Quasars Ensemble

Quasars Ensemble – od svojho vzniku v roku 2008 patrí k jedinečným profesionálnym hudobným telesám svojho druhu na Slovensku. Popri súčasnej klasickej hudbe sa v rovnakej miere venuje aj hudbe starších epoch a medzinárodný rešpekt si získava za odvážne stavané dramaturgické koncepcie. Konfrontuje najnovšie súčasné diela s piliermi klasickej hudobnej histórie. Súbor uviedol koncertné profily popredných predstaviteľov súčasnej kompozičnej špičky ako sú Bent Sørensen, Michael Jarrell, Kaija Saariaho, Toshio Hosokawa, Tristan Murail, Marek Kopelent za ich osobnej účasti. Medzi umelcov, s ktorými spolupracoval, patria aj flautisti Camilla Hoitenga, Tosiya Suzuki, Richard Craig, Eric Lamb a Mario Caroli, huslisti Ilja Gringolts, Dalibor Karvay, speváci Lionel Peintre, Stephan Loges, Knut Schoch, Sergej Kopčák, Štepánka Pučalková, Petra Noskaiová, Eva Šušková, či dirigent Szymon Bywalec. Quasars Ensemble sa predstavil na najprestížnejšom pódiu súčasnej hudby – na legendárnych 46. prázdninových letných kurzoch v Darmstadte. Účinkoval aj na Pražskej jari, Varšavskej jeseni, Arcus Temporum v Pannonhalme, Ostravských dňoch novej hudby. Vystúpil vo Viedenskom Arnold Schönberg centre, Bruselskom Flagey, Mníchovskom Gasteigu, Hudobnom centre v Budapešti či NOSPR v Katowiciach, budapeštianskej Bazilike svätého Štefana a parížskej La Madeleine. Je pravidelným hosťom najprestížnejších slovenských festivalov Bratislavské hudobné slávnosti a Melos-Étos. Tri roky pôsobil ako rezidenčný súbor Kasární/Kulturpark v Košiciach. Jeho koncertný cyklus výrazne formoval projekt Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 a ISCM Music World Days 2013 v tomto meste. V roku 2018 bol rezidenenčným súborom Rádia Devín.

www.quasarsensemble.com

x