• 1979 – 1984

  Konzervatórium Žilina (akordeón – Anton Pittner)

 • 1984 – 1988

  VŠMU (akordeón – Marta Szőkeová)

 • od 1998

  VŠMU, doktorandské štúdium

 • od 1989

  interný pedagóg na VŠMU (2014 - profesor)

Pôsobenie Borisa Lenku ako pedagóga a sólistu dopĺňajú jeho mnohostranné aktivity v oblasti komornej hudby (člen viacerých komorných zoskupení - Veni ensemble, Požoň sentimental, Alea, Triango a ď.) a v ostatnom čase aj kompozičná činnosť.

„Lenkova brilantná interpretácia sa opiera o osobitný hudobný temperament, výnimočný talent a húževnatosť. Vyniká skvelým hráčsko-technickým zázemím, citom pre sugestívne formovanie kantilény. Vďaka intelektu a tvorivej disciplíne dokáže skvele budovať široké plochy, stavať kontrasty.“ (Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 85-87.)

 

x