Milan Paľa - husle

MILAN PAĽA – slovenský huslista a violista. Študoval na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, neskôr na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. V tom čase sa tiež pravidelne zúčastňoval medzinárodných majstrovských kurzov v Zürichu (Vladimir Spivakov, Jean Guillou), v súkromnej triede Semjona Yaroshevicha sa zase oboznámil s legendárnou ruskou školou Davida Oistracha. Milan Paľa má za sebou veľké množstvo premiér skladieb súčasných autorov (J. Guillou, J. Iršai, F. G. Emmert, M. Lejava, Ch. Sirodeau, E.-S. Tüür, Á. Kondor, I. J. Skender, A. Knešaurek a ďalší). V posledných rokoch sa predstavil na viacerých prestížnych pódiách v oblasti novej hudby ako ISCM World New Music Days (2013), 29. Muzički Bienale Zagreb (2017), Arcus Temporum, Melos-Étos či Hudební fórum Hradec Králové (2013). Dráha sólistu ho priviedla k spolupráci s dirigentmi jako T. Guschlbauer, H. Arman, A. Cernusenko, L. Svárovský, A. S. Weiser,P. Gribanov, J. Hrůša, O. Lenárd či M. Lejava. Za jeho vynikajúce výsledky mu bolo na Slovensku udelených niekoľko ocenení – Cena Ľudovíta Rajtera (2009), Cena ministra kultúry SR (2014), Cena Nadácie Tatra banky za umenie (2014), Cena Frica Kafendu (2015). Najnovším CD titulom Milana Paľu je nahrávka v spolupráci s klaviristom Ladislavom Fančovičom Sonáty pre husle a klavír op. 134 a Sonáty pre violu a klavír op. 147 Dmitrija Šostakoviča (2017). Čerstvým výsledkom dlhodobej podnetnej spolupráce s dirigentom-skladateľom Mariánom Lejavom je nahrávka husľových koncertov Albana Berga a Karola Szymanowského so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Album ocenený na Radio_Head Awards ako nahrávka roka 2016 v kategórii Klasická hudba. Samostatné miesto v tvorbe Milana Paľu zaujíma unikátny nový nástroj – päťstrunové husle „milanolo“.

www.milanpala.com

x