• 2007

  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

 • 2004

  Zápis do Zlatej knihy SOZA

  cena udelená za rok 2003

 • 1971

  čestný titul Zaslúžilý umelec

 • 1969

  Štátna cena Klementa Gottwalda

  za hudbu k filmu Drevená dedina

 • 1969

  Cena mesta Bratislavy

 • 1956

  Rad kambodžského kráľa

 • 1955

  Štátna cena Mongolskej ľudovej republiky

 • 1949

  Národná cena

  za filmovú hudbu

x