Jevgenij Iršai

Jevgenij Iršai – ruský skladateľ a klavirista pôsobiaci na Slovensku. Roku 1969 ukončil štúdium na Špeciálnej desaťročnej hudobnej škole (kompozícia u S. J. Volfenzona, klavír u T. B. Rumševiča), neskôr pokračoval na KOnzervatóriu N. Rimského-Korsakova vo svojom rodnom meste – kompozíciu u S. S. Černova a V. A. Uspenského, klavír u P. A. Serebrjakova. Ako klavirista koncertoval v Španielsku, Bulharsku a Maďarsku. V rokoch 1971 – 1991 pôsobil ako pedagóg klavírnej hry a kompozície na Špeciálnej desaťročnej hudobnej škole v Petrohrade. Po príchode na Slovensko bol korepetítorom opery Štátneho divadla v Banskej Bystrici (1991 – 1992), pôsobil na Konzervatóriu J. L. Bellu ako profesor kompozície a hry na klavíri (1992 – 1996), v rokoch 1996 – 2008 prednášal na Katedre hudobnej a estetickej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčanosti vyučuje kompozíciu na VŠMU v Bratislave. Dominantnou časťou jeho tvorby sú zborové skladby i diela pre sólový hlas so sprievodom rôznych nástrojových kombinácií. Venuje sa komornej, orchestrálnej tvorbe i malým hudobno-dramatickým formám, tiež pozézii a publikovaniu odborných článkov. Autora, ktorého diela odzneli o. i. na javisku akademického Malého divadla opery a baletu v Leningrade (Don Juan, 1973) a v rámci medzinárodných festivalov vo viacerých európskych krajinách i v USA, zaradil S. Vasenko do "skupiny neskorého postkonzervativizmu". V roku 2004 vydal Hudobný fond profilové CD Jevgenija Iršaia omni tempore a nemecké vydavateľstvo Akvamarin Verlag vydalo CD E. M., na ktorom skladateľ interpretuje klavírne diela W. A. Mozarta, L. van Beethovena a F. Chopina.

x