Želislava Sojak Subotić

Srbsko-slovenská skladateľka. V roku 2013 ukončila štúdium kompozície u Jevgenija Iršaia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave absolventskou skladbou Blue Fairy Tales, ktorá premiérovo zaznela na festivale Nová slovenská hudba 2014. Počas štúdia sa zúčastnila na viacerých medzinárodných festivaloch a workshopoch, kde zaznela aj jej tvorba, napríklad "Haydn the Progressive" v Eisenstadte, festival súčasnej hudby aXes – The New Music Triduum v Krakove, Festival Orfeus, Rezonancie, Prehliadka mladých skladateľov – SOOZVUK, Ars Nova Cassoviae a i. V spolupráci so srbskou klaviristkou Mariou Ligeti Balint sa podieľala na publikácii zbierky klavírnych skladieb Pančevačka klavirska muzika, v ktorej boli zaradené aj jej klavírne kompozície. V roku 2012 vyhrala prvú cenu za skladbu In caelo eloqui tui sun nec occidere pre dve violončelá na medzinárodnej súťaži Donne in musica v meste Kragujevac (Srbsko).

x