Jana Kmiťová

JANA KMIŤOVÁ (1976, Prešov) študovala kompozíciu u Jozefa Podprockého a klavír u Melánie Hermanovej na konzervatóriu v Košiciach. Pokračovala na VŠMU v Bratislave u Dušana Martinčeka. V rokoch 1999 - 2001 bola študentkou skladby na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v triede Michaela Jarrella. Absolvovala kompozične kurzy v Nemecku, Rakúsku, Kanade, Francúzsku, Švajčiarsku a Japonsku u profesorov ako B. Ferneyhough, J. Rea, T. Hosokawa, J. Scholhorn, Y. Pagh-Paan. V roku 2001 premiérovala na na festivale súčasnej hudby v japonskom Takefu skladbu Kamea pre 6 nástrojov (účasť na festivale aj v rokoch 2003, 2004). O dva roky neskôr získala tamtiež medzinárodnú cenu festivalu spojenú s opätovnou pozvánkou a objednávkou pre Ensembel Recherche a taktiež s objednávkou pre sláčikové kvarteto (3. sláčikové kvarteto „strmé mosty“ premiérované v roku 2004 Arditti Quartet). Spolupracuje so súbormi Klangforum Wien, Novel Ensemble Modern, Trio Accanto, Ensemble Ictus.

Dielo (výber): 3 sláčikové kvartetá, Flauto-solo, 45-hlasné ženské zbory na texty Mily Haughovej, Štyri miniatúry pre klavír, Kamea pre 6 nástrojov, Rana pre súbor.

x