• 2022

    PIRNÍKOVÁ, Tatiana: "Mladé publikum hľadá novosť a originalitu" [rozhovor]

    Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 6, s. 32 – 33

  • 2023

    HORKAY, Tamás: Alia Amnis : Novosedlíková / Vajó [recenzia CD]

    Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 10, s. 35

x