Pál Vikman - tenor

Pál Vikman absolvoval v roku 1988 štúdium spevu na Konzervatóriu vo Veszpréme. V štúdiu pokračoval najskôr na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta v Budapešti, o rok neskôr študoval na Kunstuniversität Graz. Viac ako desať rokov bol členom svetovo uznávaného zboru Gächinger Kantorei Stuttgart pod vedením Helmutha Rillinga. V roku 2000 založil vo Veszpréme spevácky zbor Orlando, ktorý sa zameriava predovšetkým na interpretáciu cirkevnej hudby 14. - 17. storočia. Venuje sa tiež pedagogickej práci, diriguje stredoškolské spevácke zbory a spieva s rôznymi zoskupeniami starej hudby.

x