Lucia Papanetzová

LUCIA PAPANETZOVÁ (1978, Lučenec) študovala cirkevnú hudbu (organ a zborové dirigovanie) na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Prvý kontakt s kompozíciou získala v rámci štúdia pod vedením petrohradského skladateľa a klaviristu Jevgenija Iršaia v rokoch 1992 - 1997. Pokračovala na VŠMU v Bratislave v triede Prof. Vladimíra Bokesa. Od októbra 2003 je internou doktorandkou na katedre skladby a dirigovania. Je zakladateľkou a organizátorkou Študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS a taktiež spoluzakladateľkou združenia mladých skladateľov SOOZVUK. Jej diela boli uvedené na festivaloch Nová slovenská hudba, Orfeus, Melos-Étos a Studio N Praha. Skladby Moment musical pre gitaru a sláčikový orchester a Meditácia vďaka Bachovi pre sláčikový orchester boli premiérované Štátnym komorným orchestrom v Žiline pod taktovkou Leoša Svárovského a Karola Kevického.

Dielo (výber): Meditácia vďaka Bachovi pre sláčikový orchester (2001), Imaginácie pre klavír (2002), Passacaglia pre klavír a orchester (2003), Klavírne trio (2003), Piesne diaľok pre alty a basy na poéziu Daniela Pastirčáka z básnickej zbierky Tehilim (2004), Teleportácia pre akordeón a sláčikový orchester (2004), Apeiron pre saxofónové kvarteto (2004), Tri skice pre sólo violončelo (2004), Threesome pre barytónsaxofón, gitaru a tri bongá (2004), Tiene - Sonáta pre husle a klavír (2005).

x