Alena Kropáčková - soprán

Alena Kropáčková je v súčasnosti študentkou 2. ročníka magisterského štúdia na VŠMU v Bratislave v triede Petra Mikuláša. V rámci štúdia sa zúčastnila speváckych súťaží doma i v zahraničí (Žilina, Karlove Vary, Vráble a i.), kde získala popredné umiestne­nia. Ako sólistka opakovane koncertne vystúpila so Štátnym komorným orchestrom Ži­lina, Juhočeskou filhamóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Bruno Walter symphony orchestra. V marci 2013 debutovala v Čajkovského Eugenovi Oneginovi (Oľga) v Štátnej opere Banská Bystrica, v roku 2014 sa predstavila v Sliezskom divadle Opava (Oľga), ďalej v Pikovej dáme (Guvernant­ka) v SND. Vystúpila s orchestrom Maďarskej štátnej opery Budapešť na galakoncer­te (Freedom opera Gala) popri zvučných menách ako Piotr Beczała, Feruccio Furla­netto a i. Predstavila sa v nohavičkovej postave Beppeho v Mascagniho opere Priateľ Fritz v Banskej Bystrici a účinkovala so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu v Japonsku v Beethovenovej 9. symfónii. V roku 2015 vystúpila ako hosť Petra Dvorské­ho a Slovenského inštitútu v Ríme, v Slovenskej filharmónii ako sólistka pri príležitosti „Dňa víťazstva nad fašizmom“ a „70. výročia konca druhej svetovej vojny“ opäť v Be­ethovenovej 9. symfónii a v Drážďanoch popri Pavlovi Bršlíkovi v diele Leoša Janáčka Zápisník zmizelého. V júli tohto roku vystúpila ako sólistka Mozartovho Requiem na 25. hudobnom festivale v Českom Krumlove. Začiatkom tejto sezóny sa predstavila v no­havičkovej postave Sesta v Mozartovej opere Titus v Národnom divadle moravskosliez­skom v Ostrave.

x