Gabriela Gyöker - klavír

Gabriella Gyökér (HU) študovala na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta v Budapešti (Mihály Bächer a Péter Nagy). Jej umelecké a pedagogické pôsobenie bolo neskôr úzko pre­pojené s touto akadémiou – pôsobila ako klavírna korepetítorka a pedagogička v rámci sláčikového odboru, neskôr spolupracovala so speváckym odborom, kde pôsobí i v sú­časnosti. Koncertovala v Maďarsku i v zahraničí (Washington, New York, Paríž, Lon­dýn, Brusel, Salzburg a i.). Niekoľko rokov spolupracovala s významným maďarským huslistom Dénesom Zsigmondym. V súčasnosti spolupracuje s významnými pedagógmi spevu – s Évou Marton (od roku 2006 ako jej hlavná klavírna partnerka na Lisztovej akadémii v Budapešti) a s Nicholasom Claptonom, ktorý pedagogicky pôsobí na Royal Academy of Music v Londýne.

x