Jozef Chabroň - zbormajster

Jozef Chabroň študoval zborové dirigovanie u Štefana Sedlického na Konzervatóriu v Žiline, pokračoval na VŠMU u Blanky Juhaňákovej (zborové dirigovanie) a u Ondreja Lenárda (orchestrálne dirigovanie). Od roku 2006 bol asistentom hlavnej zbormajsterky Slovenského filharmonického zboru Blanky Juhaňákovej. So SFZ naštudoval Schönbergovu operu Mojžiš a Áron pre Viedenskú štátnu operu v spolupráci so zbormajstrom Norbertom Ballatschom a v sezóne 2010/2011 túto operu naštudoval aj pre Opernhaus Zürich. V sezóne 2005/2006 uviedol s detským speváckym zborom Margarétka muzikál Vlk a červená čiapočka pre Divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave a zároveň od tejto sezóny samostatne pripravil so SFZ rad opier a vokálno-inštrumentálnych diel pre Operu SND v Bratislave a pre Slovenskú filharmóniu. Spolupracoval s Trnavským komorným orchestrom, miešaným speváckym zborom Cantus, s dirigentmi, akými sú Peter Schreier, Daniele Gatti, Emmanuel Villaume, Paul Mauffray, Christoph von Dohnányi a iní. S Markom Piačekom realizoval operu Kráľ duchov na objednávku festivalu Melos-Étos (2009). V sezóne 2012/2013 dirigoval samostatný koncert SFZ, na ktorom zaznela Petite Messe solennelle G. Rossiniho. V sezóne 2013/2014 dirigoval samostatné zborové koncerty z tvorby súčasných slovenských skladateľov (Apollopera M. Piačeka a diela L. Borzíka, V. Gräffingera a J. Iršaja). V súčasnosti pôsobí ako zbormajster Slovenského filharmonického zboru.

x