Matúš Šimko - tenor

Matúš Šimko získal hudobné vzdelanie na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Popri štúdiu spevu v triede Mgr. Stanislava Matisa úspešne ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Pod vedením Glorie Banditelli študoval barokovú vokálnu interpretáciu na Istituto Superiore di Studi Musicali G.Briccialdi v Terni. V súčasnosti študuje súkromne spev u Vlasty Hudecovej. V minulej sezóne sa ako sólista predstavil na festivale Bratislavské hudobné slávnosti, na Næstved Early Music Festival v Dánsku pod taktovkou Jordiho Savalla a na Festivale du Périgord Noir vo Francúzsku pod vedením dirigenta Inaki Encinu. Vo svetovej premiére opery Haydn večeria s Mozartom (2016) slovenského skladateľa Slava Solovica si zaspieval rolu Mozarta. V tomto roku sa ujal aj tenorového partu v Händelovom oratóriu Mesiáš, ktorého uviedla Medzinárodná zborová akadémia v Rendsburgu a v Lübecku, Nemecko. Pod taktovkou Rolfa Becka sa predstavil v tenorovom parte Bachových Johannes Passion na festivale v Trnave a v Šanghaji. Matúš Šimko spolupracoval s umeleckými telesami ako Musica Florea, Slovenský komorný orchester, Quasars Ensemble, Czech virtuosi, Štátny komorný orechester Žilina, Elbipolis Barockorchester, Solamente Naturali.

x