Lenka Novosedlíková

Slovenská skladateľka. Štúdium kompozície začala na Konzervatóriu v Bratislave, kam ju prijali ešte ako žiačku základnej školy do nultého ročníka. V štúdiu skladby pokračovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Venuje sa aj hre na bicích nástrojoch, ktorú taktiež absolvovala na Konzervatóriu v Bratislave a následne pokračovala na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Novosedlíková sa zameriava na interpretáciu súčasnej hudby a spolupracuje s rôznymi telesami a ansámblami. Participovala tiež na medzinárodných skladateľských kurzoch ako Ostrava Days, International Young Composers Academy in Tchaikovsky city či Medzinárodné kurzy pre skladateľov a perkusionistov v Trstěniciach.

x