1998

Kaštieľ na čiernom kameni

Rok vzniku: 1998

Text: J. Kvočák

1997

Vrabček Mojček

Detská opera

Rok vzniku: 1997

Text: J. Rezník

1996

Kolo Tatier

Ouvertúra

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 2ob (1ci), 2cl, 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi

Trvanie: 00:06:30

1996

Vlachiko

Cigánsky tanec

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi

1996

Kolo Tatier

Ouvertúra (verzia pre štvorručný klavír)

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: pf4m

Trvanie: 00:06:30

1996

Kade ja chodieval

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: b, orch

1996

Za živa v Bystrici

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: vv, CM

1995

Ľudia a vtáci

Rok vzniku: 1995

Obsadenie: CM

1994

Slovenské dvojspevy

Ženský dvojspev so sprievodom komorného orchestra

Rok vzniku: 1994

Obsadenie: 2vf/CF, orch: fl, ob, cl, fg, 2ar, archi

Text: ľud.

1994

Slovenské dvojspevy

Ženský dvojspev so sprievodom klavíra

Rok vzniku: 1994

Obsadenie: 2v/CF, pf

1994

Na záletoch

Rok vzniku: 1994

Obsadenie: CMa

1994

Letokruhy (Slovensko v tanci)

Rok vzniku: 1994

Text: J. Goga

1993

Naše mažoretky

Rok vzniku: 1993

Obsadenie: orch

1993

Slovenský Betlehem op. 3

Rok vzniku: 1993

Obsadenie: vv, CM, org

Text: autor podľa ľud.

1992

Ježiškovi miláčkovi op. 7

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: CB

Text: ľud.

1992

Tiché vody

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: ms, pf

Text: Ľ. Podjavorinská

1992

Svätý Gorazd

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: b, CM

1992

Vianoce na horách

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: CF

1992

Vianoce v kostole

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: CM, org

1992

Vianoce v škole op. 2

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: CB

Text: S. H. Vajanský, M. Rúfus

1992

Vŕšky okopneli op. 8

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: CB

Text: ľud.

1991

Tri záhorácke pjesničky

Rok vzniku: 1991

1991

Štyri piesne zo Záhoria

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: t, orch

1991

Regrútske piesne

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: br, orch

Vydavateľ: Hudobný fond

1991

Šach a Šachrazád

Rok vzniku: 1991

Text: T. Andrašovan

1990

Pazovské dievčence

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: CF, orch

1990

Keď pôjdem z Pazova

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: vn, orch

1989

Hudba k Spartakiáde

Rok vzniku: 1989

Obsadenie: orch

1989

Myjavské obmeny

Rok vzniku: 1989

Obsadenie: cl, orch

1988

Tri poľovnícke piesne

Rok vzniku: 1988

Obsadenie: CMa

1988

Terchová, Terchová

Rok vzniku: 1988

Obsadenie: vv, CM, archi

1987

Za valáškom

Pieseň z cyklu Obrázky nášho kraja

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: fsch, v, orch

1987

Tri starodávne z Dúbrav

Koncertantná skladba na ľudové motívy zo stredného Slovenska

Rok vzniku: pred 1987

Obsadenie: folkb

Trvanie: 00:03:35

1987

Vianočná hra

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: CB, bu, trg, cmp

1987

Švihrovská

Fantázia na kurucké melódie

Rok vzniku: pred 1987

Obsadenie: vn, folkb

Trvanie: 00:05:39

1987

Pod horou borovou

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: crm, orch

1987

Keď sa Janík do vojny bral

Rok vzniku: pred 1987

Obsadenie: b, folkb

Trvanie: 00:04:16

1987

Ja bača starý

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: fu, orch

1987

Ej, tá píšťalôčka

Hudobný obrázok zo stredného Slovenska

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: fsch, orch

Trvanie: 00:05:58

1987

Ej, fujarôčka moja

Koncertantná skladba pre sólovú fujaru a ľudový orchester

Rok vzniku: pred 1987

Obsadenie: fu, folkb

Trvanie: 00:04:20

1987

Cimbalista zo Spiša

Koncertantná skladba pre sólový cimbal a sláčikový orchester

Rok vzniku: pred 1987

Obsadenie: zmb, archi

Trvanie: 00:04:42

1987

Bola som ja, bola

Ľudová pieseň zo stredného Slovenska

Rok vzniku: pred 1987

Obsadenie: v, folkb

Trvanie: 00:04:15

1987

Z vŕšku do doliny

Charakteristická skladba pre píšťalky a fujary

Rok vzniku: pred 1987

Obsadenie: C+(fsch, fu)

1987

Tanec z Podhalia

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: orch

1987

Z tej doliny na tú

Charakteristická skladba pre sólovú fujaru a inštrumentálnu skupinu

Rok vzniku: pred 1987

Obsadenie: fu, folkb

Trvanie: 00:04:34

1987

Cyril a Metod

Oratórium

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: s, a, t, b, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl, (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, xlf, cpl, vbf, pf, archi

Text: Ján Hollý, Andrej Sládkovič, Štefan Ondruš

Trvanie: 00:50:00

1986

Zašli mi ovečky

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: br, orch

1986

Tanec zo Zemplína

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: orch

1986

Ej, zahoreli zore

Rok vzniku: pred 1986

Obsadenie: 2v, CM, folkb

Text: Vojtech Mihálik

Trvanie: 00:02:06

1986

Pastierik s píšťalkou

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: fl, ar

Trvanie: 00:03:00

1986

Ďaleká paseka

Rok vzniku: pred 1986

Obsadenie: 2v, CF, folkb

Text: Vojtech Mihálik

Trvanie: 00:02:07

1986

Spomienka

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: vn, pf

Trvanie: 00:03:00

1984

Veje vietor – Janíčko žltovlas

Rok vzniku: pred 1984

Obsadenie: v, folkb

1984

A tam dolu – Hájik, hájik, zelený háj

Rok vzniku: pred 1984

Obsadenie: v, folkb

1984

Matky z Čierneho Balogu

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: KD

Réžia: V. Polakovičová

1984

Toccata

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:03:00

1983–1984

Návrat

Televízna opera

Rok vzniku: medzi 1983–1984

Text: Jela Krčméry-Vrteľová

1983

Partita romantica per piano solo

Rok vzniku: 1983

Obsadenie: pf

1983

Pod Ždiarskou vidlou

Zmes goralských piesní

Rok vzniku: pred 1983

1981

Tri záhorácke pjesničky op. 9

Rok vzniku: 1981

Obsadenie: v, orch

1981

Lietajúce stroje na Slovensku od r. 700 do r. 1918

Rok vzniku: 1981

Obsadenie: KD

Réžia: K. Barlík

1981

Tri záhorácke pjesničky op. 11

Rok vzniku: 1981

Obsadenie: v, pf

1979

MVS I, II

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: KD

Réžia: C. Kováč

1979

Naše deti

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: KD

Réžia: V. Polakovičová

1979

Ozveny z povstaleckých hôr

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: spk, s, t, orch

Text: V. Mihálik

Trvanie: 00:19:00

1978

Prší, košieľka mi zmokne

Rok vzniku: pred 1978

Obsadenie: CM, orch

Trvanie: 00:06:14

1978

Radvanský jarmok

Rok vzniku: pred 1978

Obsadenie: CM, orch

Trvanie: 00:17:15

1978

Valaská postava

Charakteristická skladba pre mužský hlas, píšťalku, sláčikový orchester a cimbal

Rok vzniku: pred 1978

Obsadenie: vm, fsch, zmb, archi

1978

Svet Márie Turkovej

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: KD

Réžia: V. Polakovičová

1978

Zmeny III. scény AVS

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: KD

Réžia: C. Kováč

1978

Povesť o Jánošíkovi

Rok vzniku: pred 1978

Obsadenie: CM, orch

Trvanie: 00:14:25

1978

O dievčati, matke a babičke

Rok vzniku: pred 1978

Obsadenie: CM

Text: J. Smrek

1978

Nie

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: DH

Réžia: C. Kováč

1978

Človek - vládca živlu

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: KD

Réžia: P. Čalovka

1977

Pohľady na minulosť

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: KD

Réžia: K. Barlík

1976

Suvenír zo Slovenska

Rok vzniku: 1976

Obsadenie: KD

Réžia: K. Barlík

1976

Desať percent nádeje

Rok vzniku: 1976

Obsadenie: DH

Réžia: J. Zachar

1975

Sebechlebskí hudci

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: DH

Réžia: J. Zachar

1975

Stretnutie

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: DH

Réžia: P. Bielik

1975

Plech...

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: KD

Réžia: K. Barlík

1974

Chvála dreveníc a krása dreva

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: KD

Réžia: P. Čalovka

1974

Nový program AVS I, II, III

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: KD

Réžia: C. Kováč

1974

Cesta ženy

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: DH

Réžia: D. Kodaj

1974

So SĽUK-om o SĽUK-u

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: KD

Réžia: V. Kubenko

1974

Životné prostredie - rieky umierajú

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: KD

Réžia: K. Barlík

1974

Dialógy

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: CF

Text: V. Mihálik

1973

Očovské pastorále

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: DH

Réžia: J. Zachar

1973

Socialistické Slovensko

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: KD

Réžia: C. Kováč

1973

Dlhá cesta

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: KD

Réžia: K. Barlík

1971

Páni sa zabávajú

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: DH

Réžia: J. Lacko

1971

Mimoriadne cvičenie

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: KD

Réžia: V. Kubenko

1971

Zlozor

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: DH

Réžia: D. Kodaj

1971

P. Bielik

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: KD

Réžia: V. Andreánsky

1971

Na jarnú nedzeľu

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: CM, orch

Trvanie: 00:07:00

1970

Dobrodružstvo pri obžinkoch

Rok vzniku: 1970

Text: J. Palárik

1970

Kvietky a vetrík

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: CF

Text: P. O. Hviezdoslav

1970

Herodes a Herodias

Rok vzniku: 1970

Text: P. O. Hviezdoslav

1969

Ešte raz sa obzrieť mám...

Rok vzniku: pred 1969

Obsadenie: s, pf

1969

Okolo Važca op. 8

Rok vzniku: 1969

Obsadenie: vv, CM, orch

1968

Kosba pod Rozsutcom

Rok vzniku: pred 1968

Obsadenie: CM, orch

1968

Marína Havranová

Rok vzniku: 1968

Text: P. O. Hviezdoslav

1967

Rok na dedine

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: DH

Réžia: M. Ťapák

1967

Cyrano z Bergeracu

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: orch, cmb

Text: E. Rostand

1966

Majster kat

Rok vzniku: 1966

Obsadenie: DH

Réžia: P. Bielik

1966

Roztrhla sa hudáčkovi struna

Rok vzniku: 1966

Obsadenie: STv

Réžia: M. Ťapák

1965

Oko za oko

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: DTv

Réžia: J. Zachar

1965

Ikaros

Balet v jednom dejstve

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg, 4cr, 4tr, 4tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, ionica, pf, archi

Text: Karol Tóth

Trvanie: 00:50:00

1965

Slávnosti slnovratu

Balet v piatich obrazoch

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: CM, CB, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 6cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, vbf, xlf, pf, archi

Text: K. Tóth

Trvanie: 00:50:00

1964

Jánske piesne op. 5

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: CF

1964

Balada o Vojtovej Maríne

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: DTv

Réžia: M. Ťapák

1963

Jánošík II.

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: DH

Réžia: P. Bielik

1963

Povesť o zbojníkoch

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: KD

Réžia: J. Medveď

1963

Balada z hôr

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: CM, orch

1963

Zbojnícka predohra

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: orch

1962

Goralská ľúbosť

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: CM, orch

1962

Vyrástli z dreva

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: KD

Réžia: V. Andreánsky

1962

Rozširovanie plodov a semien

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: KD

Réžia: F. Andris

1962

Medzevskí kováči

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: KD

Réžia: Š. Kamenický

1962

List z Riazane

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: KD

Réžia: M. Černák

1962

Jánošík I.

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: DH

Réžia: P. Bielik

1961

Malá goralská predohra op. 22

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:07:00

1961

Človek a oblaky

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: KD

Réžia: P. Miškuv

1961

Pokorené rieky

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: DH

Réžia: F. Žáček

1961

Expedícia TANAP

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: DD

Réžia: K. Skřipský

1961

Vietor do tváre

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: KD

Réžia: V. Čech

1961

Stredoveké nástenné maľby

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: KD

Réžia: D. Plichta

1961

Spišská Sobota

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: KD

Réžia: D. Plichta

1960

Meštiak šľachticom

Rok vzniku: 1960

Text: J. B. Moliere

1960

Kocúrkovo

Rok vzniku: 1960

Obsadenie: orch

Text: J. Chalupka

1960

Prerušená pieseň

Rok vzniku: 1960

Obsadenie: DH

Réžia: N. K. Sanišvili, F. Žáček

1960

Pošlite za nami ďalších

Rok vzniku: 1960

Obsadenie: KD

Réžia: V. Andreánsky

1960

Obrázky z TANAP-u

Rok vzniku: 1960

Obsadenie: KD

Réžia: K. Skřipský

1959

Úsmevy Angkoru

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: KD

Réžia: V. Kubenko

1959

Bajon

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: KD

Réžia: V. Kubenko

1959

Angkor Vat

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: KD

Réžia: V. Kubenko

1958

Cesta večných spomienok

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: DD

Réžia: P. Gejdoš

1958

Statočný zlodej

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: DH

Réžia: J. Lacko

1958

Akademik Čabelka

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: KD

Réžia: D. Kodaj

1957

Rómeo a Júlia

Rok vzniku: 1957

Text: W. Shakespeare

1956

Príbetská jar

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: KD

Réžia: J. Lacko

1956

Krvavý súd

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: CM, orch

Text: J. K. Tyl

1956

Povesť o hôrnych chlapcoch

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: CM, orch

1955

Legenda o láske

Rok vzniku: 1955

Text: N. Hikmet

1955

Banská Bystrica

Rok vzniku: 1955

Obsadenie: KD

Réžia: V. Andreánsky

1955

Hviezdy na šachtách

Rok vzniku: 1955

Obsadenie: KD

Réžia: D. Kodaj

1955

Hygiena vodných tokov

Rok vzniku: 1955

Obsadenie: KD

Réžia: P. Čalovka

1955

Zem volá

Rok vzniku: 1955

Obsadenie: KD

Réžia: D. Kodaj

1955

Cigánsky tanec

Rok vzniku: 1955

Obsadenie: 2pf

1955

Štvorylka

Rok vzniku: 1955

Obsadenie: DH

Réžia: J. Medveď, K. Krška

1955

Zvolávačky

Rok vzniku: 1955

Obsadenie: CM, orch

1954

Do dvorečka, do dvora

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: CM, orch

1954

Drevená dedina

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: DH

Réžia: A. Lettrich

1954

Hrabačky

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: CF

1954

Všetky nech nám žijú

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: KD

Réžia: V. Andreánsky

1954

Martin Benka

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: KD

Réžia: J. Beer

1953

Priastevník americký

Rok vzniku: 1953

Obsadenie: KD

Réžia: Š. Orth

1953

Rodná zem

Rok vzniku: 1953

Obsadenie: CM, orch

Text: V. Mihálik

1953

Rodná zem

Rok vzniku: 1953

Obsadenie: DH

Réžia: J. Mach

1953

Dieťa, škola, pohyb

Rok vzniku: 1953

Obsadenie: KD

Réžia: J. Zachar

1953

Kvety Tatier

Rok vzniku: 1953

Obsadenie: DD

Réžia: K. Skřipský

1953

Geologická činnosť vetra

Rok vzniku: 1953

Obsadenie: KD

Réžia: J. Zachar

1953

Horehronie

Rok vzniku: 1953

Obsadenie: KD

Réžia: J. Beer

1953

Orava

Rok vzniku: 1953

Obsadenie: KD

Réžia: P. Gejdoš

1952

1. máj 1952

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: KD

Réžia: J. Beer

1952

Banícka mladosť

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: KD

Réžia: J. Medveď

1952

Cezpoľný beh

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: KD

Réžia: J. Zachar

1952

Huko

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: KD

Réžia: P. Gejdoš

1951

Detvianska veselica

Rok vzniku: 1951

Obsadenie: CM, orch

1951

Hrdinovia práce

Rok vzniku: 1951

Obsadenie: KD

Réžia: S. Barabáš

1951

Druhá smena

Rok vzniku: 1951

Obsadenie: KD

Réžia: M. Černák

1951

Kysuce

Rok vzniku: 1951

Obsadenie: KD

Réžia: J. Lacko

1951

San José

Rok vzniku: 1951

Obsadenie: KD

Réžia: D. Kodaj

1951

Za lepší život

Rok vzniku: 1951

Obsadenie: KD

Réžia: J. Tatara

1951

Krompachy

Rok vzniku: 1951

Obsadenie: KD

Réžia: J. Lacko

1950

Piešťany

Rok vzniku: 1950

Obsadenie: KD

Réžia: D. Kodaj

1950

Spoločnou silou

Rok vzniku: 1950

Obsadenie: KD

Réžia: F. Andris, P. Čalovka

1950

Príbeh Jána Kováča

Rok vzniku: 1950

Obsadenie: KD

Réžia: S. Lacko

1950

Ženy do boja za mier

Rok vzniku: 1950

Obsadenie: KD

Réžia: K. Skřipský

1950

Zelené priehrady

Rok vzniku: 1950

Obsadenie: KD

Réžia: K. Skřipský

1949

Pieseň mieru

Rok vzniku: 1949

Text: S. Remar

Trvanie: 00:40:00

1949

Katka

Rok vzniku: 1949

Obsadenie: DH

Réžia: J. Kadár

1949

Májové posolstvo

Rok vzniku: 1949

Obsadenie: KD

Réžia: J. Kalina, B. Voděrka

1949

Pieseň strojov

Rok vzniku: 1949

Obsadenie: KD

Réžia: V. Andreánsky

1949

Vyzývame vás

Rok vzniku: 1949

Obsadenie: KD

Réžia: V. Sent

1949

Cesta k slnku

Rok vzniku: 1949

Obsadenie: KD

Réžia: K. Skřipský

1949

Bojovníci pod zemou

Rok vzniku: 1949

Obsadenie: KD

Réžia: J. Hečl

1949

Lampáš

Rok vzniku: 1949

Text: A. Jirásek

1949

Dedičstvo krásy a biedy

Rok vzniku: 1949

Obsadenie: KD

Réžia: M. Krása

1948

Orfeus a Eurydika (Večný Orfeus)

Balet v troch dejstvách

Rok vzniku: 1948

Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, vbf, xlf, cpl, mb, archi

Text: Stanislav Remar, Tibor Andrašovan

1948

Nová škola

Rok vzniku: 1948

Obsadenie: KD

Réžia: V. Sent

1947–1997

Skladby pre rozhlas v Novom Sade

Rok vzniku: medzi 1947–1997

1946

Ako sa vám páči

Rok vzniku: 1946

Text: W. Shakespeare

?

Dukla, brána slobody

Dramatická ouvertúra

Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi

Trvanie: 00:10:00

?

Dole dedinou

Obsadenie: CMa

?

Suita folklorica per archi

Obsadenie: archi

Trvanie: 00:18:00

?

Ej padá rosička

Obsadenie: s, pf

?

Zaviatym chodníčkom

Obsadenie: CM, orch

?

Z môjho kraja

Obsadenie: CF, CMa

?

Na zálety

Obsadenie: CMa, orch

?

Suita piccola

pre klavír

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:05:00

?

Hviezdy nad Prahou

Obsadenie: s/t, pf

Text: V. Lučeničová

?

Spomienka na Moskvu

Obsadenie: s, pf

Text: A. Sarvaš

?

Zo slnečnej Gruzie

Obsadenie: s/t, pf

Text: M. Rúfus

1917

opera

opereta

balet

 • 1998

  Kaštieľ na čiernom kameni

  Rok vzniku: 1998

  Text: J. Kvočák

 • 1994

  Letokruhy (Slovensko v tanci)

  Rok vzniku: 1994

  Text: J. Goga

 • 1965

  Ikaros

  Balet v jednom dejstve

  Rok vzniku: 1965

  Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg, 4cr, 4tr, 4tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, ionica, pf, archi

  Text: Karol Tóth

  Trvanie: 00:50:00

 • 1965

  Slávnosti slnovratu

  Balet v piatich obrazoch

  Rok vzniku: 1965

  Obsadenie: CM, CB, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 6cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, vbf, xlf, pf, archi

  Text: K. Tóth

  Trvanie: 00:50:00

 • 1949

  Pieseň mieru

  Rok vzniku: 1949

  Text: S. Remar

  Trvanie: 00:40:00

 • 1948

  Orfeus a Eurydika (Večný Orfeus)

  Balet v troch dejstvách

  Rok vzniku: 1948

  Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, vbf, xlf, cpl, mb, archi

  Text: Stanislav Remar, Tibor Andrašovan

muzikál

symfonický orchester

komorný orchester

 • Suita folklorica per archi

  Obsadenie: archi

  Trvanie: 00:18:00

sólový hlas (hlasy) a orchester

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

zbor a orchester

 • 1956

  Krvavý súd

  Rok vzniku: 1956

  Obsadenie: CM, orch

  Text: J. K. Tyl

 • 1953

  Rodná zem

  Rok vzniku: 1953

  Obsadenie: CM, orch

  Text: V. Mihálik

jeden sólový nástroj a orchester

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

dva nástroje

 • 1986

  Pastierik s píšťalkou

  Rok vzniku: 1986

  Obsadenie: fl, ar

  Trvanie: 00:03:00

 • 1986

  Spomienka

  Rok vzniku: 1986

  Obsadenie: vn, pf

  Trvanie: 00:03:00

 • 1955

  Cigánsky tanec

  Rok vzniku: 1955

  Obsadenie: 2pf

sláčikové kvarteto

vokálno-inštrumentálne komorné diela

 • 1994

  Slovenské dvojspevy

  Ženský dvojspev so sprievodom klavíra

  Rok vzniku: 1994

  Obsadenie: 2v/CF, pf

sólový hlas (hlasy) s klavírom

sólový hlas (hlasy) a (iný) nástroj (nástroje)

inštruktívne

hudba pre divadlo

 • 1970

  Dobrodružstvo pri obžinkoch

  Rok vzniku: 1970

  Text: J. Palárik

 • 1970

  Herodes a Herodias

  Rok vzniku: 1970

  Text: P. O. Hviezdoslav

 • 1968

  Marína Havranová

  Rok vzniku: 1968

  Text: P. O. Hviezdoslav

 • 1967

  Cyrano z Bergeracu

  Rok vzniku: 1967

  Obsadenie: orch, cmb

  Text: E. Rostand

 • 1960

  Meštiak šľachticom

  Rok vzniku: 1960

  Text: J. B. Moliere

 • 1960

  Kocúrkovo

  Rok vzniku: 1960

  Obsadenie: orch

  Text: J. Chalupka

 • 1957

  Rómeo a Júlia

  Rok vzniku: 1957

  Text: W. Shakespeare

 • 1955

  Legenda o láske

  Rok vzniku: 1955

  Text: N. Hikmet

 • 1949

  Lampáš

  Rok vzniku: 1949

  Text: A. Jirásek

 • 1946

  Ako sa vám páči

  Rok vzniku: 1946

  Text: W. Shakespeare

úpravy folklóru

 • 1996

  Kade ja chodieval

  Rok vzniku: 1996

  Obsadenie: b, orch

 • 1996

  Za živa v Bystrici

  Rok vzniku: 1996

  Obsadenie: vv, CM

 • 1995

  Ľudia a vtáci

  Rok vzniku: 1995

  Obsadenie: CM

 • 1994

  Na záletoch

  Rok vzniku: 1994

  Obsadenie: CMa

 • 1992

  Svätý Gorazd

  Rok vzniku: 1992

  Obsadenie: b, CM

 • 1992

  Vianoce na horách

  Rok vzniku: 1992

  Obsadenie: CF

 • 1992

  Vianoce v kostole

  Rok vzniku: 1992

  Obsadenie: CM, org

 • 1991

  Tri záhorácke pjesničky

  Rok vzniku: 1991

 • 1991

  Štyri piesne zo Záhoria

  Rok vzniku: 1991

  Obsadenie: t, orch

 • 1991

  Regrútske piesne

  Rok vzniku: 1991

  Obsadenie: br, orch

  Vydavateľ: Hudobný fond

 • 1990

  Pazovské dievčence

  Rok vzniku: 1990

  Obsadenie: CF, orch

 • 1990

  Keď pôjdem z Pazova

  Rok vzniku: 1990

  Obsadenie: vn, orch

 • 1989

  Myjavské obmeny

  Rok vzniku: 1989

  Obsadenie: cl, orch

 • 1988

  Tri poľovnícke piesne

  Rok vzniku: 1988

  Obsadenie: CMa

 • 1988

  Terchová, Terchová

  Rok vzniku: 1988

  Obsadenie: vv, CM, archi

 • 1987

  Za valáškom

  Pieseň z cyklu Obrázky nášho kraja

  Rok vzniku: 1987

  Obsadenie: fsch, v, orch

 • 1987

  Tri starodávne z Dúbrav

  Koncertantná skladba na ľudové motívy zo stredného Slovenska

  Rok vzniku: pred 1987

  Obsadenie: folkb

  Trvanie: 00:03:35

 • 1987

  Švihrovská

  Fantázia na kurucké melódie

  Rok vzniku: pred 1987

  Obsadenie: vn, folkb

  Trvanie: 00:05:39

 • 1987

  Pod horou borovou

  Rok vzniku: 1987

  Obsadenie: crm, orch

 • 1987

  Keď sa Janík do vojny bral

  Rok vzniku: pred 1987

  Obsadenie: b, folkb

  Trvanie: 00:04:16

 • 1987

  Ja bača starý

  Rok vzniku: 1987

  Obsadenie: fu, orch

 • 1987

  Ej, tá píšťalôčka

  Hudobný obrázok zo stredného Slovenska

  Rok vzniku: 1987

  Obsadenie: fsch, orch

  Trvanie: 00:05:58

 • 1987

  Ej, fujarôčka moja

  Koncertantná skladba pre sólovú fujaru a ľudový orchester

  Rok vzniku: pred 1987

  Obsadenie: fu, folkb

  Trvanie: 00:04:20

 • 1987

  Cimbalista zo Spiša

  Koncertantná skladba pre sólový cimbal a sláčikový orchester

  Rok vzniku: pred 1987

  Obsadenie: zmb, archi

  Trvanie: 00:04:42

 • 1987

  Bola som ja, bola

  Ľudová pieseň zo stredného Slovenska

  Rok vzniku: pred 1987

  Obsadenie: v, folkb

  Trvanie: 00:04:15

 • 1987

  Tanec z Podhalia

  Rok vzniku: 1987

  Obsadenie: orch

 • 1987

  Z tej doliny na tú

  Charakteristická skladba pre sólovú fujaru a inštrumentálnu skupinu

  Rok vzniku: pred 1987

  Obsadenie: fu, folkb

  Trvanie: 00:04:34

 • 1986

  Zašli mi ovečky

  Rok vzniku: 1986

  Obsadenie: br, orch

 • 1986

  Tanec zo Zemplína

  Rok vzniku: 1986

  Obsadenie: orch

 • 1984

  Veje vietor – Janíčko žltovlas

  Rok vzniku: pred 1984

  Obsadenie: v, folkb

 • 1984

  A tam dolu – Hájik, hájik, zelený háj

  Rok vzniku: pred 1984

  Obsadenie: v, folkb

 • 1983

  Pod Ždiarskou vidlou

  Zmes goralských piesní

  Rok vzniku: pred 1983

 • 1978

  Prší, košieľka mi zmokne

  Rok vzniku: pred 1978

  Obsadenie: CM, orch

  Trvanie: 00:06:14

 • 1978

  Radvanský jarmok

  Rok vzniku: pred 1978

  Obsadenie: CM, orch

  Trvanie: 00:17:15

 • 1978

  Valaská postava

  Charakteristická skladba pre mužský hlas, píšťalku, sláčikový orchester a cimbal

  Rok vzniku: pred 1978

  Obsadenie: vm, fsch, zmb, archi

 • 1978

  Povesť o Jánošíkovi

  Rok vzniku: pred 1978

  Obsadenie: CM, orch

  Trvanie: 00:14:25

 • 1971

  Na jarnú nedzeľu

  Rok vzniku: 1971

  Obsadenie: CM, orch

  Trvanie: 00:07:00

 • 1970

  Kvietky a vetrík

  Rok vzniku: 1970

  Obsadenie: CF

  Text: P. O. Hviezdoslav

 • 1969

  Ešte raz sa obzrieť mám...

  Rok vzniku: pred 1969

  Obsadenie: s, pf

 • 1969

  Okolo Važca op. 8

  Rok vzniku: 1969

  Obsadenie: vv, CM, orch

 • 1968

  Kosba pod Rozsutcom

  Rok vzniku: pred 1968

  Obsadenie: CM, orch

 • 1964

  Jánske piesne op. 5

  Rok vzniku: 1964

  Obsadenie: CF

 • 1963

  Balada z hôr

  Rok vzniku: 1963

  Obsadenie: CM, orch

 • 1962

  Goralská ľúbosť

  Rok vzniku: 1962

  Obsadenie: CM, orch

 • 1956

  Povesť o hôrnych chlapcoch

  Rok vzniku: 1956

  Obsadenie: CM, orch

 • 1955

  Zvolávačky

  Rok vzniku: 1955

  Obsadenie: CM, orch

 • 1954

  Do dvorečka, do dvora

  Rok vzniku: 1954

  Obsadenie: CM, orch

 • 1954

  Hrabačky

  Rok vzniku: 1954

  Obsadenie: CF

 • 1951

  Detvianska veselica

  Rok vzniku: 1951

  Obsadenie: CM, orch

 • 1947–1997

  Skladby pre rozhlas v Novom Sade

  Rok vzniku: medzi 1947–1997

 • Dole dedinou

  Obsadenie: CMa

 • Ej padá rosička

  Obsadenie: s, pf

 • Zaviatym chodníčkom

  Obsadenie: CM, orch

 • Z môjho kraja

  Obsadenie: CF, CMa

 • Na zálety

  Obsadenie: CMa, orch

 • Kamaráti moji

  Zbojnícka pieseň zo stredného Slovenska

  Obsadenie: br, folkb

vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru

elektroakustické

 • 1987

  Z vŕšku do doliny

  Charakteristická skladba pre píšťalky a fujary

  Rok vzniku: pred 1987

  Obsadenie: C+(fsch, fu)

miešaný zbor

ženský zbor

 • 1974

  Dialógy

  Rok vzniku: 1974

  Obsadenie: CF

  Text: V. Mihálik

detský zbor

krátkometrážny dokumentárny film

 • 1984

  Matky z Čierneho Balogu

  Rok vzniku: 1984

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Polakovičová

 • 1981

  Lietajúce stroje na Slovensku od r. 700 do r. 1918

  Rok vzniku: 1981

  Obsadenie: KD

  Réžia: K. Barlík

 • 1979

  MVS I, II

  Rok vzniku: 1979

  Obsadenie: KD

  Réžia: C. Kováč

 • 1979

  Naše deti

  Rok vzniku: 1979

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Polakovičová

 • 1978

  Svet Márie Turkovej

  Rok vzniku: 1978

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Polakovičová

 • 1978

  Zmeny III. scény AVS

  Rok vzniku: 1978

  Obsadenie: KD

  Réžia: C. Kováč

 • 1978

  Človek - vládca živlu

  Rok vzniku: 1978

  Obsadenie: KD

  Réžia: P. Čalovka

 • 1977

  Pohľady na minulosť

  Rok vzniku: 1977

  Obsadenie: KD

  Réžia: K. Barlík

 • 1976

  Suvenír zo Slovenska

  Rok vzniku: 1976

  Obsadenie: KD

  Réžia: K. Barlík

 • 1975

  Plech...

  Rok vzniku: 1975

  Obsadenie: KD

  Réžia: K. Barlík

 • 1974

  Chvála dreveníc a krása dreva

  Rok vzniku: 1974

  Obsadenie: KD

  Réžia: P. Čalovka

 • 1974

  Nový program AVS I, II, III

  Rok vzniku: 1974

  Obsadenie: KD

  Réžia: C. Kováč

 • 1974

  So SĽUK-om o SĽUK-u

  Rok vzniku: 1974

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Kubenko

 • 1974

  Životné prostredie - rieky umierajú

  Rok vzniku: 1974

  Obsadenie: KD

  Réžia: K. Barlík

 • 1973

  Socialistické Slovensko

  Rok vzniku: 1973

  Obsadenie: KD

  Réžia: C. Kováč

 • 1973

  Dlhá cesta

  Rok vzniku: 1973

  Obsadenie: KD

  Réžia: K. Barlík

 • 1971

  Mimoriadne cvičenie

  Rok vzniku: 1971

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Kubenko

 • 1971

  P. Bielik

  Rok vzniku: 1971

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Andreánsky

 • 1963

  Povesť o zbojníkoch

  Rok vzniku: 1963

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Medveď

 • 1962

  Vyrástli z dreva

  Rok vzniku: 1962

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Andreánsky

 • 1962

  Rozširovanie plodov a semien

  Rok vzniku: 1962

  Obsadenie: KD

  Réžia: F. Andris

 • 1962

  Medzevskí kováči

  Rok vzniku: 1962

  Obsadenie: KD

  Réžia: Š. Kamenický

 • 1962

  List z Riazane

  Rok vzniku: 1962

  Obsadenie: KD

  Réžia: M. Černák

 • 1961

  Človek a oblaky

  Rok vzniku: 1961

  Obsadenie: KD

  Réžia: P. Miškuv

 • 1961

  Vietor do tváre

  Rok vzniku: 1961

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Čech

 • 1961

  Stredoveké nástenné maľby

  Rok vzniku: 1961

  Obsadenie: KD

  Réžia: D. Plichta

 • 1961

  Spišská Sobota

  Rok vzniku: 1961

  Obsadenie: KD

  Réžia: D. Plichta

 • 1960

  Pošlite za nami ďalších

  Rok vzniku: 1960

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Andreánsky

 • 1960

  Obrázky z TANAP-u

  Rok vzniku: 1960

  Obsadenie: KD

  Réžia: K. Skřipský

 • 1959

  Úsmevy Angkoru

  Rok vzniku: 1959

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Kubenko

 • 1959

  Bajon

  Rok vzniku: 1959

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Kubenko

 • 1959

  Angkor Vat

  Rok vzniku: 1959

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Kubenko

 • 1958

  Akademik Čabelka

  Rok vzniku: 1958

  Obsadenie: KD

  Réžia: D. Kodaj

 • 1956

  Príbetská jar

  Rok vzniku: 1956

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Lacko

 • 1955

  Banská Bystrica

  Rok vzniku: 1955

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Andreánsky

 • 1955

  Hviezdy na šachtách

  Rok vzniku: 1955

  Obsadenie: KD

  Réžia: D. Kodaj

 • 1955

  Hygiena vodných tokov

  Rok vzniku: 1955

  Obsadenie: KD

  Réžia: P. Čalovka

 • 1955

  Zem volá

  Rok vzniku: 1955

  Obsadenie: KD

  Réžia: D. Kodaj

 • 1954

  Všetky nech nám žijú

  Rok vzniku: 1954

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Andreánsky

 • 1954

  Martin Benka

  Rok vzniku: 1954

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Beer

 • 1953

  Priastevník americký

  Rok vzniku: 1953

  Obsadenie: KD

  Réžia: Š. Orth

 • 1953

  Dieťa, škola, pohyb

  Rok vzniku: 1953

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Zachar

 • 1953

  Geologická činnosť vetra

  Rok vzniku: 1953

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Zachar

 • 1953

  Horehronie

  Rok vzniku: 1953

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Beer

 • 1953

  Orava

  Rok vzniku: 1953

  Obsadenie: KD

  Réžia: P. Gejdoš

 • 1952

  1. máj 1952

  Rok vzniku: 1952

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Beer

 • 1952

  Banícka mladosť

  Rok vzniku: 1952

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Medveď

 • 1952

  Cezpoľný beh

  Rok vzniku: 1952

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Zachar

 • 1952

  Huko

  Rok vzniku: 1952

  Obsadenie: KD

  Réžia: P. Gejdoš

 • 1951

  Hrdinovia práce

  Rok vzniku: 1951

  Obsadenie: KD

  Réžia: S. Barabáš

 • 1951

  Druhá smena

  Rok vzniku: 1951

  Obsadenie: KD

  Réžia: M. Černák

 • 1951

  Kysuce

  Rok vzniku: 1951

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Lacko

 • 1951

  San José

  Rok vzniku: 1951

  Obsadenie: KD

  Réžia: D. Kodaj

 • 1951

  Za lepší život

  Rok vzniku: 1951

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Tatara

 • 1951

  Krompachy

  Rok vzniku: 1951

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Lacko

 • 1950

  Piešťany

  Rok vzniku: 1950

  Obsadenie: KD

  Réžia: D. Kodaj

 • 1950

  Spoločnou silou

  Rok vzniku: 1950

  Obsadenie: KD

  Réžia: F. Andris, P. Čalovka

 • 1950

  Príbeh Jána Kováča

  Rok vzniku: 1950

  Obsadenie: KD

  Réžia: S. Lacko

 • 1950

  Ženy do boja za mier

  Rok vzniku: 1950

  Obsadenie: KD

  Réžia: K. Skřipský

 • 1950

  Zelené priehrady

  Rok vzniku: 1950

  Obsadenie: KD

  Réžia: K. Skřipský

 • 1949

  Májové posolstvo

  Rok vzniku: 1949

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Kalina, B. Voděrka

 • 1949

  Pieseň strojov

  Rok vzniku: 1949

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Andreánsky

 • 1949

  Vyzývame vás

  Rok vzniku: 1949

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Sent

 • 1949

  Cesta k slnku

  Rok vzniku: 1949

  Obsadenie: KD

  Réžia: K. Skřipský

 • 1949

  Bojovníci pod zemou

  Rok vzniku: 1949

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Hečl

 • 1949

  Dedičstvo krásy a biedy

  Rok vzniku: 1949

  Obsadenie: KD

  Réžia: M. Krása

 • 1948

  Nová škola

  Rok vzniku: 1948

  Obsadenie: KD

  Réžia: V. Sent

dlhometrážny dokumentárny film

 • 1961

  Expedícia TANAP

  Rok vzniku: 1961

  Obsadenie: DD

  Réžia: K. Skřipský

 • 1958

  Cesta večných spomienok

  Rok vzniku: 1958

  Obsadenie: DD

  Réžia: P. Gejdoš

 • 1953

  Kvety Tatier

  Rok vzniku: 1953

  Obsadenie: DD

  Réžia: K. Skřipský

dlhometrážny hraný film

 • 1978

  Nie

  Rok vzniku: 1978

  Obsadenie: DH

  Réžia: C. Kováč

 • 1976

  Desať percent nádeje

  Rok vzniku: 1976

  Obsadenie: DH

  Réžia: J. Zachar

 • 1975

  Sebechlebskí hudci

  Rok vzniku: 1975

  Obsadenie: DH

  Réžia: J. Zachar

 • 1975

  Stretnutie

  Rok vzniku: 1975

  Obsadenie: DH

  Réžia: P. Bielik

 • 1974

  Cesta ženy

  Rok vzniku: 1974

  Obsadenie: DH

  Réžia: D. Kodaj

 • 1973

  Očovské pastorále

  Rok vzniku: 1973

  Obsadenie: DH

  Réžia: J. Zachar

 • 1971

  Páni sa zabávajú

  Rok vzniku: 1971

  Obsadenie: DH

  Réžia: J. Lacko

 • 1971

  Zlozor

  Rok vzniku: 1971

  Obsadenie: DH

  Réžia: D. Kodaj

 • 1967

  Rok na dedine

  Rok vzniku: 1967

  Obsadenie: DH

  Réžia: M. Ťapák

 • 1966

  Majster kat

  Rok vzniku: 1966

  Obsadenie: DH

  Réžia: P. Bielik

 • 1963

  Jánošík II.

  Rok vzniku: 1963

  Obsadenie: DH

  Réžia: P. Bielik

 • 1962

  Jánošík I.

  Rok vzniku: 1962

  Obsadenie: DH

  Réžia: P. Bielik

 • 1961

  Pokorené rieky

  Rok vzniku: 1961

  Obsadenie: DH

  Réžia: F. Žáček

 • 1960

  Prerušená pieseň

  Rok vzniku: 1960

  Obsadenie: DH

  Réžia: N. K. Sanišvili, F. Žáček

 • 1958

  Statočný zlodej

  Rok vzniku: 1958

  Obsadenie: DH

  Réžia: J. Lacko

 • 1955

  Štvorylka

  Rok vzniku: 1955

  Obsadenie: DH

  Réžia: J. Medveď, K. Krška

 • 1954

  Drevená dedina

  Rok vzniku: 1954

  Obsadenie: DH

  Réžia: A. Lettrich

 • 1953

  Rodná zem

  Rok vzniku: 1953

  Obsadenie: DH

  Réžia: J. Mach

 • 1949

  Katka

  Rok vzniku: 1949

  Obsadenie: DH

  Réžia: J. Kadár

hraný televízny film

 • 1965

  Oko za oko

  Rok vzniku: 1965

  Obsadenie: DTv

  Réžia: J. Zachar

 • 1964

  Balada o Vojtovej Maríne

  Rok vzniku: 1964

  Obsadenie: DTv

  Réžia: M. Ťapák

stredometrážny televízny film

 • 1966

  Roztrhla sa hudáčkovi struna

  Rok vzniku: 1966

  Obsadenie: STv

  Réžia: M. Ťapák

x