Michal Stahl

Michal Stahl absolvoval ZUŠ Gabriela Rovňáka, kde okrem iných predmetov študoval odbor skladba a dirigovanie zboru. V rámci praxe ako 15-ročný dirigoval Dievčenský zbor Canens. Po ukončení štúdia na gymnáziu pokračoval na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave v odbore skladba pod vedením Ľuboša Bernátha. Štúdium ukončil maturitným výstupom – premiérou svojho prvého klavírneho koncertu. Počas štúdia pôsobil v Speváckom zbore Technik a v komornom zbore Konzervatória v Bratislave. V súčasnosti je poslucháčom 3. ročníka na VŠMU v odbore skladba pod vedením Ľuboša Bernátha. Je zbormajstrom zboru Tirnavia, asistentom komorného zboru Konzervatória v Bratislave pod vedením Ivety Weis Viskupovej a pôsobí tiež na Novej scéne v off-stage zbore.

x