Klára Bábel - harfa

Klára Bábel (HU) sa venovala najskôr hre na klavíri, v desiatich rokoch začala hrať popri klavíri tiež na harfe. Od dvanástich rokov začala študovať prípravné štúdium klavírnej hry na Liszt Ferenc Academy of Music v Budapešti, kde neskôr absolvovala vysokoškolské vzdelanie v odbore klavír a s vyznamenaním i odbor harfa. Ako klaviristka získala počas svojho štúdia cenu Sári Bíró Memorial Prize, zvíťazila v súťaži The Agropoli International Piano Competition a získala druhú cenu v medzinárodnej súťaži v Boloni. V roku 2007 bola prijatá na Koninklijk Conservatorium v Bruseli a o rok neskôr získala špeciálnu cenu na súťaži Vera Dulova Harp Competition v Moskve. V roku 2010 bola ocenená Artisjus award a v rokoch 2010, 2011 a 2013 získala Annie Fischer Fellowship in Performing Arts. V roku 2009 účinkovala s MAV Symphony Orchestra v Budapešti, o rok neskôr s Hungarian Radio Symphonic Orchestra. Od roku 2007 je poslucháčkou doktorandského štúdia na Liszt Ferenc Academy of Music. Absolvovala majstrovské kurzy v Paríži, Moskve a Nice. Vystúpila na početných sólových a komorných koncertoch, sólisticky sa predstavila napr. s Duna Symphony Orchestra, Budafok Dohnányi Orchestra, Ede Reményi Chamber Orchestra, Weiner-Szász Chamber Orchestra. Vystúpila v Christie´s v Londýne, National University of Music in Bucharest, či Hungarian Academy of Sciences. V roku 2013 odohrala so slovenským  súborom Quasars Ensemble rad koncertov v Bratislave a v Košiciach. Spolupracovala tiež s maďarským rozhlasom. Od roku 2011 je umeleckou riaditeľkou projektu The Sounds of Babel, na ktorom vystupujú hudobníci rôznorodého štýlového zamerania.

x