Súbor Alia Amnis pôsobí v Košiciach. Vznikol v čase lockdownu, v období, kedy umelci nemali možnosť zdieľať s publikom svoje vyjadrenia a odovzdávania umeleckého odkazu. Za poetikou názvu súboru sa ukrýva zámer označiť osobitosť jeho umeleckého smerovania, ktorým je vytvárať symbiózu napriek svojbytnosti jednotlivých členiek súboru (amnis = ako stratený potok v hlbinách zeme, alias = odlišnosť).

Ťažisko umeleckého repertoáru stavajú na hudbe 20. a 21. storočia. V ich interpretácii sú využívané rôzne zvukové možnosti hudobných nástrojov, spevu, recitácie, čo v prepojení s elektronikou vytvára originálne, emocionálne vypäté, miestami až exaltované plochy. Vo východoslovenskom regióne je tento typ ansámblu osobitý svojím zameraním i kombináciou ľudského hlasu s netradičným nástrojovým obsadením.


x