Stanislav Pristáš

Stanislav Pristáš – pôvodom zo Sečoviec, vyštudoval kompozíciu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením Mgr. art. Ivana Buffu, ArtD. Jeho kompozície sú každoročne premierované v Bratislave na rôznych festivaloch súčasnej hudby. Skladba Hodiny odznela aj v Prahe v podaní Ensemble Terrible. Skladba Septem pre violončelo a sedem nástrojov, bola vybraná súborom Forest Collective, ktorý ju uviedol v Melbourne (november 2018). Programová suita Nadh'omme bola predvedená špičkovým slovenským súborom Quasars Ensemble v Bratislave a tiež bola ocenená čestným uznaním na Medzinárodnej skladateľskej súťaži 2018 v Ostrave.

x