Mucha Quartet

Mucha Quartet

vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k významným komorným telesám na Slovensku. Prvým učiteľom kvarteta bol Stanislav Mucha, otec violončelistu Pavla Muchu a primárius Moyzesovho kvarteta, ktoré za svojich študentských čias nieslo názov „Muchovo kvarteto“. Komornú hudbu študovali na VŠMU v Bratislave v triede Jána Slávika, na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Johannesa Meissla, a taktiež na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madride pod vedením Güntera Pichlera. Mucha Quartet získalo významné umelecké impulzy na medzinárodných interpretačných kurzoch Internationale Sommerakademie v Reichenau, Schwarzenbergu, Académie musicale de Villecroze, McGill Intertnational String Quartet Academy v Montreale pod vedením profesorov: P. Schuhmayer, J. Meissl, O. Müller, H. Beyerle, M. da Silva, E. Epshtein, J. Talich, P. Prause, J. Klusoň, A. Keller a i. Mucha Quartet pravidelne koncertuje na mnohých hudobných festivaloch a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí (napr. Bratislavské hudobné slávnosti, festival Viva Musica!, Pražská jar, Concentus Moraviae, recitál vo viedenskom Musikvereine, Bordeaux String Quartet Festival, festival Allegretto v Žiline a i.). V roku 2016 koncertovali na turné v Južnej Kórei a v Číne. Získali veľký rad ocenení, posledne titul Mladý tvorca v rámci Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Hudba za rok 2016. K ich nahrávkam patrí profilové CD (Diskant, 2013) a Slovenské spevy Bélu Bartóka v spolupráci s Ivou Bittovou (Pavian Records, 2016).  V rokoch 2016 – 2017 sú rezidenčným súborom Rádia Devín. Medzi ich periodické projekty patrí musica_litera (spojenie vážnej hudby a umeleckého slova).

www.muchaquartet.sk

x