Personálna bibliografia

 • 2015

  AD: Reagujete HŽ 3/2015

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 2

 • 2011

  AD HŽ 1-2/2011: Žalostné a kvílivé – reakcia Vladimíra Bokesa

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 3, p. 2

 • 2009

  DEMJAN, Jozef – LENKO, Boris – URDOVÁ, Marta – VLAKH, Igor: Škola hry na akordeóne

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (ISBN 9790685030058)

 • 2008

  AD: M. Glocková: Bezradné hľadanie v bezradnom opuse, HŽ 6/2008

  Hudobný život , 2008, year 40, no. 7, p. 6

 • 2008

  "Prýpad Brtka"

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 6, p. 4

 • 2002

  Gidon Kremer plays Astor Piazzolla (gramorecenzia)

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 9, p. 46

 • 2002

  Sergio Odair Assad Plays Piazzolla (gramorecenzia)

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 9, p. 46

 • 2002

  Anketa. Čo vás v poslednom čase potešilo, resp. pobúrilo

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 5, p. 5

 • 2001

  Astor Piazzolla – The Rough and the Cyclical Night (gramorecenzia)

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 2, p. 49 – 50

 • 1998

  Lips vo Zvolene

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 16, p. 10

 • 1997

  Anketa

  Slovenská hudba , 1997, year 23, no. 3 – 4, p. 316 – 317

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Boris Lenko

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 85 – 87
  (ISBN 80-88884-39-X)

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2019

  KÁKONI, Rajmund: Boris Lenko : Skladby pre deti [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 3, p. 39

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 3, p. 9

 • 2018

  GAVAČOVÁ, Jana: More Chassidic Songs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 10, p. 39

 • 2017

  redakcia: Ján Vladimír Michalko a Boris Lenko: Organ a akordeón – nové v starom…

  Opera Slovakia, 2017

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 9, p. 6

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Pokračovanie Chasidských piesní

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 4 – 5

 • 2014

  HEINDL, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 8 – 9

 • 2014

  REHÁK, Oliver: Trikrát Triango : Peter Breiner, Boris Lenko a Stano Palúch cestujú po Slovensku

  SME, 2014, year 22, no. 84, p. 17

 • 2013

  sita: Konvergencie aj s piesňami Leonarda Cohena či Deža Ursinyho

  Pravda, 2013, year 23, no. 187, p. 32

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2013 : Duo X 3 alebo 3 pokusy o zblíženie dvoch svetov

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 5 – 6

 • 2012

  REHÁK, Oliver: Klasici, ale neklasicky : Konvergencie opäť ponúkajú zaujímavé mená aj projekty

  SME 14.9., 2012, year 20, no. 213, p. 14

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Konvergencie v Košiciach

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 20

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Boris Lenko - Homo harmonicus [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 5, p. 35

 • 2012

  BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Umenie ticha

  Hudobný život , 2012, year 44, no. 11, p. 11

 • 2012

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Homo harmonicus

  Hudobný život , 2012, year 44, no. 11, p. 10

 • 2011

  BURGR, Ľubo: Lenkov Haydn

  Pravda , 15. 2. 2011, year 21, no. 37, p. 34

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 4

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Komorná hudba na košických Konvergenciách

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 20 – 21

 • 2011

  ŠUŠKA, Pavol: Chassidic Songs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 36

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Recenzie : Scarlatti, Haydn Sonatas : Boris Lenko

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 1 – 2, p. 50

 • 2011

  RAJTER, Adrian: Recenzie : Scarlatti, Haydn Sonatas : Boris Lenko

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 1 – 2, p. 51

 • 2011

  REHÁK, Oliver: Čo počúvame

  SME, 2. 3. 2011, year 19, no. 50, p. 15

 • 2010

  Chasidské piesne

  SME 25.12., 2010, year 18, no. 288, p. 17

 • 2010

  TASR: Akordeonista Boris Lenko vydáva album Sonatas

  Hospodárske noviny [online, citované 1.2.2011] 9.12., 2010

 • 2010

  ŠARGOVÁ, Jana: Konvergencie v košických Kasárňach

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 7

 • 2009

  SUDOR, Karol: Hudobník Boris Lenko: Cez akordeón dokážem povedať všetko

  TV oko, 2009, no. 30, p. 4 – 7

 • 2008

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 14 – 15

 • 2008

  MODROVICHOVÁ, Mária: Koncert pre Gioru

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 15

 • 2008

  ŠUŠKA, Pavol: Konvergencie. Chasidské piesne

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 10, p. 4

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 13

 • 2007

  KOMPAS, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 15

 • 2007

  RADULOVÁ, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 4, p. 10

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Miniprofil. Boris Lenko

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 5, p. 9

 • 2001

  DOHNALOVÁ, Lýdia: 37. BHS (22. 9. – 5. 10.). Recitály. Akordeón

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 11, p. 17

 • 2000

  BERGER, Igor: Májový Mirbach

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 21 – 22

 • 2000

  HORKAY, Tomáš: Koncerty SF v apríli

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 5, p. 19 – 20

 • 1997

  SMETANOVÁ, Oľga: Akordeónové „De profundis“

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 3, p. 7

 • 1996

  R. S.: Osobnosti svetovej akordeonistiky v Roku slovenskej hudby. Medzinárodná súťaž a Svetový kongres akordeonistov v Dunajskej Strede

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 21, p. 8

 • 1993

  ČÍŽIK, Vladimír: Rozmanitá prezentácia

  Hudobný život, 1993, year 25, no. 5, p. 5

 • 1986

  HABURČÁKOVÁ, Oľga: Celoštátna akordeónová súťaž v Hořoviciach

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 6, p. 21

 • -1

  ŠIKROVÁ, Zora: Arwa - Boris Lenko Works [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 10, p. 37

 • -1

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 7 – 8, p. 4
  (vystúpenie s organistom J. V. Michalkom)

x