• 1997

    Medzinárodná súťaž v hre na cimbal, Valašské Meziříčí (CZ)

    1. cena, laureát, zvlaštna cena poroty za suverénne ovládnutie nástroja a mimoriadny muzikálny prejav

  • 1995

    Medzinárodný mládežnícky festival hudby Jeseň v starom Plovdive (BG)

    cena Najlepší zahraničný účastník festivalu ako duo Salterio s Veronikou Maradászovou

x