Radka Krajčová - gitara

Radka Krajčová začala študovať gitaru na Hudobnej škole v Luboch pod vedením Jaroslava Škopka a Jaroslava Kormundu. Neskôr nadobudla hudobné vzdelanie na Konzervatóriu v Plzni (Antonín Černý) a na VŠMU v Bratislave, ktorú absolvovala v roku 1995 v triede Jozefa Zsapku. Už počas štúdia získala ocenenia na Medzinárodnej gitarovej súťaži v Kutnej Hore a sólovo vystupovala v Čechách, Belgicku, Nemecku a Rakúsku. Absolvovala viaceré majstrovské kurzy u osobností ako Vladimír Mikulka, Gordon Crosskey, Martin Mysliveček. Už od raného veku sa aktívne venuje komornej hre, členkou Bratislavského gitarového kvarteta je od jeho založenia v roku 1995. Spoločne s manželom Martinom realizovala historicky prvú CD nahrávku diel K. J. Mertza na Slovensku (Diskant, 2006), ktorá zaznamenala kladné odozvy v domácej a zahraničnej odbornej tlači (American Record Guide). Okrem koncertnej činnosti je Radka Krajčová aktívna aj organizačne a pedagogicky. V súčasnosti vyučuje na Konzervatóriu v Bratislave a jej žiaci pravidelne získavajú ocenenia na domácich i medzinárodných súťažiach.

x