Personálna bibliografia

 • 2011

  Prečo práve cimbal? : (Juraj Beneš: Haiku)

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 2, p. 149 – 152

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Für Enikõ

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 4

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Kurtág namiesto Ligetiho

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 4 – 5

 • 2007

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Rok slovenskej hudby ; záverečné vyvrcholenie

  Hudba, 2007, year 2, no. 1, p. 54 – 55

 • 1996

  STANOVÁ, Viktória: recenzia

  Večerník, 1996

 • -1

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 18

 • -1

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Concertino

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 4

 • -1

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 8 – 9

 • -1

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 6 – 9

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2009, year 41, no. 7 – 8, p. 3

 • -1

  ZAGAR, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 35

 • -1

  HORKAY, Tomáš: Enikő Ginzery – Contemporary Music for Cimbalom

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 12, p. 40

 • -1

  MEDŇANSKÁ, Irena: Trenčianske Teplice po festivale

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 9, p. 26

 • -1

  CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos ´99

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 12, p. 17

 • -1

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hudobné pohľadnice z Hradu

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 3, p. 7

 • -1

  PALOVČÍK, Michal: Malá prehliadka hudobných kvalít

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 16, p. 10

 • -1

  ČEČKOVÁ, Beáta: Cimbal koncertne i medzinárodne...

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 12, p. 6

x