Premiéra oratória Svätý Martin v rámci festivalu Epoché 2016

Foto: Premiéra oratória Svätý Martin v rámci festivalu Epoché 2016

V rámci festivalu Epoché - Nová slovenská hudba 2016 zaznie aj premiéra oratória Svätý Martin na hudbu Ľuboša Bernátha a libreto Tomáša Surýho už túto sobotu 5. novembra o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

Svätý Martin je jeden z najznámejších a najpopulárnejších svätcov rímskokatolíckej cirkvi. Narodil sa v roku 316 v Panónii (Szombathely, Maďarsko) a zomrel v 8. novembra 397 (Candes-Saint-Marti, Francúzsko). Jeho uctievanie sa po jeho smrti veľmi rýchlo šírilo nielen vďaka jeho zázrakom za života a po smrti, ale aj pre mimoriadny osobnostný odkaz, ktorý zanechal európskej kultúre. Kult svätého Martina je veľmi rozšírený po celom svete a je aj patrónom bratislavskej katedrály. Je zvláštne, že Dómu sv. Martina v Bratislave nebola za posledné desaťročia venovaná žiadna závažnejšia vokálnoinštrumentálna skladba. Oratórium Svätý Martin má ambíciu osláviť patróna kostola a stať sa nehmotným majetkom dómu sv. Martina. Autor libreta Tomáš Surý vybral z bohatého života svätca tie najpodstatnejšie momenty: voľba mena podľa starorímskeho boha vojny Marsa, odpor voči vojenskej službe, Martin na bielom koni a delí o svoj plášť so žobrákom, Martinovo pokúšanie diablom, zázračná omša s ohnivou guľou a podobne. Text libreta je svojbytný autorský text, ktorý tematicky čerpá zo stredovekých legiend o živote svätého Martina a z Biblie. Jednotlivé scény sú z hudobného hľadiska riešené ako vokálno-inštrumentálne čísla, árie v starom štýle, veľké zborové scény, orchestrálne meditácie, rozprávanie rozprávača atď.

Oratórium Svätý Martin chce ponúknuť priestor pre etablovaných umelcov ako aj pre rozvoj umeleckého rastu začínajúcich umelcov, ktorí potrebujú čo najviac príležitostí prezentovať svoje schopnosti a spätnú väzbu. Práca na vytvorení a predvedení skladby poskytne priestor pre vzájomnú spoluprácu skúsenejších aj začínajúcich umelcov, ktorí počas svojho štúdia na vysokých školách nemali možnosť pracovať na rozsiahlejšom vokálno-inštrumentálnom projekte.

Členovia interpretačného ansámblu budú profesionálni aj mladí začínajúci umelci (vokálna a inštrumentálna zložka). Ich znalosti a motivácia sú základným stavebným prvkom projektu. Po hudobnej stránke je oratórium akousi syntetickou kompozíciou, ktorá vychádza z archetypov európskej hudby rozličných časových období. Nanovo spracúva a oživuje množstvo neobarokových prvkov, ako aj kompozičných postupov známych z obdobia vrcholnej renesancie. Bohatosť polyfónne spracovaných úsekov, ktoré sa striedajú s arióznymi, obohatený o hovorený text rozprávača vytvára akýsi logický dramatický oblúk. Harmonický jazyk oratória je v neustálom dialógu medzi modálnou harmóniou a chromaticky bohato spracovávanými úsekmi, vytvárajúcimi ambivalentnosť a napätie. Výrazný je však aj meditatívny charakter určitých dielov, ako prejav silnej vnútornej výpovede hlavného hrdinu príbehu.

Svätý Martin – oratórium pre sóla, rozprávača, miešaný zbor a orchester

Hudba: Ľuboš Bernáth

Text: Tomáš Surý

(Obaja autori dielo venovali Katedrále svätého Martina v Bratislave)

 

Dirigent: Adrián Kokoš

Orchester: Komorný orchester ZOE

Zbor: Spevácky zbor mesta Bratislavy

Zbormajster: Ladislav Holásek

 

Účinkujú:

Rozprávač: Jozef Šimonovič

Soprán: Jana Pastorková

Mezzosoprán: Alena Kropáčková

Bas: Boris Prýgl

 

Časti diela:

Introdukcia

Prvé dejstvo

 • Spor o pôvod mena Martin
 • Vojenská uspávanka
 • Námietka z dôvodu svedomia
 • Zázrak s plášťom v Amiens
 • Meditácia (Sneh alebo Martin na bielom koni)

 Druhé dejstvo

 • Martin koná zázraky (Zázračná omša a Vzkriesenie mŕtveho chlapca)
 • Pokúšanie diablom
 • Povolanie za biskupa
 • Meditácia (Presvätý plášť)
 • Kázeň svätého Martina
 • Martinova smrť

 

Tretie dejstvo

 • Spor o telo svätého Martina
 • Angelus Domini
 • Pannonhalma
 • Apoteóza
 • Te Deum

 

Trvanie cca 60´

 Organizátorom koncertu je o. z. THEATRICA. 

Koncert sa koná po záštitou J. E. Mons. ICDr. Stanislava Zvolenského, PhD., bratislavského arcibiskupa metropolitu

 

Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal, alebo hodinu pred začatím koncertu na mieste konania.

Viac na www.theatrica.sk

 

Aktualizované: 11. 05. 2020
x