• 2022

    PIRNÍKOVÁ, Tatiana: "Mladé publikum hľadá novosť a originalitu" [rozhovor]

    Hudobný život, 2022, year 54, no. 6, p. 32 – 33

  • 2023

    HORKAY, Tamás: Alia Amnis : Novosedlíková / Vajó [recenzia CD]

    Hudobný život, 2023, year 55, no. 10, p. 35

x