Viera Janárčeková

Slovenská skladateľka. Študovala hru na klavíri, čembale, dirigovanie a skladbu na Konzervatóriu v Bratislave a neskôr na Hudobnej akadémii v Prahe (Ilona Štěpánová-Kurzová, Zuzana Růžičková). Absolvovala tiež letné kurzy v Luzerne u Rudolfa Firkušného. V 70. rokoch emigrovala do Nemecka. V rokoch 1986, 1990, 1992 a 1998 sa zúčastnila na Medzinárodných letných kurzoch Novej hudby v Darmstadte (György Kurtág). Svoju pozornosť upriamovala na rôzne hudobné smery, venovala sa klasickej hudbe i českej moderne. V 90. rokoch napokon Janárčeková prichádza so svojím osobitým štýlom komponovania. Charakterizuje ho najmä používanie nových hráčskych techník, notácií a tiež zdokonaľovanie a rozširovanie už existujúcich. Jej hudba je zmyselná, prekvapivá, náladová a tiež technicky brilantná a expresívna. V roku 2000 na pozvanie Gidona Kremera hosťovala v rámci festivalu Kammermusikfest na hrade Lockenhaus s premiérou skladieb Quadratura pre violončelo, Pulsator-Trio pre flautu, violončelo a klavír, Sláčikové kvarteto č. 6Dotyk pre sláčikový orchester. Jej skladby sú pravidelne uvádzané na festivaloch ako Aspekte, Vom Schweigen befreit, Unerhörte Musik, Ost-West-Podium für Kulturaustausch, misomusik a i. Za svoju tvorbu obdržala viacero ocenení: 1. cenu na Fanny Mendelssohn Composition Competition (1987), 2. cenu na International Competition for Women Composers (1994), 1. cenu na Chamber Music Competition (1996), 2. cenu na Wuppertaler Musikwettbewerb (2007), 3. cenu za dielo A Midsummer Night's Dream v Soule (2009) a ďalšie. V rokoch 2010 – 2011 získala štátne štipendium Villa Concordia v nemeckom Bambergu. Janárčekovej skladba Spievanky, spievanky pre hlas a flautu sa nachádza na profilovom CD sopranistky Evy Šuškovej s názvom secret VOICE (Hudobný fond, 2015), album ocenený na Radio_Head Awards ako nahrávka roka 2015 v kategórii Klasická hudba.

www.janarcekova.de

x