Pavol Bizoň

Pavol Bizoň – študoval súkromne skladbu u Juraja Hatríka, neskôr zabsolvoval kompozíciu na VŠMU u Vladimíra Bokesa. V roku 2007 sa zúčastnil skladateľského workshopu v Schloss Trebnitz v Nemecku a interpretačného workshopu 4x4.azyl, o dva roky na to medzinárodného projektu a workshopu Haydn, the Progressive v Eisenstadte v Rakúsku a skladateľských kurzov v rámci festivalu Ostravské dny. Hudbu Pavla Bizoňa uvádzajú na slovenských festivaloch a hudobných prehliadkach Nová slovenská hudba, Prehliadka mladých skladateľov, Orfeus, Melos-Étos, (New) Music At Home, Letný festival mladých umelcov Piešťany, ako aj v zahraničí (Rakúsko, Maďarsko, Česká republika). Popri komponovaní hudby rozličných žánrov (komorná, orchestrálna, scénická, zborová, rocková, pesničková, alternatívna a i. tvorba) sa venuje aj písaniu textov, aranžovaniu a interpretovaniu vážnej a rockovej hudby.

x