Miro Bázlik

Študoval hru na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave (Anna Kafendová). Počas štúdia na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe absolvoval súkromného hodiny kompozície (Jiří Eliáš) a hry na klavíri (František Rauch, Ivan Moravec). Prednášal matematiku na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a popritom študoval kompozíciu u Jána Cikkera na VŠMU (absolvoval Hudbou pre husle a orchester). Od roku 1963 bol umelcom v slobodnom povolaní, neskôr pedagogicky pôsobil na VŠMU a na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Bázlik za svoju tvorbu získal viaceré domáce i medzinárodné ocenenia. Cyklus Spektrá bol odmenený čestným uznaním v Boswile (1974), za Canticum 43 získal 1. cenu v súťaži kráľovnej Marie-José (1974), za oratórium Dvanásť získal cenu Jána Levoslava Bellu (1977) a za Pastiersku baladu a Bačovskú elégiu získal cenu na Prix de musique folklorique de Radio Bratislava (1977, 1983). Bázlik je tiež aktívnym klaviristom. Uviedol kompletné klávesové dielo J. S. Bacha a klavírne sonáty W. A. Mozarta a L. v. Beethovena. Pre rozhlas nahral oba Bachove zväzky Das Wohltemperierte Klavier. Jeho skladba Spektrá II. vyšla v roku 2015 na LP Experimental Studio Bratislava Series 1.

x