Marián Lejava - dirigent

Slovenský skladateľ a dirigent. Študoval kompozíciu a dirigovanie na Konzervatóriu v Bratislave a následne na VŠMU, kde absolvoval doktorandské štúdium v odbore skladba (Vladimír Bokes) a dirigovanie (Ondrej Lenárd). Od roku 2000 pravidelne uvádza súčasnú hudbu s poprednými domácimi súbormi (OPERA APERTA Ensemble, VENI Ensemble, SOOZVUK Ensemble, Melos Ethos Ensemble, VENI ACADEMY). V rokoch 2003 – 2004 bol asistentom dirigenta Zsolta Nagya. Marián Lejava sa niekoľkokrát zúčastnil na medzinárodných skladateľských a dirigentských kurzoch, kde spolupracoval s Klausom Huberom, Tristanom Murailom, Petrom Eötvösom, Zsoltom Nagyom a i. Pravidelne ako dirigent hosťuje v Slovenskom národnom divadle v Bratislave (od 2006), v Slovenskej filharmónii (od 2007), Štátnej filharmónii Košice (od 2011) a Štátnom divadle Košice (od 2014). V rokoch 2007 – 2014 viedol operné štúdio na VŠMU v Bratislave, kde pedagogicky pôsobí dodnes. Na objednávku Štátneho divadla Košice skomponoval v rokoch 2015 – 2016 hudobné divadlo v 5 scénach s prológom a epilógom pod názvom Bohom milovaný Op. 21. Nahral viac ako 15 CD titulov a za svoju skladateľskú a dirigentskú činnosť získal niekoľko ocenení doma i v zahraničí. Jeden z posledných CD albumov, titul s názvom Karol Szymanowski / Alban Berg : Concertos for violin & orchestra (Pavlík Records, 2016) bol ocenený na Radio_Head Awards ako nahrávka roka 2016 v kategórii Klasická hudba.

x