Boris Prýgl - bas (sólo)

Boris Prýgl od septembra 2012 študuje operný spev na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave v triede Petra Mikuláša. V lete 2013 absolvoval Majstrovské spevác­ke kurzy Petra Dvorského v Piešťanoch a Majstrovské spevácke kurzy Dagmar Livoro­vej vo Veľkej Bíteši. Realizoval množstvo sólistických a ansámblových vystúpení doma i v zahraničí. Zúčastnil sa na viacerých speváckych súťažiach, zvíťazil na medzinárod­nej súťaži Pražský spevák, Duškovej speváckej súťaži Mozartovej obce a Speváckej sú­ťaži Olomouc. Za svoje úspechy vďačí pedagogičkám Oľge Plhalovej, Zlatici Livorovej a Blanke Juhaňákovej. Ako sólista spolupracoval so Slovenskou filharmóniou. V roku 2014 spieval rolu Záhradníka v Mozartovej opere Figarova svadba a absolvoval ďalšie spevácke a herecké majstrovské kurzy. Stal sa hosťujúcim sólistom Opery Slovenského národného divadla, kde debutoval v hudobnej dráme Salome od Richarda Straussa ako Nazaretčan a Žid. V tom istom roku stvárnil v predstavení VŠMU postavu Satana v opere Slzy noža (Bohuslav Martinů), v Opere SND debutoval postavou Leporella v Mozartovom Donovi Giovannim. Minulý rok ukončil bakalárske štúdium hlavnou úlo­hou Kráľa Teodora v opere Kráľ Teodor v Benátkach, ktorú Opera SND uviedla ako prvý projekt svojho Operného štúdia. Zakrátko do jeho repertoáru pribudla úloha Dona Basilia z opery Barbier zo Sevilly. Nedávno získal Cenu Národného divadla v Prahe, Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, ale tiež Festivalu Pražská jar, Českého rozhlasu, Cenu Viléma Zítka, Gustava Mahlera i Cenu dirigenta Františka Drsa na päťdesiatom ročníku Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. V ak­tuálnom roku získal 2. miesto na Medzinárodnej speváckej súťaži Ferruccia Tagliavi­niho v Grazi, ako aj cenu za najlepšiu interpretáciu diela W. A. Mozarta. Vystúpil tiež na Znojemskom hudobnom festivale ako Leporello v Donovi Giovannim po boku Ada­ma Plachetku a absolvoval turné po Japonsku. K jeho posledným naštudovaným rolám v SND patrí Don Fernando v Beethovenom Fideliovi, Pietro vo Verdiho Simonovi Boc­canegrovi a Brander v aktuálne premiérovanom Faustovom prekliatí Hectora Berlioza. 

x