Judita Andelová - soprán

Judita Andelová absolvovala štúdium spevu na Konzervatóriu v Bratislave u Dagmar Livorovej, v súčasnosti študuje na HTF VŠMU u Petra Mikuláša. Aktívne sa zúčastnila Majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského pod vedením Zlatice Livorovej a Da­gmar Livorovej, ako aj kurzov vytvárania dramatickej postavy u Jaromíra Brycha. Na sú­ťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky v roku 2009 získala 1. cenu a Cena SHF za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora Petra Martinčeka a stala sa absolútnou víťazkou. V roku 2011 na tej istej súťaži získala 2. cenu a v roku 2013 postúpila do finále na Medzinárodnej speváckej súťaži „MUSICA SACRA“ v Ríme. Judita Andelová účinkovala v rámci Štúdia mladých v Slovenskom rozhlase a na nahrávaní diela Anto­na Aschnera v spolupráci s Rastislavom Dubovským a Petrom Hochelom. Pravidelne spolupracuje s chrámovým zborom Ad una corda a koncertne vystúpila aj so Štátnym komorným orchestrom Žilina a dirigentom Oliverom Dohnányim. V sezóne 2013/2014 hosťovala v Opere SND ako kňažka Moreny v Suchoňovom Svätoplukovi.

x