Boško Milaković

Boško Milaković – svoje štúdiá kontrabasu a hudobnej teórie započal na Strednej hudobnej škole Josipa Slavenského v Belehrade. V rokoch 1992 – 1998 pokračoval na Konzervatóriu v Bratislave (kontrabas a od 1994 aj kompozícia – Juraj Tandler) a kompozíciu študoval aj na VŠMU u Vladimíra Bokesa, ktorú v roku 2006 zavŕšil doktorským titulom. Absolvoval kurzy v European Dance Development Centre, Arnhem, Holandsko (kompozícia – Jim Fulkerson) na 11. Medzinárodnej letnej akadémii v Reichenau, Rakúsko (Erich Urbanner) a 10. Medzinárodných hudobných dielňach, Buckow, Nemecko (Frangis Ali-Sade). Je členom, spoluzakladateľom a podpredsedom Združenia mladých skladateľov SOOZVUK. V roku 2004 sa zúčastnil kompozičného kurzu na Dartington Summer School, Anglicko (Pavel Novák). Milakovićove skladby zazneli v rámci festivalov a na koncertoch na Slovensku aj v zahraničí.

x