2023

KOČIŠOVÁ, Renáta: Hommage a Pantaleon Hebenstreit : E. Ginzery, S. Erdmann [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 6, s. 37 – 38

2023

VACHOVÁ, Zuzana: Enikő Ginzery: Cimbal je ako truhlica s pokladom [rozhovor]

Moja kultura, 7. 5. 2023

2021

SEREČINOVÁ, Andrea: Ako sa žije ... cimbalistom

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 17

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 18

2015

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Für Enikõ

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 4

2015

KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 8 – 9

2015

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Concertino

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4

2015

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Kurtág namiesto Ligetiho

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4 – 5

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 6 – 9

2011

GINZERY, Enikő: Prečo práve cimbal? : (Juraj Beneš: Haiku)

Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 2, s. 149 – 152

2009

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 3

2007

ZAGAR, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 35

2007

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Rok slovenskej hudby ; záverečné vyvrcholenie

Hudba, 2007, roč. 2, č. 1, s. 54 – 55

2006

ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 2, s. 10

2004

BERGER, Igor: Koncerty v SF

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 6, s. 18

2002

HORKAY, Tomáš: Enikő Ginzery – Contemporary Music for Cimbalom [recenzia CD]

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 12, s. 40

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos ´99

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 12, s. 17

1999

MEDŇANSKÁ, Irena: Trenčianske Teplice po festivale

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 26

1998

PALOVČÍK, Michal: Malá prehliadka hudobných kvalít

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 16, s. 10

1998

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hudobné pohľadnice z Hradu

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 3, s. 7

1997

ČEČKOVÁ, Beáta: Cimbal koncertne i medzinárodne...

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 12, s. 6

1996

STANOVÁ, Viktória: recenzia

Večerník, 10. 6. 1996

Personálna bibliografia

 • 2011

  GINZERY, Enikő: Prečo práve cimbal? : (Juraj Beneš: Haiku)

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 2, s. 149 – 152

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Hommage a Pantaleon Hebenstreit : E. Ginzery, S. Erdmann [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 6, s. 37 – 38

 • 2023

  VACHOVÁ, Zuzana: Enikő Ginzery: Cimbal je ako truhlica s pokladom [rozhovor]

  Moja kultura, 7. 5. 2023

 • 2021

  SEREČINOVÁ, Andrea: Ako sa žije ... cimbalistom

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 17

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 18

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Für Enikõ

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 4

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 8 – 9

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Concertino

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Kurtág namiesto Ligetiho

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4 – 5

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 6 – 9

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 3

 • 2007

  ZAGAR, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 35

 • 2007

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Rok slovenskej hudby ; záverečné vyvrcholenie

  Hudba, 2007, roč. 2, č. 1, s. 54 – 55

 • 2006

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 2, s. 10

 • 2004

  BERGER, Igor: Koncerty v SF

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 6, s. 18

 • 2002

  HORKAY, Tomáš: Enikő Ginzery – Contemporary Music for Cimbalom [recenzia CD]

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 12, s. 40

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos ´99

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 12, s. 17

 • 1999

  MEDŇANSKÁ, Irena: Trenčianske Teplice po festivale

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 26

 • 1998

  PALOVČÍK, Michal: Malá prehliadka hudobných kvalít

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 16, s. 10

 • 1998

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hudobné pohľadnice z Hradu

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 3, s. 7

 • 1997

  ČEČKOVÁ, Beáta: Cimbal koncertne i medzinárodne...

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 12, s. 6

 • 1996

  STANOVÁ, Viktória: recenzia

  Večerník, 10. 6. 1996

x