Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1996

  LEXMANN, Juraj: Slovenská filmová hudba 1896–1996

  ASCO Art & Science, Bratislava

 • 1989

  kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska I.

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 23 – 24

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  ČERVENKA, Jozef: ...tak sme my... Galavečer k storočnici SND

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 14
  (Biela nemoc)

 • 2018

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Január v košickej filharmónii

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 3, s. 16

 • 2001

  VRBICKÁ, Eva: Dobrý deň, pán Tibor Andrašovan

  Literárny týždenník, 1.2.2001

 • 2001

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Posledný bohém slovenskej hudby

  Za skladateľom, dirigentom a pedagógom Tiborom Andrašovanom (1917-2001)

  Pravda - Kultúra, 2001

 • 1992

  LESAN, Martin: Cyrilometodská misia očami súčasníka

  Premiéra vokálno-symfonického opusu Tibora Andrašovana

  Hlas ľudu, 11.07.1992

 • 1992

  VRBICKÁ, Eva: Ak chceš zapaľovať, musíš sám horieť

  S Tiborom Andrašovanom pri jeho životnom jubileu

  Práca, 6.5.1992

 • 1992

  ŠVEHLÁK, Svetozár: Jubilant so srdcom mládenca

  Hudba Tibora Andrašovana obletela svet

  Národná obroda, 18.4.1992

 • 1992

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Rodná zem v ozvenách tvorby

  Večerník, 3.4.1992, Bratislava

 • 1992

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Ľudová pieseň – studnica inšpirácie : Hovoríme s popredným slovenským hudobným skladateľom Tiborom Andrašovanom

  Národná osveta, 1992, roč. 2, č. 11, s. 20 – 30

 • 1989

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Takmer nezbadaný začiatok

  Začal sa 14. ročník prehliadky Nová slovenská hudba

  Večerník, 13.2.1989

 • 1989

  DOVALA, Pavel: Pred rozhlasovou premiérou Pánskej volenky

  Rozhlas, 1989, č. 25

 • 1988

  HUBOVÁ, D.: Rozpaky nad Orfeom

  Po premiére baletu Tibora Andrašovana

 • 1988

  PALOVČÍK, Michal: Antický námet očami súčasníkov : Slovenské národné divadlo uviedlo baletnú premiéru

  Pravda, 1988, roč. 69, č. 87 (14. 4.), s. 5

 • 1988

  JAVORSKÝ, Igor: Balet SND: Večný Orfeus

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 9

 • 1987

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Návraty k ľudovej téme

  K sedemdesiatinám Tibora Andrašovana

  Nové slovo, 1.5.1987

 • 1987

  BREZA, Ján: Na pulze kultúrnych potrieb

  Pravda, 4.4.1987, Bratislava

 • 1987

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Ozveny slovenskej zeme

  Pravda, 3.4.1987

 • 1987

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Verný národu i sebe

  K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca Tibora Andrašovana

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 7

 • 1987

  MARENČINOVÁ,Dita: Tibor Andrašovan - Na Zemplíne

  Premiéra slovenskej novinky na scéne košickej opery

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 2, s. 5

 • 1987

  GROŠ: Skladateľ - novátor i objaviteľ

  Život, 1987, Bratislava

 • 1984

  VRBICKÁ, Eva: Príťažlivý návrat k Povstaniu

  Na okraj televíznej obrazovky

  Práca, 19.9.1984

 • 1984

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Návrat k spomienkam

  Televízna opera Návrat, Komorné dielo s povstaleckou tematikou

  Večerník, 14.9.1984, Bratislava

 • 1984

  KADLEČÍK, Ján: Pred premiérou opery Návrat

  Pôvodné dielo T. Andrašovana na televíznej obrazovke

  Ľud, 5.9.1984, Bratislava

 • 1984

  PALOVČÍK, Michal: Obrazy z povstania

  Po premiére novej slovenskej televíznej opery

  Pravda, 0.9.1984
  (Návrat)

 • 1984

  ONDREJČÍKOVÁ, Ivica: Príbeh mojej hrdinky

  Život, 23.8.1984
  (Návrat)

 • 1984

  VRBICKÁ, Eva: Splácanie dlhu z detstva

  Práca, 17.3.1984, Bratislava

 • 1982

  DUBOVCOVÁ, Dáša: Z bohatej studnice ľudu

  Na hudobnom popoludní so zaslúžilým umelcom Tiborom Andrašovanom

  Smer, 14.5.1982, Banská Bystrica

 • 1982

  PALOVČÍK, Michal: Tvorba s vôňou rodnej zeme

  Pravda, 3.4.1982, Bratislava

 • 1982

  jh: Vyznáva lásku ľudovej tvorbe

  Stretnutie s jubilujúcim hudobným skladateľom zaslúžilým umelcom Tiborom Andrašovanom

  Večerník, 2.4.1982, Bratislava

 • 1982

  (ýs): Andrašovan 65-ročný : Jubileum významného skladateľa

  Ľud, 1982, roč. 35, č. 79 (3. 4.), s. 4

 • 1982

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Po stopách Andrašovanovej scénickej tvorby

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 7

 • 1981

  ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 4

 • 1978

  ľ: O rok - Reprízovať!

  Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 1, s. 3

 • 1977

  MICHALOVÁ, Eva: Cholminov na opernej scéne

  Smer, 12.9.1977, Banská Bystrica
  (Hájniková Žena v DJGT)

 • 1977

  MÓŽI, Alexander: Mladý - ako pieseň

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 8, s. 4

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 4

 • 1976

  TVRDOŇ, Jozef: Zdroj inšpirácie

  Roľnícke noviny, 16.7.1976, Praha

 • 1974

  bk: Pozdrav jubileu SNP

  Rudé právo, 19.7.1974, Praha

 • 1974

  KUBIŠ, Pavol: Poézia znásobená hudbou

  Prvý dotyk s obecenstvom; svetová premiéra bude 29.8.1974

  Smena, 21.6.1974, Bratislava
  (Hájniková žena)

 • 1974

  -mm-: Tibor Andrašovan: Hájnikova žena

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 10, s. 3

 • 1972

  Mladí a kultúra - anketa

  Smena, 12.12.1972, Bratislava

 • 1972

  jh: Aktuálne slovo tvorcov

  Práca, 8.11.1972, Bratislava

 • 1972

  ĽUBOVÁ, Oľga: Hudba a mládež

  Nové slovo, 6.4.1972, Bratislava

 • 1972

  BACHLEDA, S: Umelec svojho ľudu

  Tibor Andrašovan päťdesiatročný

  Smena, 5.4.1972, Bratislava

 • 1972

  TRANČÍK, P.: Večný prameň - Zaslúžilý umelec Tibor Andrašovan 55-ročný

  Práca, 1.4.1972

 • 1967

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S Tiborom Andrašovanom o tradíciách

  Smer, 3.5.1967, Banská Bystrica

 • 1961

  ŠAMKO, Jozef: Andrašovanova spevohra Pánska volenka na Novej scéne

  Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 2, s. 75 – 76

 • 1959

  jl: Tibor Andrašovan v Mongolsku

  Slovenská hudba, 1959, s. 146

 • 1958

  MOKRÝ, Ladislav: Andrašovanov "Figliar Geľo"

  (Niekoľko poznámok o novej spevohre)

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 5, s. 220 – 222

Bibliografia – Recenzie

 • 1992

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dómske hudobné večery

  Barytonista Anatolij Lošak v Dóme sv. Martina

  Večerník, 7.7.1992
  (Cyril a Metod)

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

Bibliografia – Analýzy diel

 • 1984

  BERGER, Igor: Tibor Andrašovan: V tej detvianskej doline

  Pre mužský zbor

  Rytmus, 1984, č. 8

 • 1983

  BERGER, Igor: Tibor Andrašovan: Zima na dedine

  Rytmus, 1983, Bratislava, č. 10

 • 1959

  ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

  Vokálne skladby Tibora Andrašovana

  Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 7 – 8, s. 324

x