Slovenské dychové kvinteto

Slovenské dychové kvinteto tvoria poprední hráči Slovenskej filharmónie, ktorí sa aktívne prezentujú aj ako sólisti, komorní hráči, a niektorí z nich aj ako pedagógovia. Zoskupenie nadväzuje na dlhoročnú tradíciu profesionálnych komorných telies, ktoré sa formujú z popredných hráčov Slovenskej filharmónie, preto niekedy účinkovalo aj pod názvom Slovenské filharmonické kvinteto. Obsadenie súboru sa najmä v poslednom období priebežne menilo a v jeho doterajšej existencii sa v ňom vystriedal rad vynika­júcich inštrumentalistov. Kvinteto sa pravidelne prezentuje najmä na domácej scéne, ale má za sebou aj početné zahraničné vystúpenia. Repertoár súboru tvoria úpravy i origi­nálne skladby pre toto obsadenie vrátane premiér slovenských skladateľov.

x