Rozpaky po polčase

Hudobný život, 1969, year 1, no. 2, p. 5
(Biela nemoc)

1967

URSÍNYOVÁ, Terézia: S Tiborom Andrašovanom o tradíciách

Smer, 3. 5. 1967, Banská Bystrica

1961

ŠAMKO, Jozef: Andrašovanova spevohra Pánska volenka na Novej scéne

Slovenská hudba, 1961, year 5, no. 2, p. 75 – 76

1959

ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

Vokálne skladby Tibora Andrašovana

Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 7 – 8, p. 324

1959

jl: Tibor Andrašovan v Mongolsku

Slovenská hudba, 1959, p. 146

1958

MOKRÝ, Ladislav: Andrašovanov "Figliar Geľo"

(Niekoľko poznámok o novej spevohre)

Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 5, p. 220 – 222

1950

NOVÁČEK, Zdeněk: Na ceste k novej hudbe

Andrašovanov balet Pieseň mieru

Kultúrny život, 27. 8. 1950, year 5, no. 16, p. 8

Personal bibliography

 • 1969

  ANDRAŠOVAN, Tibor: Čo od nás očakávate?

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 2, p. 1

Bibliography – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

  Spomienky – časť prvá

  Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 4, p. 321 – 331

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 1996

  LEXMANN, Juraj: Slovenská filmová hudba 1896–1996

  ASCO Art & Science, Bratislava

 • 1989

  kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska I.

  VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 23 – 24

Bibliography – Analyses of Works

 • 1984

  BERGER, Igor: Tibor Andrašovan: V tej detvianskej doline

  Pre mužský zbor

  Rytmus, 1984, no. 8

 • 1983

  BERGER, Igor: Tibor Andrašovan: Zima na dedine

  Rytmus, 1983, Bratislava, no. 10

 • 1959

  ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

  Vokálne skladby Tibora Andrašovana

  Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 7 – 8, p. 324

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  KOREŇOVÁ, Katarína: Hudba zo slovenských filmov

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 9

 • 2022

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miro Bázlik : Peter a Lucia : Krehká inscenácia o láske a vojne

  KOD – Konkrétne o divadle, 2022, year 16, no. 8, p. 20 – 23

 • 2021

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Odišla Jela Krčméry-Vrteľová, dobrá víla slovenskej opery

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 17

 • 2021

  BLAHO, Vladimír: Pred 20 rokmi zomrel skladateľ Tibor Andrašovan

  Opera Slovakia, 14. 6. 2021

 • 2021

  BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 9 – 10

 • 2020

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: "Dobre padne počuť a vidieť aj niečo krásne"

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 9

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

 • 2020

  ČERVENKA, Jozef: ...tak sme my... Galavečer k storočnici SND

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 4, p. 14
  (Biela nemoc)

 • 2018

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Január v košickej filharmónii

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 3, p. 16

 • 2007

  ŠTUBIANOVÁ, Anna: Tibor Andrašovan

  Ľupčianske zvesti, 2007, year 9, no. 4, p. 1

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Otázka rovnováhy

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 94 – 96
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenské divadlo 1969, č. 1)

 • 2001

  LD: Za Tiborom Andrašovanom

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 9, p. 4

 • 2001

  VRBICKÁ, Eva: Dobrý deň, pán Tibor Andrašovan

  Literárny týždenník, 1. 2. 2001

 • 2001

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Posledný bohém slovenskej hudby

  Za skladateľom, dirigentom a pedagógom Tiborom Andrašovanom (1917-2001)

  Pravda - Kultúra, 2001

 • 1992

  LESAN, Martin: Cyrilometodská misia očami súčasníka

  Premiéra vokálno-symfonického opusu Tibora Andrašovana

  Hlas ľudu, 11. 7. 1992

 • 1992

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dómske hudobné večery

  Barytonista Anatolij Lošak v Dóme sv. Martina

  Večerník, 7. 7. 1992
  (Cyril a Metod)

 • 1992

  VRBICKÁ, Eva: Ak chceš zapaľovať, musíš sám horieť

  S Tiborom Andrašovanom pri jeho životnom jubileu

  Práca, 6. 5. 1992

 • 1992

  ŠVEHLÁK, Svetozár: Jubilant so srdcom mládenca

  Hudba Tibora Andrašovana obletela svet

  Národná obroda, 18. 4. 1992

 • 1992

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Rodná zem v ozvenách tvorby

  Večerník, 3. 4. 1992, Bratislava

 • 1992

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Ľudová pieseň – studnica inšpirácie : Hovoríme s popredným slovenským hudobným skladateľom Tiborom Andrašovanom

  Národná osveta, 1992, year 2, no. 11, p. 20 – 30

 • 1989

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Takmer nezbadaný začiatok

  Začal sa 14. ročník prehliadky Nová slovenská hudba

  Večerník, 13. 2. 1989

 • 1989

  DOVALA, Pavel: Pred rozhlasovou premiérou Pánskej volenky

  Rozhlas, 1989, no. 25

 • 1988

  HUBOVÁ, D.: Rozpaky nad Orfeom

  Po premiére baletu Tibora Andrašovana

 • 1988

  PALOVČÍK, Michal: Antický námet očami súčasníkov : Slovenské národné divadlo uviedlo baletnú premiéru

  Pravda, 1988, year 69, no. 87 (14. 4.), p. 5

 • 1988

  JAVORSKÝ, Igor: Balet SND: Večný Orfeus

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 9

 • 1987

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Návraty k ľudovej téme

  K sedemdesiatinám Tibora Andrašovana

  Nové slovo, 1. 5. 1987

 • 1987

  BREZA, Ján: Na pulze kultúrnych potrieb

  Pravda, 4. 4. 1987, Bratislava

 • 1987

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Ozveny slovenskej zeme

  Pravda, 3. 4. 1987

 • 1987

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Verný národu i sebe

  K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca Tibora Andrašovana

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 7

 • 1987

  MARENČINOVÁ,Dita: Tibor Andrašovan - Na Zemplíne

  Premiéra slovenskej novinky na scéne košickej opery

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 2, p. 5

 • 1987

  GROŠ: Skladateľ - novátor i objaviteľ

  Život, 1987, Bratislava

 • 1984

  VRBICKÁ, Eva: Príťažlivý návrat k Povstaniu

  Na okraj televíznej obrazovky

  Práca, 19. 9. 1984

 • 1984

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Návrat k spomienkam

  Televízna opera Návrat, Komorné dielo s povstaleckou tematikou

  Večerník, 14. 9. 1984, Bratislava

 • 1984

  KADLEČÍK, Ján: Pred premiérou opery Návrat

  Pôvodné dielo T. Andrašovana na televíznej obrazovke

  Ľud, 5. 9. 1984, Bratislava

 • 1984

  PALOVČÍK, Michal: Obrazy z povstania

  Po premiére novej slovenskej televíznej opery

  Pravda, 1984
  (Návrat)

 • 1984

  ONDREJČÍKOVÁ, Ivica: Príbeh mojej hrdinky

  Život, 23. 8. 1984
  (Návrat)

 • 1984

  VRBICKÁ, Eva: Splácanie dlhu z detstva

  Práca, 17. 3. 1984, Bratislava

 • 1984

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 1, 3
  (Ouvertúra in F)

 • 1984

  LENGOVÁ, Jana: TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 4
  (Svitlo slnko, cyklus piesní pre nižší hlas a klavír; Nina Hazuchová, spev a Eva Fischerová, klavír)

 • 1982

  DUBOVCOVÁ, Dáša: Z bohatej studnice ľudu

  Na hudobnom popoludní so zaslúžilým umelcom Tiborom Andrašovanom

  Smer, 14. 5. 1982, Banská Bystrica

 • 1982

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Po stopách Andrašovanovej scénickej tvorby

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 7, p. 5

 • 1982

  PALOVČÍK, Michal: Tvorba s vôňou rodnej zeme

  Pravda, 3. 4. 1982, Bratislava

 • 1982

  jh: Vyznáva lásku ľudovej tvorbe

  Stretnutie s jubilujúcim hudobným skladateľom zaslúžilým umelcom Tiborom Andrašovanom

  Večerník, 2. 4. 1982, Bratislava

 • 1982

  (ýs): Andrašovan 65-ročný : Jubileum významného skladateľa

  Ľud, 1982, year 35, no. 79 (3. 4.), p. 4

 • 1981

  JURÁKOVÁ, Táňa: Premiéra nového Andrašovanovho diela

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 14, p. 7
  (Koncert pre čembalo a sláčikový orchester; A. Cattarino - čembalo, SKO pod vedením B. Warchala)

 • 1981

  ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 4
  (Žena a múza, cyklus piesní pre basbarytón a klavír na poéziu Michala Chudu)

 • 1980

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 5
  (symfónia-kantáta Tokajík)

 • 1979

  ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: Gramorecenzie : Tibor Andrašovan

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 15, p. 5

 • 1979

  PODRACKÝ, Igor: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 7, p. 1, 3
  (Koncert pre čembalo a sláčiky)

 • 1979

  KYSELOVÁ, Nora: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Nová inštruktívna tvorba

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 4

 • 1978

  ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 4, 7
  (Sláčikové kvarteto)

 • 1978

  ľ: O rok - Reprízovať!

  Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 1, p. 3

 • 1977

  MICHALOVÁ, Eva: Cholminov na opernej scéne

  Smer, 12. 9. 1977, Banská Bystrica
  (Hájniková Žena v DJGT)

 • 1977

  MÓŽI, Alexander: Mladý - ako pieseň

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 8, p. 4

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4

 • 1976

  TVRDOŇ, Jozef: Zdroj inšpirácie

  Roľnícke noviny, 16. 7. 1976, Praha

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5

 • 1974

  bk: Pozdrav jubileu SNP

  Rudé právo, 19. 7. 1974, Praha

 • 1974

  KUBIŠ, Pavol: Poézia znásobená hudbou

  Prvý dotyk s obecenstvom; svetová premiéra bude 29.8.1974

  Smena, 21. 6. 1974, Bratislava
  (Hájniková žena)

 • 1974

  -mm-: Tibor Andrašovan: Hájnikova žena

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 10, p. 3

 • 1972

  Mladí a kultúra - anketa

  Smena, 12. 12. 1972, Bratislava

 • 1972

  jh: Aktuálne slovo tvorcov

  Práca, 8. 11. 1972, Bratislava

 • 1972

  ĽUBOVÁ, Oľga: Hudba a mládež

  Nové slovo, 6. 4. 1972, Bratislava

 • 1972

  BACHLEDA, S: Umelec svojho ľudu

  Tibor Andrašovan päťdesiatročný

  Smena, 5. 4. 1972, Bratislava

 • 1972

  TRANČÍK, P.: Večný prameň - Zaslúžilý umelec Tibor Andrašovan 55-ročný

  Práca, 1. 4. 1972

 • 1972

  r: Jubilant

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 7, p. 7

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V očakávaní umeleckých víťazstiev

  So šéfom opery SND Pavlom Baginom o nastávajúcej sezóne

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 16, p. 3
  (Hájniková žena)

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Zaslúžilý umelec Tibor Andrašovan hovorí: o folklóre bez ornamentov

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 1, p. 1, 3

 • 1970

  VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

  SND a slovenská operná tvorba

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 4
  (Figliar Geľo)

 • 1969

  BLAHO, Jaroslav: Rozpaky po polčase

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 2, p. 5
  (Biela nemoc)

 • 1969

  BLAHO, Jaroslav: Dôstojná reprezentácia

  List z Ukrajiny

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 19, p. 3

 • 1969

  MÓŽI, Alexander: Dvadsiatka SĽUK-u

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 8

 • 1969

  BLAHO, Jaroslav: Sezóna a problémy

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 3
  (Biela nemoc)

 • 1967

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S Tiborom Andrašovanom o tradíciách

  Smer, 3. 5. 1967, Banská Bystrica

 • 1961

  ŠAMKO, Jozef: Andrašovanova spevohra Pánska volenka na Novej scéne

  Slovenská hudba, 1961, year 5, no. 2, p. 75 – 76

 • 1959

  jl: Tibor Andrašovan v Mongolsku

  Slovenská hudba, 1959, p. 146

 • 1958

  MOKRÝ, Ladislav: Andrašovanov "Figliar Geľo"

  (Niekoľko poznámok o novej spevohre)

  Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 5, p. 220 – 222

 • 1950

  NOVÁČEK, Zdeněk: Na ceste k novej hudbe

  Andrašovanov balet Pieseň mieru

  Kultúrny život, 27. 8. 1950, year 5, no. 16, p. 8

x