Stanislava Maggioni - soprán

Stanislava Maggioni začala študovať spev na Konzervatóriu v Bratislave ako 18-ročná, neskôr pokračovala na VŠMU v Bratislave v triede Hany Štolfovej-Bandovej. Po ukončení štúdia dostala ponuku prehĺbiť svoje skúsenosti v opernom štúdiu Kunstuniversität Graz, kde účinkovala tri roky. Už počas štúdia hosťovala v Slovenskom národnom divadle a v Opere Štátneho divadla Košice. Koncertne spolupracovala so Štátnou filharmóniou Ko­šice a Capellou Istropolitanou. Predstavila sa na mnohých festivaloch ako Medzinárodný operný festival Smetanova Litomyšl, Komorné dni J. N. Hummela, Albrechtina a i. Je držiteľkou viacerých ocenení zo speváckych súťaží: na Medzinárodnej speváckej súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch získala 1. miesto (kategória pieseň), 3. miesto (kategória opera) a Špeciálnu cenu za najlepšiu interpretáciu Dvořákovej piesne, na prestížnej Me­dzinárodnej speváckej súťaži Hans Gabor Belvedere vo Viedni postúpila do semifinále. Jej repertoár obsahuje mnohé operné, koncertné aj piesňové diela. K partom, ku ktorým má speváčka najbližšie, patria Bachova Mária Magdaléna, Mozartova Fiordiligi a Pamina, či Humperdinckova Gretel, piesne slovenských a českých autorov. V blízkej budúcnosti ju čaká prezentovanie slovenskej piesňovej a opernej tvorby, talianskej piesne v období bel canta a postava Lišiaka z Janáčkovej opery Příhody lišky Bystroušky. V súčasnosti je poslucháč­kou doktorandského štúdia na VŠMU v Bratislave, venuje sa tiež pedagogickej činnosti.

x