2022

HORKAY, Tamás: Boris Lenko : Musica Harmonicus [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 4, s. 38

2021

SEREČINOVÁ, Andrea: Konvergencie s Piazzollom

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 4

2021

SEREČINOVÁ, Andrea: Breiner Goes Organic

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 4

2019

KÁKONI, Rajmund: Boris Lenko : Skladby pre deti [recenzia CD]

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 39

2019

BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 9

2018

GAVAČOVÁ, Jana: More Chassidic Songs [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 39

2017

redakcia: Ján Vladimír Michalko a Boris Lenko: Organ a akordeón – nové v starom…

Opera Slovakia, 7. 10. 2017

2016

ŠIKROVÁ, Zora: Arwa - Boris Lenko Works [recenzia CD]

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 10, s. 37

2015

LENKO, Boris: AD: Reagujete HŽ 3/2015

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 2

2015

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 7 – 8, s. 4
(vystúpenie s organistom J. V. Michalkom)

2015

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Pokračovanie Chasidských piesní

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4 – 5

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 6

2014

oj: Konvergencie vyvrcholia symfóniou pre odem nástrojov

Pravda, 31.5.2014, roč. 24, č. 124, s. 42

2014

REHÁK, Oliver: Trikrát Triango : Peter Breiner, Boris Lenko a Stano Palúch cestujú po Slovensku

SME, 10. 4. 2014, roč. 22, č. 84, s. 17

2014

HEINDL, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 8 – 9

2013

KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2013 : Duo X 3 alebo 3 pokusy o zblíženie dvoch svetov

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 5 – 6

2013

sita: Konvergencie aj s piesňami Leonarda Cohena či Deža Ursinyho

Pravda, 13. 8. 2013, roč. 23, č. 187, s. 32

2012

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Homo harmonicus

Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 10

2012

REHÁK, Oliver: Klasici, ale neklasicky : Konvergencie opäť ponúkajú zaujímavé mená aj projekty

SME, 14. 9. 2012, roč. 20, č. 213, s. 14

2012

HORKAY, Tamás: Konvergencie v Košiciach

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 20

2012

KOLÁŘ, Robert: Boris Lenko - Homo harmonicus [recenzia CD]

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 35

2012

BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Umenie ticha

Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 11

2011

DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 4

2011

HORKAY, Tamás: Komorná hudba na košických Konvergenciách

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 20 – 21

2011

RAJTER, Adrian: Recenzie : Scarlatti, Haydn Sonatas : Boris Lenko

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 51

2011

HORKAY, Tamás: Recenzie : Scarlatti, Haydn Sonatas : Boris Lenko

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 50

2011

BURGR, Ľubo: Lenkov Haydn

Pravda , 15. 2. 2011, roč. 21, č. 37, s. 34

2011

LENKO, Boris: AD HŽ 1-2/2011: Žalostné a kvílivé – reakcia Vladimíra Bokesa

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 2

2011

REHÁK, Oliver: Čo počúvame

SME, 2. 3. 2011, roč. 19, č. 50, s. 15

2011

ŠUŠKA, Pavol: Chassidic Songs [recenzia CD]

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 36

2010

ŠARGOVÁ, Jana: Konvergencie v košických Kasárňach

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 7

2010

TASR: Akordeonista Boris Lenko vydáva album Sonatas

Hospodárske noviny [online], 9. 12. 2010

2010

Chasidské piesne

SME, 25. 12. 2010, roč. 18, č. 288, s. 17

2009

SUDOR, Karol: Hudobník Boris Lenko: Cez akordeón dokážem povedať všetko

TV oko, 2009, č. 30, s. 4 – 7

2009

DEMJAN, Jozef – LENKO, Boris – URDOVÁ, Marta – VLAKH, Igor: Škola hry na akordeóne

Hudobné centrum, Bratislava

2008

ŠUŠKA, Pavol: Konvergencie. Chasidské piesne

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 10, s. 4

2008

LENKO, Boris: AD: M. Glocková: Bezradné hľadanie v bezradnom opuse, HŽ 6/2008

Hudobný život , 2008, roč. 40, č. 7, s. 6

2008

LENKO, Boris: "Prýpad Brtka"

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 6, s. 4

2008

KOČIŠOVÁ, Renáta: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 14 – 15

2008

KATINA, Peter: Dôležitá je energia, ktorá ide z hudby

Hudba, 2008, roč. 3, č. 4, s. 34 – 35

2008

MODROVICHOVÁ, Mária: Koncert pre Gioru

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 15

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 13

2007

KOMPAS, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 15

2007

RADULOVÁ, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 4, s. 10

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Boris Lenko

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 85 – 87

2002

LENKO, Boris: Sergio Odair Assad Plays Piazzolla (gramorecenzia)

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 46

2002

LENKO, Boris: Gidon Kremer plays Astor Piazzolla (gramorecenzia)

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 46

2002

LENKO, Boris: Anketa. Čo vás v poslednom čase potešilo, resp. pobúrilo

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 5

2001

LENKO, Boris: Astor Piazzolla – The Rough and the Cyclical Night (gramorecenzia)

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 2, s. 49 – 50

2001

DOHNALOVÁ, Lýdia: 37. BHS (22. 9. – 5. 10.). Recitály. Akordeón

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 11, s. 17

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Miniprofil. Boris Lenko

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 9

2000

BERGER, Igor: Májový Mirbach

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 21 – 22

2000

HORKAY, Tomáš: Koncerty SF v apríli

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 19 – 20
(ako sólista Koncertu pre gitaru, akordeón a orchester od A. Piazzollu (J. Zsapka - gitara, SKO))

1998

LENKO, Boris: Lips vo Zvolene

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 16, s. 10

1997

LENKO, Boris: Anketa

Slovenská hudba , 1997, roč. 23, č. 3 – 4, s. 316 – 317

1997

SMETANOVÁ, Oľga: Akordeónové „De profundis“

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 3, s. 7

1996

R. S.: Osobnosti svetovej akordeonistiky v Roku slovenskej hudby. Medzinárodná súťaž a Svetový kongres akordeonistov v Dunajskej Strede

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 21, s. 8

1993

ČÍŽIK, Vladimír: Rozmanitá prezentácia

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 5, s. 5

1986

HABURČÁKOVÁ, Oľga: Celoštátna akordeónová súťaž v Hořoviciach

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 6, s. 21

Personálna bibliografia

 • 2015

  LENKO, Boris: AD: Reagujete HŽ 3/2015

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 2

 • 2011

  LENKO, Boris: AD HŽ 1-2/2011: Žalostné a kvílivé – reakcia Vladimíra Bokesa

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 2

 • 2008

  LENKO, Boris: AD: M. Glocková: Bezradné hľadanie v bezradnom opuse, HŽ 6/2008

  Hudobný život , 2008, roč. 40, č. 7, s. 6

 • 2008

  LENKO, Boris: "Prýpad Brtka"

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 6, s. 4

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 2009

  DEMJAN, Jozef – LENKO, Boris – URDOVÁ, Marta – VLAKH, Igor: Škola hry na akordeóne

  Hudobné centrum, Bratislava

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2002

  LENKO, Boris: Sergio Odair Assad Plays Piazzolla (gramorecenzia)

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 46

 • 2002

  LENKO, Boris: Gidon Kremer plays Astor Piazzolla (gramorecenzia)

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 46

 • 2001

  LENKO, Boris: Astor Piazzolla – The Rough and the Cyclical Night (gramorecenzia)

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 2, s. 49 – 50

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2002

  LENKO, Boris: Anketa. Čo vás v poslednom čase potešilo, resp. pobúrilo

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 5

 • 1998

  LENKO, Boris: Lips vo Zvolene

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 16, s. 10

 • 1997

  LENKO, Boris: Anketa

  Slovenská hudba , 1997, roč. 23, č. 3 – 4, s. 316 – 317

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Boris Lenko

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 85 – 87

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  HORKAY, Tamás: Boris Lenko : Musica Harmonicus [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 4, s. 38

 • 2021

  SEREČINOVÁ, Andrea: Konvergencie s Piazzollom

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 4

 • 2021

  SEREČINOVÁ, Andrea: Breiner Goes Organic

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 4

 • 2019

  KÁKONI, Rajmund: Boris Lenko : Skladby pre deti [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 39

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 9

 • 2018

  GAVAČOVÁ, Jana: More Chassidic Songs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 39

 • 2017

  redakcia: Ján Vladimír Michalko a Boris Lenko: Organ a akordeón – nové v starom…

  Opera Slovakia, 7. 10. 2017

 • 2016

  ŠIKROVÁ, Zora: Arwa - Boris Lenko Works [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 10, s. 37

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Pokračovanie Chasidských piesní

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4 – 5

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 6

 • 2015

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 7 – 8, s. 4
  (vystúpenie s organistom J. V. Michalkom)

 • 2014

  HEINDL, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2014

  oj: Konvergencie vyvrcholia symfóniou pre odem nástrojov

  Pravda, 31.5.2014, roč. 24, č. 124, s. 42

 • 2014

  REHÁK, Oliver: Trikrát Triango : Peter Breiner, Boris Lenko a Stano Palúch cestujú po Slovensku

  SME, 10. 4. 2014, roč. 22, č. 84, s. 17

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2013 : Duo X 3 alebo 3 pokusy o zblíženie dvoch svetov

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 5 – 6

 • 2013

  sita: Konvergencie aj s piesňami Leonarda Cohena či Deža Ursinyho

  Pravda, 13. 8. 2013, roč. 23, č. 187, s. 32

 • 2012

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Homo harmonicus

  Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 10

 • 2012

  BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Umenie ticha

  Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 11

 • 2012

  REHÁK, Oliver: Klasici, ale neklasicky : Konvergencie opäť ponúkajú zaujímavé mená aj projekty

  SME, 14. 9. 2012, roč. 20, č. 213, s. 14

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Konvergencie v Košiciach

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 20

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Boris Lenko - Homo harmonicus [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 35

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 4

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Komorná hudba na košických Konvergenciách

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 20 – 21

 • 2011

  ŠUŠKA, Pavol: Chassidic Songs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 36

 • 2011

  REHÁK, Oliver: Čo počúvame

  SME, 2. 3. 2011, roč. 19, č. 50, s. 15

 • 2011

  BURGR, Ľubo: Lenkov Haydn

  Pravda , 15. 2. 2011, roč. 21, č. 37, s. 34

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Recenzie : Scarlatti, Haydn Sonatas : Boris Lenko

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 50

 • 2011

  RAJTER, Adrian: Recenzie : Scarlatti, Haydn Sonatas : Boris Lenko

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 51

 • 2010

  Chasidské piesne

  SME, 25. 12. 2010, roč. 18, č. 288, s. 17

 • 2010

  TASR: Akordeonista Boris Lenko vydáva album Sonatas

  Hospodárske noviny [online], 9. 12. 2010

 • 2010

  ŠARGOVÁ, Jana: Konvergencie v košických Kasárňach

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 7

 • 2009

  SUDOR, Karol: Hudobník Boris Lenko: Cez akordeón dokážem povedať všetko

  TV oko, 2009, č. 30, s. 4 – 7

 • 2008

  ŠUŠKA, Pavol: Konvergencie. Chasidské piesne

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 10, s. 4

 • 2008

  MODROVICHOVÁ, Mária: Koncert pre Gioru

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 15

 • 2008

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 14 – 15

 • 2008

  KATINA, Peter: Dôležitá je energia, ktorá ide z hudby

  Hudba, 2008, roč. 3, č. 4, s. 34 – 35

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 13

 • 2007

  KOMPAS, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 15

 • 2007

  RADULOVÁ, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 4, s. 10

 • 2001

  DOHNALOVÁ, Lýdia: 37. BHS (22. 9. – 5. 10.). Recitály. Akordeón

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 11, s. 17

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Miniprofil. Boris Lenko

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 9

 • 2000

  BERGER, Igor: Májový Mirbach

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 21 – 22

 • 2000

  HORKAY, Tomáš: Koncerty SF v apríli

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 19 – 20
  (ako sólista Koncertu pre gitaru, akordeón a orchester od A. Piazzollu (J. Zsapka - gitara, SKO))

 • 1997

  SMETANOVÁ, Oľga: Akordeónové „De profundis“

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 3, s. 7

 • 1996

  R. S.: Osobnosti svetovej akordeonistiky v Roku slovenskej hudby. Medzinárodná súťaž a Svetový kongres akordeonistov v Dunajskej Strede

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 21, s. 8

 • 1993

  ČÍŽIK, Vladimír: Rozmanitá prezentácia

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 5, s. 5

 • 1986

  HABURČÁKOVÁ, Oľga: Celoštátna akordeónová súťaž v Hořoviciach

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 6, s. 21

x