28.11.

2015

Peter Machajdík: Effugium

pre akordeón a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Drevený artikulárny kostol, Kežmarok, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

26.09.

2015

Peter Machajdík: Effugium

pre akordeón a audio playback

Prvé uvedenie v zahraničí

LakeComo Festival, Pinacoteca Civica, Como, IT

INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Peter Machajdík (C*)

06.11.

2014

Lucia Chuťková: Golem

Prvé uvedenie na Slovensku

Zichyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Robo Roth (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)

10.09.

2014

Boris Lenko: Take off

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)

11.07.

2013

Peter Breiner: Slovenské tance, pochabé i smutné

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival Pohoda, Letisko Trenčín, Trenčín, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn), Ján Hrubovčák (strum.pop), Győrsky filharmonický orchester, Peter Breiner (dir.)

06.06.

2012

Ladislav Kupkovič: Rosenblätter (Ružové lístky)

pre akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

Konvergencie, Dominikánsky kostol, Košice, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

17.11.

2007

Peter Machajdík: The Healing Heating

Prvé uvedenie v zahraničí

Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, DE

INTERPRETI: Peter Machajdík (elgui), Boris Lenko (ac), Petra Fornayová (act )

11.03.

2007

Ilja Zeljenka: Tri staršie tance

pre akordeón sólo

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

16.12.

2006

Peter Breiner: When? Newer?

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Breiner (pf), Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac)

27.09.

2006

Peter Zagar: Štyri židovské ľudové piesne

pre bas, husle, akordeón, kontrabas a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Matúš Trávniček (b), Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac), Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)

12.03.

2006

Ladislav Kupkovič: Kvinteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Moyzesovo kvarteto

01.12.

2004

Marek Piaček: Alea vera

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

INTERPRETI: ALEA, Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb)

01.12.

2004

Jevgenij Iršai: Anstaborlindo anagramango

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

INTERPRETI: ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)

26.11.

2004

Peter Niňaj: Ach, ženy krásne

Prvé uvedenie na Slovensku

Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

26.11.

2004

Martin Čorej: Poluskie organi

Prvé uvedenie na Slovensku

Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

26.11.

2004

Marek Piaček: Tri ľudové piesne

pre miešaný zbor a akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

17.11.

2004

Milan Novák: Tri tatranské bukoliky

pre violončelo a akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Boris Lenko (ac)

17.11.

2004

Juraj Pospíšil: Trio pre husle, violončelo a akordeón, op. 60

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Eugen Prochác (vc), Boris Lenko (ac)

27.04.

2003

Jevgenij Iršai: Concetto rituale

pre akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

24.09.

2002

Iris Szeghy: Canticum

pre akordeón

Prvé uvedenie v zahraničí

PL

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

12.05.

2002

Mirko Krajči: Introdukcia a allegro

pre akordeón a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Nora Skuta (pf)

26.10.

2001

Peter Zagar: Smútočný spev

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

27.05.

2001

Martin Burlas: Chorál (pre) nereagujúcich

pre akordeón a odkazovač

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

27.05.

2001

Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 5

pour un accordéon

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

14.11.

2000

Peter Machajdík: Oko okolo oka

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Divadlo Stoka, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

10.06.

2000

Jevgenij Iršai: Turbulencia

pre akordeón a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Tomáš Boroš (pf)

28.05.

2000

Marek Piaček: Cesta lemovaná dcérami noci

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Rajmund Kákoni (ac)

16.12.

1999

Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry

pre akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

13.11.

1999

Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 1

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Amy Lynn Barber (bat)

29.11.

1998

Ilja Zeljenka: Lesné jahody

Šesť skladieb pre akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

29.11.

1998

Ľubomír Burgr: Oproti

pre akordeón a mg. pás

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

29.11.

1998

Ľubomír Burgr: Vnútri

pre akordeón a mg. pás

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

16.11.

1998

Juraj Hatrík: Requiem za Irisku

Hudobno-scénický obraz

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Svetlana Mečiarová (act ), Monika Štreitová (fl), Zuzana Kurimská Greková (ob), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Nora Skuta (pf), Alexandra Skořepová (réžia)

15.11.

1998

Peter Machajdík: Päť zrkadiel

pre akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

1997

Peter Zagar: Dve skladby pre akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

1997

Marek Piaček: You had a lovely face, but now it’s lost its grace

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

11.06.

1996

Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)

11.06.

1996

Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…

Charakteristický kus

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)

11.06.

1996

Tomáš Boroš: Das Gebet der Jungfrau

pre komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)

11.06.

1996

Marek Piaček: Desirée

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)

11.06.

1996

Vladimír Bokes: Repríza podľa J. L. Bellu

(transkripcia fragmentu prvej časti Sonatíny pre komorný súbor)

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)

11.06.

1996

Ilja Zeljenka: Spomienka

(pre Požoň sentimentál)

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)

19.06.

1995

Juraj Hatrík: Tri intermezzá pre akordeónové duo

Prvé uvedenie v zahraničí

Bruckner-Konservatorium, Linz, AT

INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Boris Lenko (ac)

?

Ľubomír Burgr: Elevátor

pre akordeón a mg. pás

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

?

Daniel Matej: JAUNE, BLEUE, ROUGE

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

1965

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 28.11.

  2015

  Peter Machajdík: Effugium

  pre akordeón a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Drevený artikulárny kostol, Kežmarok, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 06.11.

  2014

  Lucia Chuťková: Golem

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zichyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Robo Roth (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)

 • 10.09.

  2014

  Boris Lenko: Take off

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)

 • 11.07.

  2013

  Peter Breiner: Slovenské tance, pochabé i smutné

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival Pohoda, Letisko Trenčín, Trenčín, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn), Ján Hrubovčák (strum.pop), Győrsky filharmonický orchester, Peter Breiner (dir.)

 • 06.06.

  2012

  Ladislav Kupkovič: Rosenblätter (Ružové lístky)

  pre akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Konvergencie, Dominikánsky kostol, Košice, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 11.03.

  2007

  Ilja Zeljenka: Tri staršie tance

  pre akordeón sólo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 16.12.

  2006

  Peter Breiner: When? Newer?

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Peter Breiner (pf), Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac)

 • 27.09.

  2006

  Peter Zagar: Štyri židovské ľudové piesne

  pre bas, husle, akordeón, kontrabas a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Matúš Trávniček (b), Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac), Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)

 • 12.03.

  2006

  Ladislav Kupkovič: Kvinteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Moyzesovo kvarteto

 • 01.12.

  2004

  Marek Piaček: Alea vera

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: ALEA, Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb)

 • 01.12.

  2004

  Jevgenij Iršai: Anstaborlindo anagramango

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)

 • 26.11.

  2004

  Peter Niňaj: Ach, ženy krásne

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

 • 26.11.

  2004

  Martin Čorej: Poluskie organi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

 • 26.11.

  2004

  Marek Piaček: Tri ľudové piesne

  pre miešaný zbor a akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

 • 17.11.

  2004

  Milan Novák: Tri tatranské bukoliky

  pre violončelo a akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Boris Lenko (ac)

 • 17.11.

  2004

  Juraj Pospíšil: Trio pre husle, violončelo a akordeón, op. 60

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Eugen Prochác (vc), Boris Lenko (ac)

 • 27.04.

  2003

  Jevgenij Iršai: Concetto rituale

  pre akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 12.05.

  2002

  Mirko Krajči: Introdukcia a allegro

  pre akordeón a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Nora Skuta (pf)

 • 26.10.

  2001

  Peter Zagar: Smútočný spev

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 27.05.

  2001

  Martin Burlas: Chorál (pre) nereagujúcich

  pre akordeón a odkazovač

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 27.05.

  2001

  Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 5

  pour un accordéon

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 14.11.

  2000

  Peter Machajdík: Oko okolo oka

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Divadlo Stoka, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 10.06.

  2000

  Jevgenij Iršai: Turbulencia

  pre akordeón a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Tomáš Boroš (pf)

 • 28.05.

  2000

  Marek Piaček: Cesta lemovaná dcérami noci

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Rajmund Kákoni (ac)

 • 16.12.

  1999

  Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry

  pre akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 13.11.

  1999

  Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 1

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Amy Lynn Barber (bat)

 • 29.11.

  1998

  Ilja Zeljenka: Lesné jahody

  Šesť skladieb pre akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 29.11.

  1998

  Ľubomír Burgr: Oproti

  pre akordeón a mg. pás

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 29.11.

  1998

  Ľubomír Burgr: Vnútri

  pre akordeón a mg. pás

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 16.11.

  1998

  Juraj Hatrík: Requiem za Irisku

  Hudobno-scénický obraz

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Svetlana Mečiarová (act ), Monika Štreitová (fl), Zuzana Kurimská Greková (ob), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Nora Skuta (pf), Alexandra Skořepová (réžia)

 • 15.11.

  1998

  Peter Machajdík: Päť zrkadiel

  pre akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 1997

  Peter Zagar: Dve skladby pre akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 1997

  Marek Piaček: You had a lovely face, but now it’s lost its grace

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 11.06.

  1996

  Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)

 • 11.06.

  1996

  Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…

  Charakteristický kus

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)

 • 11.06.

  1996

  Tomáš Boroš: Das Gebet der Jungfrau

  pre komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)

 • 11.06.

  1996

  Marek Piaček: Desirée

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)

 • 11.06.

  1996

  Vladimír Bokes: Repríza podľa J. L. Bellu

  (transkripcia fragmentu prvej časti Sonatíny pre komorný súbor)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)

 • 11.06.

  1996

  Ilja Zeljenka: Spomienka

  (pre Požoň sentimentál)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)

 • Ľubomír Burgr: Elevátor

  pre akordeón a mg. pás

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • Daniel Matej: JAUNE, BLEUE, ROUGE

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 26.09.

  2015

  Peter Machajdík: Effugium

  pre akordeón a audio playback

  Prvé uvedenie v zahraničí

  LakeComo Festival, Pinacoteca Civica, Como, IT

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Peter Machajdík (C*)

 • 17.11.

  2007

  Peter Machajdík: The Healing Heating

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, DE

  INTERPRETI: Peter Machajdík (elgui), Boris Lenko (ac), Petra Fornayová (act )

 • 24.09.

  2002

  Iris Szeghy: Canticum

  pre akordeón

  Prvé uvedenie v zahraničí

  PL

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 19.06.

  1995

  Juraj Hatrík: Tri intermezzá pre akordeónové duo

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Bruckner-Konservatorium, Linz, AT

  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Boris Lenko (ac)

Zahraničné

x